Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Słuchanie jeszcze nigdy nie zaszkodziło żadnemu sprzedawcy”
Anonim

 


CELE SZKOLENIA


 • Przećwiczenie i analiza najważniejszych zasad prowadzenia rozmów telefonicznych.
 • Pokazanie uczestnikom mocnych stron i obszarów, które należy udoskonalać podczas obsługi klienta przez telefon.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystania efektywnych narzędzi komunikacji telefonicznej.


PROGRAM SZKOLENIA


PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON.

Psychiczne przygotowanie do sprzedaży.

Wprowadzenie do psychologicznej sprzedaży, kluczowe aspekty psychologicznej sprzedaży.

Określenie własnych kompetencji w zakresie sprzedaży przez telefon.

Atrybuty dobrego sprzedawcy: umiejętności, wiedza i nastawienie potrzebne, by dobrze sprzedać swój produkt.

 

PROWADZENIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH.

Podstawowe zasady profesjonalnej obsługi klienta przez telefon.

Scenariusz rozmowy telefonicznej.

 

SPECYFIKA KOMUNIKACJI TELEFONICZNEJ.

Umiejętności prowadzenia rozmów: rola i rodzaje pytań, aktywne słuchanie. 

Efektywne rozpoczęcie rozmowy telefonicznej.

Sztuka stawiania skutecznych pytań. 

Głos i jego rola w komunikacji telefonicznej (pierwsze wrażenie przez telefon, ćwiczenie intonacji głosu i tempa mówienia).

Zakłócenia i bariery w rozmowach telefonicznych. 

Radzenie sobie z pierwszym oporem klienta – psychologiczne gry wstępne. 

 

SPRZEDAŻ POPRZEZ PREZENTOWANIE KORZYŚCI.

Sprzedaż poprzez zaspokajanie potrzeb Klienta.

Prezentacja produktu.

Mówienie „językiem korzyści”.

Typowe zastrzeżenia twoich klientów - jak profesjonalnie reagować na zastrzeżenia klientów.

 

DOMYKANIE SPRZEDAŻY DOSTOSOWANE DO TYPU OSOBOWOŚCIOWEGO KLIENTA. 

Klasyfikacja klientów.

Zachowanie klientów podczas rozmowy telefonicznej.

Współpraca z trudnymi klientami.

Sposoby domykania transakcji – częściowe i końcowe.

 

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • prowadzić efektywne rozmowy telefoniczne, 
 • określić zasady komunikacji telefonicznej oraz zastosować efektywne narzędzia jej prowadzenia, 
 • identyfikować i radzić sobie z ograniczeniami, jakie stwarza telefon w kontakcie z klientami, 
 • rozpoznawać różne typy osobowości klientów i dostosowywać się do ich stylu komunikacji, podczas rozmów telefonicznych,
 • prezentować klientom korzyści wypływające z produktu czy usług firmy adekwatnie do jego potrzeb,
 • rozpoznawać racjonalne i emocjonalne zachowania klientów skutecznie radzić sobie z zastrzeżeniami. 

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny. 

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

 

 

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl