Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Aby stale mieć entuzjazm, należy wierzyć w to, co się robi,
wierzyć w siebie i pragnąć osiągnięcia czegoś.
Entuzjazm będzie wówczas obecny w dzień i w nocy”
[Dale Carnegie]CELE SZKOLENIA


 • Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat funkcjonowania zespołu oraz usprawnianie osobistych umiejętności sprzyjających współdziałaniu.
 • Budowanie atmosfery organizacji samodoskonalącej się.
 • Rozwijanie elastycznej i otwartej komunikacji w zespole.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami w pracy.
 • Rozwijanie postawy otwartości i współpracy.
 • Integracja zespołu.


PROGRAM SZKOLENIA


5 ELEMENTÓW BUDOWANIA SAMODOSKONALĄCEJ SIĘ ORGANIZACJI.

Wspólna wizja.

Modele myślowe – przekonania dotyczące firmy i członków zespołu.

Wspólne uczenie się.

Myślenie systemowe.

Rozwój osobisty. 

 

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE.

Czynniki wpływające na budowanie trwałych relacji w zespole.

Zasady dobrej komunikacji w zespole.

Umiejętność zbierania i przekazywania informacji.

Identyfikacja barier występujących w komunikacji w zespole i sposoby ich eliminacji.

Podstawowe style komunikowania się: agresywny, uległy, asertywny.

Reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki w sposób konstruktywny.

Zasady udzielania informacji zwrotnych (rozwijanie umiejętności wyrażania pochwał i uwag krytycznych).

 

ZAPOBIEGANIE I SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW.

Konflikt jako czynnik wspomagający rozwój.

Interesy nie stanowiska.

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie konfliktu.

 

ISTOTA WSPÓŁPRACY W GRUPIE - INTEGRACJA ZESPOŁU.

Budowanie zaufania i integracji grupy.

Tworzenie pozytywnych relacji ze współpracownikami. 

Rozumienie zjawisk grupowych.

Role w grupie.

Rozwijanie postawy otwartości i współpracy.

Podejmowanie decyzji zespołowych.

 

BUDOWANIE PRZEKONAŃ PRACOWNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI FIRMY.

Przekonania powstrzymujące podejmowanie skutecznych działań.

Przekonania mobilizujące i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu.

Nawyki - jako przeszkoda lub pomoc w warunkowaniu sukcesu.

Demaskowanie nawyków, które przeszkadzają w skutecznym działaniu.

Zamiana przeszkadzających nawyków w nawyki, które pomagają maksymalizować efektywność.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • tworzyć pozytywne relacje ze współpracownikami oraz rozwijać elastyczną i otwartą komunikację, sprzyjającą współdziałaniu, 
 • identyfikować i eliminować bariery występujące w komunikacji w zespole, 
 • rozwiązywać konflikty i trudne sytuacje w komunikacji w zespole, 
 • podejmować decyzje w zespole, 
 • rozpoznawać typy zachowań ludzi i dostosowywać się do ich stylu komunikacji i zachowania, 
 • identyfikować i wprowadzić w życie przekonania i nawyki, które pomagają lub powstrzymują skuteczne działania.

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny.  

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl