Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

CELE SZKOLENIA:


Po szkoleniu uczestnicy:

 • będą bardziej skuteczni w realizacji własnych celów,
 • będą potrafili zastosować prawa psychologii wpływu w codziennej pracy zawodowej,
 • będą odróżniali strategie wpływu społecznego od psychomanipulacji,
 • będą umieli przeciwstawić się psychomanipulacji,
 • rozwiną świadomość własnej autoprezentacji, własnych zachowań i ich znaczenia w kontaktach z innymi ludźmi.

 

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY:


 • kadrę kierowniczą i menadżerów wszystkich szczebli zarządzania,
 • osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą klientów,
 • przedstawicieli handlowych i sprzedawców,
 • pracowników odpowiedzialnych za kontakty biznesowe,
 • osoby zainteresowane tematyką wywierania wpływu na ludzi.

 

PROGRAM SZKOLENIA 


PSYCHOLOGIA WPŁYWU SPOŁECZNEGO – WPROWADZENIE. 

 • Wpływ, perswazja, psychomanipulacja - terminologia związana z psychologią wpływu. 
 • Mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw wpływu społecznego - dlaczego ulegamy?
 • „Odporność” na perswazję. 

 

REGUŁY WPŁYWU SPOŁECZNEGO I TECHNIKI PERSWAZJI.

 • Reguły wpływu społecznego (S.D.S., reguła wzajemności, reguła niedostępności, reguła konsekwencji i zaangażowania, reguła lubienia i sympatii, reguła autorytetu). 
 • Techniki perswazji. 
 • Rodzaje pytań a siła ich skuteczności – przejęcie kontroli nad sytuacją podczas rozmowy. 
 • Słowa klucze – co mówić, by wpłynąć na innych. 
 • Strategie bazujące na przeżyciach emocjonalnych (m.in. „stopa w drzwiach”, „huśtawka emocjonalna”).  
 • Procesy poznawcze a wpływ (m.in. „eskalacja żądań”, „ingracjacja”). 

 

JĘZYK PERSWAZJI.

 • Precyzja języka a siła perswazji.
 • Metamodel – struktury lingwistyczne języka perswazji.
 • Rzeczowa argumentacja w komunikacji perswazyjnej.
 • Presupozycje – rodzaje ukrytych założeń oraz ich wykorzystanie do realizacji celów perswazyjnych.
 • Metaprogramy – jak skutecznie dotrzeć do różnych typów osobowości.
 • Oddziaływanie na emocje odbiorcy.

 

SIŁA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ.

 • Wykorzystanie przestrzeni jako metoda wpływu na rozmówcę (gdzie i w jaki sposób stać, siadać podczas spotkań negocjacyjnych itp.). 
 • Odczytywanie sygnałów niewerbalnych. Analiza własnych nawyków niewerbalnych. 

 

OBRONA PRZED WPŁYWEM I MANIPULACJĄ. 

 • Techniki obrony przed manipulacją.

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu. 

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • analiza przypadków.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl