Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

"Negocjacje są częścią życia.
Każdy negocjuje niemalże codziennie,
nawet wtedy, gdy nie zdaje sobie z tego sprawy.
Chcesz tego czy nie, ale jesteś negocjatorem."
[R. Fisher, W. Ury "Dochodząc do TAK"]

 


CELE SZKOLENIA


 • Budowanie umiejętności formułowania celów prowadzenia negocjacji handlowych.
 • Poznanie stylów negocjacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności negocjacyjnych w  oparciu o harwardzki projekt negocjacyjny.
 • Poznanie zasad skutecznej argumentacji. 
 • Praktyczne przećwiczenie technik negocjacyjnych.
 • Przedstawienie skutecznych sposobów kontroli własnych emocji i wywierania wpływu na partnera negocjacji.


PROGRAM SZKOLENIA 


WSTĘP DO NEGOCJACJI.

Cechy doskonałego negocjatora. 

Przygotowanie procesu negocjacyjnego – określenie i analiza celów prowadzenia negocjacji handlowych. 

Rozpoczęcie kontaktu z partnerem (budowanie zaufania, wiarygodność).

Efektywna komunikacja interpersonalna w negocjacjach (komunikacja werbalna i niewerbalna).

Typy osobowości – zachowania i preferowane działania w trakcie negocjacji.

 

STYLE NEGOCJACYJNE.

Harwardzki projekt negocjacyjny.

Negocjacje miękkie. Negocjacje twarde. Negocjacje oparte na zasadach.


TECHNIKI I TAKTYKI NEGOCJACYJNE.

Mierz wysoko, zasada ustępstw malejących, „dobry-zły facet”, „eskalacja żądań”, technika ograniczonych kompetencji.

  
ASPEKT CENY W NEGOCJACJACH.

Relacja cenowa dla kupujących i sprzedających.

Aspekty przewyższające czynnik cenowy.

Techniki określające za ile druga strona jest w stanie sprzedać.

Obrona ceny w trudnych sytuacjach.


NEGOCJACJE PRZEŁAMUJĄCE.

Alternatywne rozwiązania na wypadek nie osiągnięcia porozumienia.

  
SPOSOBY NACISKU NEGOCJACYJNEGO.

Presja czasu, pozorne odstąpienie od negocjacji, Fait-Accompli, ultimatum, „Technika zabójczego pytania”.

  
ŚWIADOME KONTROLOWANIE PRZEBIEGU NEGOCJACJI.

Analiza i sposoby wykorzystywania własnych emocji podczas procesu negocjacyjnego.

Obrona przed presją i manipulacją.

 

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • przygotować się do procesu negocjacji, 
 • efektywnie komunikować się z partnerem negocjacji,
 • praktycznie stosować style i techniki negocjacyjne, 
 • prowadzić negocjacje oparte na harwardzkim projekcie negocjacyjnym,
 • efektywnie prezentować swoje oferty cenowe oraz opierać się presji sprzedających przy negocjowaniu ceny, 
 • skuteczne argumentować swoje stanowisko w negocjacjach, 
 • kontrolować własne emocje i radzić sobie z tzw. trudnym partnerem negocjacji,
 • skutecznie bronić się przed próbami presji i manipulacji i właściwie reagować na stosowane przez drugą osobę taktyki.

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny.  

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie.

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl