Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Jeśli nie wiesz kogo szukasz,

 to skąd będziesz wiedział, że go znalazłeś?”

[Anonim]

 

CELE SZKOLENIA


 • Przygotowanie uczestników do profesjonalnego przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
 • Przygotowanie narzędzi służących do rekrutacji kandydatów.

 


PROGRAM SZKOLENIA


REKRUTACJA I WSTĘPNA FAZA SELEKCJI.

Szczegółowa analiza stanowiska pracy.

Specyfikacja wymagań.

Określenie profilu osobowości poszukiwanego kandydata.


SELEKCJA.

Metody selekcji i ich trafność.

Przegląd najważniejszych metod selekcji.


PRAKTYCZNE ZAPLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

Zaplanowanie rozmowy rekrutacyjnej (ustalenie celu, kierunku oraz użytecznych ram rozmowy).

Zaplanowanie stosowanych metod.

Techniki badania predyspozycji zawodowych kandydatów.

Schemat przebiegu rozmowy rekrutacyjnej.


PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI SŁUŻĄCYCH DO SELEKCJI KANDYDATÓW.

Wywiad oparty na kryteriach.

Karta wymaganych zachowań.

Karta obserwacji kandydata.

Interpretacja wyników testów i obserwacji.

Opracowanie zadań symulacyjnych z serii Assesment Centre  badających  oczekiwane przez firmę zachowania i umiejętności kandydatów m.in.:

 • Zarządzanie ludźmi (np. umiejętność motywacji, negocjacji, komunikacji, asertywność, delegowanie, rozwiązywanie konfliktów w zespole, umiejętność budowania autorytetu i obejmowania funkcji lidera, orientację na wyniki, umiejętność organizacji i planowania, odporność na stres).
 • Predyspozycje i umiejętności handlowe (np. umiejętność przekonywania, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, odporność na stres, kreatywność, umiejętność radzenia sobie z obiekcjami).


POGŁĘBIONY WYWIAD.

Przygotowanie skutecznych pytań, dających prawdziwy (a nie deklarowany) obraz kandydata.

 • Pytania wyjaśniające przebieg kariery - historię zatrudnienia.
 • Pytania związane z umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym kandydata.
 • Pytania dotyczące zdolności i inteligencji kandydata.
 • Pytania związane z osobowością i postawami kandydata.
 • Pytania relaksujące – jak poradzić sobie z zestresowanym kandydatem.

Dobór pytań do konkretnych stanowisk.

Techniki kontroli rozmowy, pytania sprawdzające - w jaki sposób dowiedzieć się tego, co chcemy usłyszeć a nie tego co kandydat chce nam powiedzieć.


TRUDNE SYTUACJE PODCZAS ROZMOWY INDYWIDUALNEJ -  Jak sobie z nimi radzić?

Kiedy kandydat kłamie? - rozpoznawanie rozbieżności na poziomie mowy ciała i deklarowanymi przez kandydata treściami.

Typowe błędy popełniane w tracie rozmowy kwalifikacyjnej i sposoby ich eliminacji.


JAK DOKONAĆ TRAFNEGO WYBORU KANDYDATA?

Ocena potencjału i przydatności dla określonych zadań na podstawie zebranych informacji.

Sprawdzenie na ile konkretny kandydat spełnia warunki idealnego kandydata.

 

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • praktycznie zaplanować i przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną,
 • przygotować standardy i narzędzia, które będą stosować w praktyce podczas selekcji kandydatów,
 • zadawać skuteczne pytania w celu weryfikacji danych przedstawionych w CV kandydata,
 • podsumować informacje zebrane od kandydatów i dokonać ostatecznego wyboru pracownika spełniającego w największym stopniu oczekiwania pracodawcy i firmy,
 • skutecznie radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny.  

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

 

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl