Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Żaden talent nie jest wystarczająco wielki,
żeby bez ćwiczeń pozwolił wspiąć się na szczyty!”
[Erich J. Lejeune]


CELE SZKOLENIA


 

 • Przedstawienie sposobów właściwego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia.
 • Udoskonalenie umiejętności komunikowania się oraz wzmacniania kontaktu ze słuchaczami.
 • Analiza i sposoby radzenia sobie  z trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia szkoleń.

 


PROGRAM SZKOLENIA


PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA SZKOLEŃ  - Planowanie i projektowanie szkoleń.

Opracowywanie i wykorzystywanie celów poprawy efektywności.

Przygotowywanie programów szkoleń, projektowanie sesji szkoleniowej zawierającej wstęp, rozwinięcie i  zakończenie.

Wybór odpowiednich metod szkoleniowych, dostosowanych do programu szkolenia.

Przygotowanie pomocy i sali szkoleniowej.

 

UMIEJĘTNOŚCI AUTOPREZENTACJI I PREZENTACJI NA SZKOLENIU.

Budowanie i utrzymanie odpowiedniego stanu wewnętrznego trenera, grupy i poszczególnych uczestników.

Różne kanały komunikacji (mowa ciała, postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, wykorzystanie przestrzeni, kanał wizualny, audytywny).

Praktyczne ćwiczenia autoprezentacyjne.

Likwidowanie złych nawyków zarówno werbalnych jak i niewerbalnych.

Sposoby radzenia sobie z tremą i lękiem przed występami publicznymi.

 

DYNAMIKA GRUPY.

Psychologiczne aspekty uczenia się dorosłych. 

Rozpoznanie i utrzymywanie poziomu motywacji w grupie.

Ocena umiejętności uczestników i dostosowanie tempa prowadzenia zajęć do ich możliwości.

Indywidualne podejście do różnych typów osobowości odbiorców, umiejętność prowadzenia szkolenia z uwzględnieniem różnych systemów reprezentacji.

Trudne sytuacje w pracy z grupą - praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi.

Metody obrony przed manipulacją ze strony uczestników. 

 

OSOBISTE PLANY ROZWOJU ZAWODOWEGO - nagranie video przygotowanych sesji szkoleniowych i ich analiza.

Praca z kamerą doskonaląca umiejętności zachowania się podczas prowadzenia szkolenia.

Wykreowanie i rozwijanie własnego stylu prowadzenia zajęć.

W trakcie tej sesji uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć umiejętności prezentowania, prowadząc przygotowane wcześniej sesje szkoleniowe. Przygotowane mini-szkolenia będą nagrywane i analizowane. Uczestnicy otrzymają konstruktywne informacje zwrotne na załączonych formularzach oceny szkoleń od trenera prowadzącego i od pozostałych uczestników.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • planować i projektować szkolenia oraz wybierać odpowiednie metody prowadzenia zajęć i przygotowywać efektywne plany szkoleń, 
 • wykorzystywać w praktyce zasady uczenia osób dorosłych, 
 • budować pozytywne nastawienie u słuchaczy, 
 • dostosować się do różnych typów odbiorców, 
 • wywierać skuteczny wpływ na słuchaczy podczas całego szkolenia, 
 • stosować najskuteczniejsze techniki i metody treningowe, 
 • radzić sobie z tremą przed występami publicznymi, 
 • skutecznie rozwiązywać trudne sytuacje w grupie oraz radzić sobie z różnorodnymi zachowaniami uczestników szkolenia.

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny.  

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl