Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Życie będzie przede wszystkim tym,
co sami z niego zrobimy.”
[Samuel Smiles]

 

Szkolenie skierowane jest szczególnie do osób zajmujących się biznesem, które chcą lub powinny wypracować nowe sposoby działania w obecnej sytuacji rynkowej i zbudować wewnętrzną mobilizację do maksymalizacji efektywności  zawodowej.

Ludzie, którym przypisuje się wyższą inteligencję emocjonalną są bardziej skuteczni w działaniu i odnoszą więcej sukcesów.

Inteligencja emocjonalna odnosi się do zdolności rozpoznawania przez nas własnych uczuć i uczuć innych ludzi, do umiejętności motywowania się i kierowania emocjami zarówno własnymi jak i osób z naszego otoczenia.

Inteligencja emocjonalna to umiejętność łączenia opanowania, zapału, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów i maksymalne wykorzystanie własnego potencjału.
Trening automotywacji i inteligencji emocjonalnej ukazuje skuteczne, praktyczne metody rozwijające te umiejętności i pomaga osiągać większe efekty na polu zawodowym.


CELE SZKOLENIA


 • Praktyczne przećwiczenie metod pozwalających osiągnąć najlepsze rezultaty w najkrótszym czasie.
 • Zbudowanie w uczestnikach wiary w możliwość zwiększenia efektów działań w obecnych warunkach rynkowych, w oparciu o dotychczasowe umiejętności oraz stosowanie metod automotywacyjnych.
 • Usystematyzowanie kluczowych czynników decydujących o odnoszeniu sukcesów.
 • Poznanie przez uczestników skutecznych sposobów wpływania na maksymalizację  własnych działań.
 • Rozwijanie  inteligencji emocjonalnej jako środka do osiągania sukcesów w biznesie.

 

PROGRAM SZKOLENIA


SAMOŚWIADOMOŚĆ.

Świadomość własnych możliwości i ograniczeń. 

Jak trenować swoją świadomość emocjonalną? - prawa psychiczne i ich znaczenie w osiąganiu sukcesu. 

Jak tworzyć prawdziwe poczucie własnej wartości – psychiczne przygotowanie do działania.

Znajomość własnych emocji a efektywne komunikowanie uczuć.

Wywoływanie i wzmacnianie stanów koniecznych do działania i realizacji celów.

 

CELE.

Myślenie ukierunkowane na cel.

Decyzje i wyznaczanie celów. 

Parametry poprawnie wyznaczonych celów.

 

PSYCHOLOGIA SAMOKONCEPTU.

Źródła pozytywnego nastawienia – psychologia  samokonceptu.

Wykorzystanie siły podświadomości do zwiększenia poziomu osiągnięć.

Rozpoznawanie negatywnych wzorców zachowań, ograniczających wykorzystanie w pełni własnego potencjału umysłowego.

 

PRZEKONANIA.

Rola przekonań w psychologii osiągnięć.

Przekonania powstrzymujące  podejmowanie skutecznych działań.

Przekonania mobilizujące i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu.

 

NAWYKI.

Nawyki - jako przeszkoda lub pomoc w warunkowaniu sukcesu.

Demaskowanie nawyków, które przeszkadzają w skutecznym działaniu.

Zamiana przeszkadzających nawyków w nawyki, które pomagają maksymalizować efektywność.

 

PYTANIA POBUDZAJĄCE KREATYWNOŚĆ.

Sztuka zadawania nowych pytań - pobudzanie własnego potencjału umysłowego.

Konstruktywne rozwiązywanie problemów w biznesie poprzez zadawanie „dobrych” pytań.

 

SPOSOBY WPŁYWU NA ZMIANĘ EMOCJI.

Analiza własnych emocji i umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego działania na polu zawodowym.

Jak zdobyć kontrolę nad własnym życiem emocjonalnym?

Panowanie nad emocjami - sposoby zmiany stanu poprzez wizualizację, autosugestię, przewartościowanie przekonań.

Słownik Pozytywnego Przekształcania - sztuka natychmiastowej zmiany emocji poprzez obniżanie lub podwyższanie intensywności słów określających uczucia.

Empatia – jak nauczyć się wczuwać w drugiego człowieka?

Budowanie zaufania i dobrych relacji z innymi ludźmi poprzez dostrojenie się do ich emocji.

 

EMOCJE - DROGOWSKAZEM OD DZIAŁANIA.

Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji jako sygnałów do dokonywania zmian.

Wywoływanie i wzmacnianie stanów koniecznych do działania i  realizacji celów.

 

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:


 • w prawidłowy sposób rozpoznawać uczucia i emocje u innych i dzięki temu efektywnie się komunikować,
 • skutecznie radzić sobie z negatywnymi stanami emocjonalnymi i zapobiegać ich kumulowaniu, 
 • identyfikować i wprowadzić w życie przekonania i nawyki, które pomagają lub powstrzymują skuteczne działania,
 • budować odporność psychiczną oraz pozytywne nastawienie do otaczającej rzeczywistości.

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny.  

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl