Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Ten, kto chce podnieść jakość swojego życia,
musi szukać pozytywnych rozwiązań,
 w najdrobniejszych sprawach!”
[Erich J. Lejeune]

 

Asertywna komunikacja ułatwia nam osiąganie celów, daje poczucie komfortu psychicznego oraz umożliwia budowanie dobrych, zdrowych relacji z innymi ludźmi.


CELE SZKOLENIA


 • Zwiększenie zdolności bardziej zrozumiałego prezentowania swoich opinii, przekonań, myśli.
 • Uświadomienie roli mechanizmów psychologicznych wykorzystywanych w komunikacji.
 • Rozwijanie umiejętności stosowania praw psychicznych, przy pomocy których można wpływać na własne myśli, zwiększając znacząco swoje sukcesy w kontaktach z innymi ludźmi.
 • Rozwijanie umiejętności obrony własnych praw, realizacji celów i potrzeb, szczerego wyrażania uczuć i myśli przy jednoczesnym szanowaniu praw i zachowaniu szacunku dla innych ludzi.
 • Zwiększenie pewności siebie poprzez asertywne myślenie.
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie z agresją i manipulacją innych.


PROGRAM SZKOLENIA

 


TECHNIKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI.

Identyfikacja barier występujących w komunikacji międzyludzkiej i sposoby ich eliminacji.

Trening umiejętności aktywnego słuchania.

Nadawanie komunikatów „JA”.

Komunikacja niewerbalna: znaczenie postawy, gestów, mimiki, tonu głosu.

Sztuka stawiania skutecznych pytań.

Rozróżnianie informacji od interpretacji oraz zachowań od intencji.

 

WEWNĘTRZNE TAKTYKI KOMUNIKACJI.

Monolog wewnętrzny – sposoby rozwijania poczucia własnej wartości.

Samoocena i jej wpływ na relacje interpersonalne.

 

ROZPOZNAWANIE STYLÓW ZACHOWAŃ.

Umiejętność dostosowania swojego stylu do różnych typów osobowości.

 

ROZWIJANIE ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH.

Podstawowe style komunikowania się: agresywny, uległy, asertywny.

Obrona swoich praw (granic), sposoby radzenia sobie z negatywnymi opiniami i wkraczaniem na nasze terytorium psychologiczne.

Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych w sposób konstruktywny.

Wyrażanie osobistych opinii i przekonań.

Umiejętność mówienia „NIE”.

Asertywne przyjmowanie ocen.

Techniki asertywnego reagowania na różne formy krytyki i ataku.

 

METODY KONSTRUKTYWNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.

Istota konfliktu – konflikt jako wartość, metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Sztuka prowadzenia dyskusji, niwelowanie różnic zdań.

Czynniki wpływające na budowanie trwałych relacji interpersonalnych.

Indywidualne strategie rozwiązywania trudnych sytuacji w komunikacji.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • w skuteczny sposób wyrażać swoje myśli, przekazywać informacje zwrotne oraz słuchać i rozumieć innych,
 • rozpoznawać typy zachowań ludzi i dostosowywać się do ich stylu komunikacji i zachowania, 
 • wyrażać własne opinie i przekonania w sposób stanowczy, bez poczucia winy, lęku a zarazem nie urażający rozmówcy, 
 • asertywnie reagować na krytykę i ataki ze strony innych, 
 • rozwiązywać trudne sytuacje w komunikacji i skutecznie radzić sobie z obiekcjami.

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny.  

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl