Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill


CELE SZKOLENIA


Po szkoleniu uczestnicy:

 • będą bardziej skuteczni w realizacji własnych celów,
 • będą potrafili zastosować  prawa psychologii wpływu w codziennej pracy zawodowej,
 • będą odróżniali strategie wpływu społecznego od psychomanipulacji,
 • będą umieli przeciwstawić się psychomanipulacji,
 • rozwiną świadomość własnej autoprezentacji, własnych zachowań i ich znaczenia w kontaktach z innymi ludźmi.

 


PROGRAM SZKOLENIA


PSYCHOLOGIA WPŁYWU SPOŁECZNEGO – WPROWADZENIE.

Wpływ, perswazja, psychomanipulacja  -  terminologia związana z psychologią wpływu.  

Mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw wpływu społecznego - dlaczego ulegamy?

„Odporność” na perswazję.


REGUŁY WPŁYWU SPOŁECZNEGO I TECHNIKI PERSWAZJI.

Reguły wpływu społecznego (S.D.S., reguła wzajemności, reguła niedostępności, reguła konsekwencji, reguła sympatii).

Techniki perswazji (m.in. hipnotyczne wzorce językowe).

Rodzaje pytań a siła ich skuteczności – przejęcie kontroli nad sytuacją podczas rozmowy.

Słowa klucze – co mówić, by wpłynąć na innych.

Poprawianie własnego obrazu.

Mechanizm autodeprecjacji i syndrom dziecięcości – pułapki intuicyjnego kreowania własnego wizerunku.

Strategie bazujące na przeżyciach emocjonalnych (m.in. „stopa w drzwiach”, „huśtawka emocjonalna” ).

Procesy poznawcze a wpływ  (m.in. „stopa w drzwiach”, „eskalacja żądań”, „ingracjacja”).

Kontrowersje wokół perswazji podprogowej.  


SIŁA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ.

Wykorzystanie przestrzeni jako metoda wpływu na rozmówcę (gdzie i w jaki sposób stać, siadać podczas spotkań negocjacyjnych itp. ).

Odczytywanie sygnałów niewerbalnych.

Analiza własnych nawyków niewerbalnych.


OSOBOWOŚCIOWE UWARUNKOWANIA PODATNOŚCI NA MANIPULACJĘ.

Typy osobowościowe a podatność na techniki wpływu.

Manipulacyjne formy kontaktu wg V. Satir.


OBRONA PRZED WPŁYWEM I MANIPULACJĄ.

Obrona przed agresją, krzykiem, presją.

Demaskowanie aluzji.

Zamiana oceny na opinię.

Techniki obrony przed manipulacją.

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny. 

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

 

 

 

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl