Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Żyjący świadomie człowiek poddany  jest presji czasu
zmuszającej go do pozytywnego działania!”
Erich J. Lejeune

 

 

CELE SZKOLENIA


 • Określenie mocnych i słabych stron w aktualnym sposobie organizacji czasu.
 • Poprawa organizacji i planowania pracy poprzez umiejętność ustalania priorytetów, ustalanie celów krótko – i długoterminowych.
 • Analiza i poznanie sposobów przeciwdziałania „złodziejom czasu”.
 • Ćwiczenie kluczowych elementów efektywnego zarządzania czasem.


PROGRAM SZKOLENIA


ZNACZENIE I POSTRZEGANIE CZASU.

Czas jako zasób - wprowadzenie w tematykę zarządzania czasem.

Określenie własnych kompetencji w zakresie zarządzania czasem.

Postawy wobec życia i czasu.

Ograniczenia i przeszkody na drodze efektywnego gospodarowania czasem.

Identyfikacja podstawowych problemów i trudności w zarządzaniu czasem.

Umiejętność wyznaczania celów, ich znaczenie i parametry w odniesieniu do czasu (konflikty między celami, odwlekanie, lęk przed ryzykiem i odpowiedzialnością, brak jasnej wizji).


METODY ORGANIZOWANIA CZASU PRACY.

Analiza własnej pracy, ustalanie celów i kluczowych obszarów działalności.

Systemy planowania i kontrolowania czasu.

Rejestr czasu, umiejętność ustalania priorytetów, delegowanie, plany krótko i długoterminowe.

Praktyczne wykorzystanie najważniejszych zasad inwestowania swojego czasu.

 • skuteczny harmonogram dnia,
 • ustalanie priorytetów – załatwianie spraw istotnych przed  błahymi,
 • porządkowanie zadań wg ich wartości (ważność a pilność).

Wyznaczanie celów (myślenie ukierunkowane na cel, parametry poprawnie wyznaczonych celów).


INDYWIDUALNY PLAN EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA CZASU.

Eliminacja "pożeraczy" czasu.

Pokonywanie „tyranii spraw nie cierpiących zwłoki”.

Indywidualny plan efektywnego wykorzystania czasu.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI 


 • identyfikować i eliminować przeszkody w efektywnym wykorzystaniu czasu, 
 • koncentrować się na priorytetowych działaniach, wyznaczonych w ramach stanowiska pracy, a także efektywnie planować i realizować zadania w czasie, 
 • skutecznie wyznaczać cele i reagować na trudne sytuacje (natłok spraw pilnych, „pożeracze czasu”), 
 • zastosować w praktyce indywidualny plan efektywnego wykorzystania czasu.

Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny.  

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl