Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

 

CEL AKADEMII

Kompleksowe przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia sesji coachingu zespołowego i grupowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji coachingowych do pracy z grupami i zespołami.
 • Poznanie i stosowanie w praktyce narzędzi i technik niezbędnych do efektywnego prowadzenia sesji coachingu grupowego i zespołowego.
 • Analiza i sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas procesu coachingowego.

 

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY osoby, które chcą nabyć lub poszerzyć swoje kompetencje prowadzenia sesji coachingowych z grupami i zespołami:

 • właścicieli firm i kadrę zarządzającą, która chce rozwijać swoje zespoły i skuteczniej nimi zarządzać,
 • osoby odpowiedzialne za rozwój zawodowy pracowników i wspomagające procesy HR w organizacjach - pracownicy Działu HR, doradcy, specjaliści,
 • coachów, trenerów, konsultantów, terapeutów, nauczycieli, którzy na co dzień pracują z zespołami.

 

PROGRAM AKADEMII

COACHING GRUPOWY I ZESPOŁOWY - charakterystyka.

 • Definicje, różnice i specyfika coachingu zespołowego i grupowego.
 • Korzyści prowadzenia coachingu zespołowego i grupowego dla biznesu i rozwoju organizacji.
 • Kluczowe kompetencje coacha i jego rola w procesie wspierania grup/zespołów w rozwoju.
 • Budowanie relacji i wstępna diagnoza sytuacji w zespole.
 • Zasady współpracy i komunikacji w zespole. Identyfikacja barier w zespołowym komunikowaniu się.
 • Rola innych uczestników grupy w procesie coachingowym.
 • Uzgadnianie celów na sesje.
 • Etapy sesji coachingu grupowego i zespołowego. Cele i działania coacha na poszczególnych etapach.
 • Rola inteligencji emocjonalnej w pracy z grupą.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnych.
 • Trudne sytuacje w pracy coacha grupowego i zespołowego – jak sobie z nimi radzić?
 • Strategie postępowania w sytuacji konfliktu między uczestnikami sesji.

 

PROCES COACHINGU GRUPOWEGO.

 • Kluczowe zasady coachingu grupowego.
 • Możliwe zastosowania.
 • Coaching grupowy a inne metody pracy z grupami.
 • Metody pracy i narzędzia wykorzystywane w coachingu grupowym:
  - Grupa Balinta, 
  -  Metoda analizy grupowej, 
  -  Action Learning,
  -  Coaching grupowy metodą GROW.
 • Projektowanie sesji z wykorzystaniem narzędzi coacha grupowego.
 • Praktyczne przykłady procesów coachingu grupowego. Analiza konkretnych przypadków.

 

COACHING ZESPOŁU.

 • Jak aktywnie zaangażować zespół w proces coachingu zespołowego?
 • Poziomy pracy w coachingu zespołowym – poziom zadaniowy i poziom relacyjny.
 • Struktura procesu coachingu zespołowego.
 • Zastosowanie pytań w coachingu zespołowym.
 • Metody i narzędzia coachingu zespołowego. – ćwiczenia rozwijające kluczowe kompetencje do prawidłowego funkcjonowania zespołu tj. nawiązywanie relacji, polepszenie komunikacji i zrozumienia w zespole,zarządzanie konfliktem, podnoszenie efektywności zespołu, podejmowanie decyzji, zwiększenie motywacji, zaangażowania, rozwijanie kreatywności w zespole.
 • Diagnozowanie trudnych sytuacji występujących w zespole.
 • Strategie przeciwdziałania trudnościom.

 

SESJA COACHINGU GRUPOWEGO I ZESPOŁOWEGO – superwizja.

Trening praktycznych umiejętności coachingowych - przeprowadzenie fragmentu sesji coachingu przez każdego uczestnika. Nagranie video i informacja zwrotna od trenera – superwizora.

 

CZAS TRWANIA

Szkolenie obejmuje 48 godzin zajęć – dwa 3-dniowe spotkania - każde spotkanie po 24 godziny lekcyjne.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, mini-wykładów, prezentacji, symulacji, analizy przypadków, nagrań i analizy video. Podczas treningów uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu.

 

PO UKOŃCZENIU AKADEMII UCZESTNICY:

 • będą potrafili projektować sesje coachingowe z wykorzystaniem narzędzi coacha grupowego czy zespołowego. 
 • będą stosować techniki i narzędzia coachingowe dostosowane do potrzeb rozwojowych grupy,
 • będą potrafili przeprowadzić pełną sesję coachingu grupowego czy zespołowego stosując poznane narzędzia coachingowe
 • będą posiadali umiejętność zadawania pytań w czasie pracy z grupami/zespołami,
 • będą potrafili udzielać informacji zwrotnej w procesie coachingu,
 • będą potrafili skutecznie rozwiązywać trudne sytuacje pojawiające się podczas sesji coachingu grupowego czy zespołowego.

 

MIEJSCE I TERMINY AKADEMII

I spotkanie: 04 - 06 listopada 2024r. 

II spotkanie: 02-04 grudnia 2024r. 

 

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 2 spotkania 3-dniowe, po 24 godziny lekcyjne. Łączna liczba godzin szkoleniowych w ramach Akademii - 48 godzin.

Zajęcia odbywają się każdego dnia w godzinach 9.00 - 15.45

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (dotyczy każdego dnia szkoleniowego):

9.00 - 10.30 - zajęcia szkoleniowe

10.30 - 10.45 - przerwa

10.45 - 12.15 - zajęcia szkoleniowe

12.15 - 12.30 - przerwa

12.30 - 14.00 - zajęcia szkoleniowe

14.00 - 14.15 - przerwa

14.15 - 15.45 - zajęcia szkoleniowe

 

KOSZT UDZIAŁU W AKADEMII

Udział w dwóch spotkaniach (łącznie 6 dni - 48 godzin lekcyjnych): 2900,00 zł netto = 3567,00 zł brutto.

Zapewniamy: 

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów-praktyków z zakresu psychologii biznesu,
 • materiały szkoleniowe, 
 • certyfikat ukończenia Akademii, 
 • przerwy kawowe,
 • konsultacje z trenerem - bezpośrednio po zakończeniu szkolenia,
 • konsultacje on-line w ciągu 30 dni po zakończeniu zajęć,
 • dostęp do bazy wiedzy (ćwiczenia, materiały) wspierającej dalsze samodzielne uczenie się.

 

PROWADZĄCY

http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – psycholog, trener, akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, doradca personalny. Członek Izby Coachingu. Współwłaściciel Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” oraz "Trener biznesu" realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 1000 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP3 Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/e4182eadb11238c082ed021ba098c5d6bac176d8.pngCEZARY FRYSZKIEWICZ – Trener, certyfikowany coach ICC (International Coaching Community), współwłaściciel Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji.

Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy.

Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń.

Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” oraz "Trener biznesu" realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie. 

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji.

Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.

ZGŁOSZENIA 

Aby zgłosić się do udziału w Akademii należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - do pobrania TUTAJ

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. 

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

 • pod numerem telefonu 81 532 21 76 lub 603 175 558.

 

ZAPRASZAMY! 

OPINIE UCZESTNIKÓW I EDYCJI:

Fantastyczne narzędzia do procesów grupowych, skuteczne i konkretne. Proces nauki sprzyja nabywaniu umiejętności - gorąco polecam.  

 Magdalena Paradowska - Stajszczak, maj 2024

Akademia Coachingu Grupowego i Zespołowego pozwoliła mi na zdobycie nowych narzędzi, technik i umiejętności. Wiedza przekazana przez prowadzących, metody warsztatowe, mnóstwo ćwiczeń i atmosfera, która towarzyszyła zajęciom - wszystko celująco. Dziękuję za możliwość uczestnictwa w Akademii. 

 Mirosława Malesa, maj 2024

Bardzo dobry wybór. Po Akademii mam konkretne narzędzia, umiejętności i kompetencje, aby samodzielnie realizować sesje grupowe i zespołowe coachingu.

Tomasz Sokołowski, maj 2024

Jest to moja druga Akademia Coachingu. Jestem bardzo zadowolona z formy prowadzonych zajęć i aktywacji uczestników. Polecam każdmu Coaching Grupowy i Zespołowy, kto chce poznać zarówno innych, jak i siebie. 

Zofia Tomaszewska, maj 2024

Bardzo dobra formuła 3+3 dni. Możliwość utrwalenia, ułożenia się wiedzy pomiędzy spotkaniami.

Agnieszka Kmita, maj 2024

Chociaż spodziewałam się, że będzie to szkolenie o tym, jak zarządzać grupą, to w efekcie wyniosłam o wiele więcej dla siebie i dowiedziałam się więcej o sobie. 

Kamila Jaworska, maj 2024

To niezwykle inspirujący czas. Wiele narzędzi, sposobów na pracę z grupą. Bardzo dużo praktycznej wiedzy. Radość i uśmiech prowadzących powodował, że czas mijał wspaniale. Bardzo polecam Gosię i Cezarego - są the best.

Grzegorz S. Kornet, maj 2024

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl