Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

 

"Twój potencjalny klient nie interesuje się tym, ile wiesz...
dopóki nie przekona się, że się o niego troszczysz."
Gerhard Gschwandtner

 

 

CELE SZKOLENIA


Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Skutecznie prowadzić rozmowy handlowe.
 • Stosować metody komunikacji werbalnej i niewerbalnej z klientami.
 • Aktywnie słuchać klienta.
 • Zadawać pytania i określać potrzeby klientów.
 • Dopasować styl rozmowy handlowej do oczekiwań klienta.
 • Posługiwać się "językiem korzyści".
 • Skutecznie odpowiadać na zastrzeżenia klientów.PROGRAM SZKOLENIA


OKREŚLENIE WŁASNYCH KOMPETENCJI W ZAKRESIE SPRZEDAŻY.

Etapy sprzedaży.

Przygotowanie do spotkania z klientem.

Pierwsze wrażenie.

Otwarcie - zdobywanie zaufania.

Badanie potrzeb.

Prezentacja.

Radzenie sobie z zastrzeżeniami.

Zamknięcia.


BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI I ZAUFANIA W KONTAKTACH Z KLIENTAMI NA ETAPIE OTWARCIA SPRZEDAŻY.

Pozyskiwanie informacji o kliencie w początkowej fazie rozmowy handlowej.

Techniki zdobywania zaufania klienta.

Tworzenie wpływowego wizerunku przez handlowca - zasady autoprezentacji.

Zasady wykorzystywania pytań otwartych, zamkniętych, sugerujących.

Metody docierania do prawdziwych interesów klienta.


SPRZEDAŻ POPRZEZ ZASPOKAJANIE POTRZEB KLIENTA.

Czego można dowiedzieć się od klientów, motywy zachowań (racjonalne i emocjonalne decyzje klientów).

Rozpoznawanie i wspieranie ujawnionych i nieujawnionych potrzeb klienta.

Kształtowanie umiejętności prezentowania korzyści adekwatnie do potrzeb klienta.

Wywieranie wpływu w procesie przedstawiania oferty - psychologiczne metody prezentacji produktów.

Budowanie scenariusza prezentacji w oparciu o zasady perswazji.

Komunikacja niewerbalna - narzędziem wpływu (zwiększenie siły oddziaływania przez odpowiednie gesty, wykorzystanie materiałów reklamowych, techniki niewerbalnego dopasowania).

Kontakt z klientem jako okazja do zbierania informacji o potencjalnym niezadowoleniu - rozpoznawanie potrzeb niezgłoszonych.


ZASTRZEŻENIA I ZAMKNIĘCIA.

Typowe zastrzeżenia twoich klientów - metody skuteczne w radzeniu sobie z obiekcjami.

Dlaczego klienci nie kupują i jak usuwać powody odmowy zakupu.

Metody zwiększające prawdopodobieństwo dokonania zakupu.

Sposoby radzenia sobie z niewygodnymi pytaniami klientów i z reklamacjami.

Psychologiczne techniki finalizacji sprzedaży.

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny.  

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie.

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl