Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Pesymista widzi trudności w każdej możliwości;
optymista – możliwości w każdej trudności”.
[L.P. Jacks]


CELE SZKOLENIA


 • Poznanie mechanizmu stresu.
 • Identyfikacja własnego sposobu funkcjonowania w sytuacjach trudnych.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami w pracy.
 • Lepsza kontrola nad stresem - minimalizowanie jego wpływu na nasze życie. 


PROGRAM SZKOLENIA


POJĘCIE STRESU.

Stres i jego mechanizmy.

Indywidualne reakcje na sytuacje trudne.

Stres a choroby psychosomatyczne.


PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM.

Osobowość „odporna” na stres.

Uwarunkowania temperamentalne.

Model zdrowego życia.


SPOKOJNY UMYSŁ - ŹRÓDŁEM SIŁY.

Poznawcze uwarunkowania odporności na stres.

Destrukcyjne wzorce myślenia.

Zdrowe pozytywne myślenie.

Pokonywanie destrukcyjnych nawyków w sytuacjach trudnych.


STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM.

Techniki relaksacyjne, czyli odprężenie – siła bez wysiłku.

Równoważenie umysłu, ciała i oddechu.

Relaksacja. Uwalnianie napięcia, swobodne przepływanie energii, stwarzanie wewnętrznej oazy. Twórcza wizualizacja.

Koncentracja. Sztuka obecności, swobodne oddychanie, praktyka kontemplacji, koncentracja na naturalnym obiekcie.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:


 • kontrolować swoje zachowania w trudnych sytuacjach i zapobiegać kumulowaniu się sytuacji stresowych,
 • radzić sobie z negatywnymi skutkami stresu, 
 • eliminować zachowania i nawyki przeszkadzające w skutecznym działaniu,
 • stosować techniki relaksacyjne.

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny. 

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

 

    

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl