Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Możesz zdobyć więcej przyjaciół w ciągu dwóch miesięcy,
naprawdę interesując się innymi ludźmi,
 niż w ciągu dwóch lat,
starając się zainteresować innych ludzi własną osobą.”
[Dale Carnegie]

 


CELE SZKOLENIA

 

 


 

 • Doskonalenie umiejętności osobistych i interpersonalnych niezbędnych w pracy zespołowej i kierowaniu ludźmi.
 • Stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania.
 • Rozwijanie postawy otwartości i współpracy.
 • Relaksacja.PROGRAM SZKOLENIA


Budowanie warunków gotowości do pracy — poznanie się trenera i grupy, ustalenie zasad współpracy, ćwiczenia integracyjne.

Kultura organizacji i charakter zespołu.

Integracja wokół misji firmy.

Mocne strony zespołu.

Mosty zamiast murów - sprawna komunikacja jako warunek efektywnego zarządzania.

Mechanizmy obronne jako naturalny objaw zablokowanej komunikacji.

Komunikacja w zespole.

Warunki efektywnego zespołu.

Budowanie zaufania.

Świadomość siebie i własnego funkcjonowania w grupie.

Docieranie do własnych zasobów psychospołecznych.

Radzenie sobie z napięciami w pracy.

Techniki relaksacyjne: uwalnianie napięć, ćwiczenia oddechowe.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • identyfikować i eliminować bariery występujące w komunikacji w zespole, 
 • tworzyć pozytywne relacje ze współpracownikami oraz rozwijać elastyczną i otwartą komunikację, sprzyjającą współdziałaniu,
 • podejmować decyzje w zespole, 
 • rozpoznawać typy zachowań ludzi i dostosowywać się do ich stylu komunikacji i zachowania, 
 • wyrażać własne opinie i przekonania w sposób stanowczy, bez poczucia winy, lęku a zarazem nie urażający rozmówcy, 
 • asertywnie reagować na krytykę i ataki ze strony innych, 
 • rozwiązywać trudne sytuacje w komunikacji i skutecznie radzić sobie z obiekcjami,
 • stosować techniki relaksacyjne.

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny.  

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl