Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Skuteczność przy stole konferencyjnym
 zależy od  stawiania wygórowanych żądań”
[Henry Kissinger]


CELE SZKOLENIAW trakcie szkolenia uczestnicy:

 • Poznają i zrozumieją style negocjacyjne w kontakcie z "trudnym partnerem".
 • Ocenią własny styl negocjowania i będą umieli zwiększać efektywność procesu negocjacyjnego.
 • Poznają i będą umieli prowadzić negocjacje oparte na harwardzkim projekcie negocjacyjnym.
 • Nauczą się jak szukać najefektywniejszych rozwiązań sytuacji problemowych, takich, które będą satysfakcjonować obie negocjujące strony.
 • Będą umieli praktycznie zastosować techniki i taktyki negocjacyjne oraz skutecznie prowadzić rozmowy handlowe.


PROGRAM SZKOLENIA


Style negocjacyjne — zasady osiągania wyniku "obopólnej wygranej".

Ludzie kontra problemy.

Interesy kontra stanowiska.

Harwardzki projekt negocjacyjny.

Kolejność etapów negocjacji.

Skuteczne techniki otwarcia negocjacji.

Skuteczne techniki etapu rozwinięcia negocjacji.

Skuteczne techniki końcowe.

Budowanie atmosfery sprzyjającej akceptacji naszych propozycji.

Najważniejsze aspekty w negocjacjach.

Techniki i taktyki negocjacyjne.

Sposoby nacisku negocjacyjnego.

Obrona przed presją i manipulacją.

Zasady negocjacji przełamujących.

Skuteczne zachowania w sytuacjach, kiedy druga strona nie chce uczciwie negocjować.

Alternatywne rozwiązania na wypadek nie osiągnięcia porozumienia.

Trening sprawności negocjacyjnej.

Zajęcia symulacyjne. Nagrywanie i analiza video.

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny.  

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl