Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Aby osiągnąć sukces, najpierw musimy uwierzyć,
że jest to możliwe”.
[Michael Korda]


CELE SZKOLENIA


 • Rozwijanie osobowości sukcesu - pozytywnej osobowości, bazującej na pozytywnej postawie umysłu.
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w inspirowaniu siebie i innych do rozwoju.
 • Rozwijanie i konstruktywne wykorzystywanie osobistego potencjału w budowaniu satysfakcjonujących stosunków interpersonalnych.


PROGRAM SZKOLENIA


WSTĘP DO PSYCHOLOGII OSIĄGNIĘĆ – składniki sukcesu.

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY SUKCESU.

ZASTOSOWANIE PRAW PSYCHICZNYCH W PRAKTYCE.

Istnieją prawa psychiczne, które determinują wszystko, co się przydarza. Każdy sukces w życiu wynika z bycia w harmonii z tymi prawami. Wszystkie niepowodzenia czy trudności są efektem jej braku.

CELE.

Najpierw rzeczy najważniejsze.

Koncentracja na celach.

Cele osobiste i zawodowe.

NAWYKI.

7 nawyków skutecznego działania.

Nawyki - jako przeszkoda lub pomoc w warunkowaniu sukcesu.

PRZEKONANIA

Rola przekonań w psychologii osiągnięć.

Przekonania powstrzymujące podejmowanie skutecznych działań.

Przekonania mobilizujące i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu.

Psychologia samokonceptu – budowanie konstruktywnych przekonań do własnej osoby.

SZTUKA ZADAWANIA PYTAŃ MOBILIZUJĄCYCH DO DZIAŁANIA.

DIETA SUKCESU.

ELIMINACJA NEGATYWNYCH EMOCJI.

Analiza własnych emocji i umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego działania na polu zawodowym.  

Rozpoznawanie negatywnych wzorców zachowań, ograniczających wykorzystanie w pełni własnego potencjału umysłowego.

Źródła pozytywnego nastawienia – psychologia  samo – konceptu.

WYKORZYSTANIE SIŁY PODŚWIADOMOŚCI DO ZWIĘKSZENIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ.

Funkcja podświadomości w psychologii osiągnięć.

Sposoby programowania podświadomości do zwiększania osiągnięć.

SAMODOSKONALENIE SIĘ (co można zmieniać, a co warto zmieniać).

Świadomość własnych możliwości i ograniczeń.

Motywowanie siebie do zmian.

Jak wykorzystać i rozwijać własne talenty.

Drogi osobistego rozwoju.

Kreatywne techniki rozwiązywania problemów - rozwijanie wrodzonej kreatywności (jak podwoić możliwości swojego mózgu?).

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • identyfikować kluczowe czynniki decydujące o odnoszeniu sukcesów, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, 
 • programować swoją podświadomość na osiąganie sukcesu, 
 • panować nad własnymi emocjami i wykorzystywać je do skuteczniejszego działania na polu zawodowym,
 • skutecznie radzić sobie z negatywnymi emocjami i zapobiegać ich kumulowaniu, 
 • identyfikować i wprowadzić w życie przekonania i nawyki, które pomagają lub powstrzymują skuteczne działania.

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny. 

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl