Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

COACHING  - pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom przyspieszać tempo rozwoju, zwiększać efektywność działań, skuteczniej osiągać założone cele oraz podejmować trafniejsze decyzje.

COACHING jest procesem, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, w oparciu o jego własne odkrycia, wnioski i zasoby (ICC). Metoda ta koncentruje się na rozwiązaniach (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), generowaniu nowych strategii myślenia i działania.

COACHING skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem zawodowym i osobistym.

 

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA:

 • wzrost poczucia identyfikacji pracowników z misją i wizją firmy,
 • wzrost motywacji pracowników,
 • podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników, rozwoju ich zasobów,
 • poprawa komunikacji w przedsiębiorstwie, polepszenie się jakości relacji między pracownikami, usprawnienie pracy zespołowej,
 • promowanie wśród pracowników postawy samorozwoju oraz zachęcania do ciągłego doskonalenia się innych osób.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA SESJI COACHINGOWYCH:

 • coaching pozwala na planowanie własnego rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej, ułatwia realizację założonych celów,
 • powoduje wzrost świadomości swojego potencjału, możliwość skuteczniejszego wykorzystania własnych zasobów,
 • rozwija pewność siebie oraz poczucie własnej wartości,
 • pomaga uzyskać równowagę pomiędzy życiem osobistym a zawodowym,
 • rozwija elastyczność działania, kreatywność oraz wpływa na zwiększenie motywacji do pracy.

 

ETAPY USŁUGI COACHINGOWEJ:

 1. Przedstawienie profesjonalnej oferty.
 2. Spotkanie zapoznawczo - kontraktowe z Klientem coachingu. Określenie celów coachingu, metod i zasad współpracy.
 3. Proces coachingowy – okresowe sesje coachingowe z Klientem (w zależności od potrzeb 2– 8 sesji).
 4. Spotkanie podsumowujące proces coachingowy.

 

TERMINY - do uzgodnienia.

 

OPINIE UCZESTNIKÓW COACHINGU INDYWIDUALNEGO


Coachingi były przeprowadzone spokojnie, w miłej atmosferze, z uwagą i zrozumieniem. W dużej mierze pomogły mi spojrzeć na moje życie z innej strony…”

„Bardzo polecam! Doskonały kontakt, dobór metod, doświadczenie, realna pomoc, szeroki wachlarz tematyczny…”

„Coachingi przeprowadzone były w bardzo miłej atmosferze, co daje dużą swobodę wypowiedzi. Pozwalają zajrzeć w głąb siebie i uświadamiają, że każdy ma możliwości – czasami tylko trzeba wsparcia i pomocy, aby je odkryć….”

„Spotkania ciekawe, swobodne, w 100% skupione na kwestii problematycznej, o której chciałam rozmawiać. Motywujące do działania, stymulujące intelektualnie, dające lepsze samopoczucie i wyznaczające nowe możliwości…”

„Przeprowadzony coaching przez Małgosię oceniam na 6. Profesjonalizm, wiedza merytoryczna, atmosfera spotkania, relacje z uczestnikiem inspirują do działania. Wnoszą dużo pozytywnej energii w życie….”

„Bardzo skuteczne coachingi. Umożliwiają realne zmiany w swoim zachowaniu, co przekłada się na efektywność i wzrost poziomu zadowolenia. Każdy zdroworozsądkowo myślący menager i zainteresowany rozwojem swoim i zespołu powinien brać udział w takich spotkaniach…”

 


GRA - COACHING W BIZNESIE

Z przyjemnością informujemy, że stworzyliśmy nowe narzędzie do rozwijania umiejętności prowadzenia coachingu – grę planszową „COACHING W BIZNESIE”!

Głównym założeniem gry jest wsparcie uczestników w samym procesie prowadzenia coachingu i praca z klientem w kilku istotnych dla niego obszarach, min. automotywacja, budowanie autorytetu lidera, podejmowanie decyzji, zarządzanie sobą w czasie, współpraca w zespole, asertywność i komunikacja, emocje i inne. 

GRA DEDYKOWANA JEST:

 • trenerom, coachom, menedżerom, którzy pracują z grupami, uczą coachingu i pomagają w rozwijaniu tych umiejętności;
 • osobom szukającym inspiracji do prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu;
 • pracownikom firm, którzy chcą popracować coachingowo nad obszarami istotnymi w ich pracy zawodowej, m.in. jak: asertywność i komunikacja, współpraca w zespole, zarządzanie sobą w czasie, automotywacja, budowanie autorytetu lidera, podejmowanie decyzji, emocje i inne.

Gra przeplatana jest ciekawymi zadaniami indywidualnymi i grupowymi (energizerami), mającymi na celu lepsze poznanie się uczestników i wprowadzenie wątków humorystycznych i ruchowych.

Ważne! Warunkiem tej gry jest prowadzenie jej przez doświadczonego coacha, który zna proces coachingu i potrafi nim pokierować!
 

LICZBA UCZESTNIKÓW

4 - 12 osób

 

ZAWARTOŚĆ GRY

➡️ Plansza o wymiarach 65x65 cm drukowana na płótnie typu canvas,

➡️ 20 kart: 10 kart z zadaniami specjalnymi indywidualnymi i 10 kart z zadaniami specjalnymi grupowymi,

➡️ wskazówka do kręcenia,

➡️ kostka do gry,

➡️ piłka,

➡️ pendrive ze szczegółową instrukcją opisującą zasady gry oraz arkuszami do wydruku i uzupełnienia:
      Arkusz dla klienta, Arkusz analizy sesji dla coacha, Arkusz informacji zwrotnych.

CENA GRY
1000,00 zł netto = 1230,00 zł brutto
Dla naszych Absolwentów  - do końca lutego 2020 - rabat 30%

 

Dlaczego warto posiadać grę „COACHING W BIZNESIE”?

✅  urozmaicenie warsztatu - doskonała alternatywa dla standardowych szkoleń!
✅  przećwiczenie konkretnych sytuacji/zachowań podczas rozmowy coachingowej z klientem pod okiem
       doświadczonego coacha!
✅  otrzymywanie na bieżąco informacji zwrotnych od prowadzącego i pozostałych uczestników gry!
✅  lepsza integracja uczestników szkolenia!

 

ZAMÓWIENIA MOŻNA SKŁADAĆ: 

 • drogą e-mailową na adres: biuro@eipb.pl
 • telefonicznie: tel. 81 532 21 76

 


AKADEMIA PROFESJONALNEGO COACHINGU

CEL

Akademia ma na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia coachingu. Skierowana jest do trenerów, menedżerów i osób, które w przyszłości chcą profesjonalnie zajmować się coachingiem.

 

DO UDZIAŁU W AKADEMII ZAPRASZAMY:

 • kadrę zarządzającą (właściciele, prezesi, dyrektorzy, kierownicy),
 • osoby odpowiedzialne za rozwój zawodowy pracowników (pracownicy Działu HR, doradcy, specjaliści),
 • trenerów, konsultantów, coachów, terapeutów, nauczycieli,
 • osoby nastawione na rozwój osobisty.

 

CZAS TRWANIA

Akademia trwa sześć miesięcy (program obejmuje 96 godzin zajęć). Spotkania odbywają się w soboty i niedziele, raz w miesiącu.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, mini-wykładów, prezentacji, symulacji, analizy przypadków, gier. Podczas całego cyklu zajęć uczestnicy prowadzą sesje coachingowe, stosując od razu w praktyce omawiane i prezentowane na szkoleniu metody.

 

TERMINY ZJAZDÓW - XVIII edycja - zajęcia weekendowe (sobota - niedziela)

Rozpoczęcie zajęć: 14 - 15 września 2024r. godz. 9.00

I spotkanie: 14 - 15 września 2024r.

II spotkanie: 12 - 13 października 2024r.

III spotkanie: 16 - 17 listopada 2024r.

IV spotkanie: 14 - 15 grudnia 2024r.

V spotkanie: 18 - 19 stycznia 2025r.

VI spotkanie: 15 - 16 lutego 2025r.  

 

WARUNKI UKOŃCZENIA AKADEMII

Warunkiem ukończenia Akademii jest aktywny udział we wszystkich zajęciach, pozytywne zaliczenie testu oraz egzaminu praktycznego, polegającego na przeprowadzeniu sesji coachingowej z „prawdziwym klientem”. 

Osoby, które ukończą Akademię otrzymają certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.


 

PROGRAM AKADEMII

COACHING – WPROWADZENIE.

 • Rodzaje i skuteczność coachingu.
 • Standardy i etyka w coachingu.
 • Kompetencje coacha. 
 • Poziomy uczenia się i zmiany w ludzkich działaniach i interakcjach. Coaching operacyjny, menadżerski a coaching holistyczny, wielopoziomowy.
 • Budowanie kontaktu i zaufania. Zasady zawierania kontraktu. Narzędzia służące określaniu stanu obecnego klienta i celu, do którego zmierza.
 • Pytania definiujące cele w pracy z klientem, wybór narzędzi adekwatnych do jego potrzeb rozwojowych.


COACHING OPERACYJNY (skupiony jest głównie na zachowaniach i umiejętnościach klienta, jego celem jest rozwiązanie realnych problemów biznesowych. Związany jest z nabywaniem nowych umiejętności przez korygowanie nieskutecznych zachowań).

 • Struktura sesji i przebieg procesu coachingu operacyjnego. Techniki coachingu menadżerskiego. Jak wspierać klienta, który potrzebuje nowej wiedzy i umiejętności?
 • Typowe sytuacje i zagadnienia w pracy z klientami – analiza przypadków i metod postępowania.
 • Interaktywna gra coachingowa, w której uczestnicy będą mogli ćwiczyć coaching praktycznych umiejętności biznesowych.
 • Projektowanie i wykorzystywane narzędzi wspierających wiedzę i umiejętności coacha.


COACHING HOLISTYCZNY, WIELOPOZIOMOWY (zakłada, że na nasze zachowanie wpływa więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności. Ważne są przekonania, wartości, nawyki w myśleniu i działaniu, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Coaching holistyczny umożliwia osiąganie rezultatów  na wielu poziomach funkcjonowania jednostki).

 • Przebieg procesu coachingu wielopoziomowego.
 • Rodzaje pytań w coachingu holistycznym.
 • Identyfikacja przekonań ograniczających, powstrzymujących podejmowanie skutecznych działań.
 • Techniki pracy z  nieużytecznymi przekonaniami.
 • Wspieranie przekonań mobilizujących i motywujących do rozwoju.
 • Autocoaching – praca z przekonaniami coacha.
 • Narzędzia w pracy z nawykami w myśleniu i działaniu.
 • Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji jako sygnałów do dokonywania zmian.
 • Wywoływanie i wzmacnianie stanów koniecznych do działania i realizacji celów.
 • Metody zmiany stanu emocjonalnego poprzez wizualizację, autosugestię, przewartościowanie przekonań.


NLP W COACHINGU.

 • Techniki NLP wykorzystywane w coachingu do pracy  z klientem w zakresie: rozwoju i integracji osobowości, kreatywności, rozwiązywania konfliktów wewnętrznych, poprawy relacji z otoczeniem.
 • NLP Trzeciej Generacji – coaching generatywny wg Dilts’a (koncentruje się na najwyższych poziomach tożsamości, wizji i misji).

 


PO UKOŃCZENIU AKADEMII UCZESTNICY:

 • będą znali Kodeks etyczny i kluczowe kompetencje coacha, zgodnie ze standardami ICF;
 • będą umieli stosować narzędzia coachingowe;
 • będą potrafili prowadzić coaching holistyczny i operacyjny.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (dotyczy każdego dnia szkoleniowego):

9.00 - 10.30 - zajęcia szkoleniowe

10.30 - 10.45 - przerwa

10.45 - 12.15 - zajęcia szkoleniowe

12.15 - 12.30 - przerwa

12.30 - 14.00 - zajęcia szkoleniowe

14.00 - 14.15 - przerwa

14.15 - 15.45 - zajęcia szkoleniowe

 

WARUNKI CENOWE

Koszt uczestnictwa dla 1 osoby (12 dni - 96 godzin lekcyjnych):

5500,00 zł netto  = 6765,00 zł brutto

 

Zapewniamy: 

 • udział w szkoleniach – 6 dwu-dniowych spotkań (96 godzin lekcyjnych), 
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów-praktyków z zakresu psychologii biznesu,
 • materiały szkoleniowe, 
 • certyfikat ukończenia Akademii, 
 • przerwy kawowe,
 • konsultacje z trenerem - bezpośrednio po zakończeniu każdego spotkania,
 • konsultacje on-line w ciągu 30 dni po zakończeniu zajęć,
 • dostęp do bazy wiedzy (ćwiczenia, materiały) wspierającej dalsze samodzielne uczenie się,
 • sesje follow-up, prowadzone w określonym czasie po zakończeniu szkolenia, mające na celu utrwalenie umiejętności nabytych podczas cyklu szkoleń.

 

PROWADZĄCY

http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

Od ponad 20  lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/e4182eadb11238c082ed021ba098c5d6bac176d8.pngCEZARY FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Posiada 21-letnie doświadczenie zawodowe. Od ponad 20  lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji.

Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy.

Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń.

Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji.

Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.

ZGŁOSZENIA 

Aby zgłosić się do udziału w Akademii należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

 

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

 • pod numerem telefonu 81 532 21 76 lub 603 175 558.

 

ZAPRASZAMY! 

 

OPINIE UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH EDYCJI AKADEMII


Akademia profesjonalnego coachingu to bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich chcących rozwijać się nie tylko w stronę bycia coachem. Uczestnictwo w szkoleniu dało mi możliwość głębszego poznania i zrozumienia siebie, co już w tym momencie procentuje, zarówno w życiu zawodowych, jak i prywatnym.

Justyna Bojar, Technical Solutions Specialist RTB House, luty 2024

 

Moja opinia jest bardzo pozytywna. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w Akademii. Moje cele zostały osiągnięte w stopniu wyższym jak zakładałem na początku. Zajęcia były prowadzone profesjonalnie, prowadzący potrafili przekazać tematykę w profesjonalny, ale też interesujący sposób. Teoria była przemiennie z praktyką, dzięki czemu mogliśmy utrwalić tematykę. Dziękuję za zajęcia!

Mirosław Wojtaszko, Dyrektor Finansowy, Medisept Sp. z o.o., luty 2024

 

Udział w Akademii był dla mnie bardzo inspirujący. Zyskałam świadomość swoich możliwości oraz umiejętność rozmowy z innymi dotyczącej ważnych aspektów życia. Polecam z całego serca prowadzących, którzy oprócz ogromnej wiedzy, którą przekazują, tworzą niezapomnianą atmosferę.

Ewa Boguta, Nauczyciel, luty 2024

 

„Akademia profesjonalnego coachingu” wprowadziła mnie w profesjonalny sposób w „świat” coachingu. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach poszerzyłam swoją wiedzę w małej grupie osób z profesjonalnymi coachami. Ogromne znaczenie ma wieloletnie doświadczenie Małgosi i Cezarego, którzy są praktykami. W sposób rzetelny prowadzone były wszystkie spotkania, w ryzach czasowych z poszanowaniem indywidualnych potrzeb uczestników. Zbudowana atmosfera wszystkich zjazdów, dbałość o to, aby indywidualne ćwiczenia odbywały się w osobnych pokojach – sprzyjały otwartości całej grupy. Serdecznie polecam, nie mogę doczekać się kolejnych spotkań z „Akademią”. To moja następna przygoda po kierunku Studiów Podyplomowych „Menedżer XXI wieku” na UMCS.

Renata Augustynowicz – Sobota, Dyrektor Biura Aktywizacji Sprzedaży, PKO Ubezpieczenia, luty 2024

 

Zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym,
kluczowe! wyćwiczenie poznanych narzędzi,
kontakt z prowadzącymi,
nowatorskie narzędzia do wyćwiczenia poznanych metod,
materiały,
możliwość otrzymania na bieżąco feedbacku.

Ewa Gurgul, Dyrektor ds. Rynku Aptecznego, Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A., luty 2024

 

Akademia profesjonalnego coachingu to jedno z najdoskonalszych doświadczeń, jakie mnie spotkało. Podczas Akademii dostałam ogrom wiedzy, nowych perspektyw, swobodną przestrzeń do popełniania błędów i nauki, a także fantastycznych ludzi wokół, do których zawsze mogłam zgłosić się po radę. Czas spędzony podczas Akademii był również czasem wielu zmian, nowości czy przekształceń rzeczywistości, dzięki którym potrafię teraz działać skuteczniej i pomagać innym odkryć (przez nich samych!), co w nich najlepsze.

Paulina Jamrozik, luty 2023

 

To była najlepsza decyzja. Decyzja, która w konsekwencji spowodowała dużo zmian we mnie, w moim środowisku (prywatnym i zawodowym). Jestem wdzięczna za wszystko, co tutaj zyskałam i kogo spotkałam. Dziękuję trenerom – Gosi i Czarkowi :) oraz cudownej grupie za wsparcie, doświadczenia, emocje oraz energię. Jeśli ktoś zastanawiałby się, czy wybrać EIPB, to ja będę tą osobą, która mu powie: „Idź, bo warto!” Serdecznie Wam dziękuję!

Agnieszka Madej, luty 2023

 

Polecam każdemu kto szuka drogi w życiu, kto czuje potrzebę rozwoju, chce poprawić jakość swojego życia, komunikację ze sobą i z innymi. Profesjonalne szkolenie, prowadzone przez ludzi, którzy są do tego stworzeni.

Ewa Perchlicka, luty 2023

 

Niesamowite szkolenie, które nie tylko uczy, ale również pozwala zmienić życie.

Anna Goszczyńska – Murek, Transformation Manager, ING Hubs Poland, luty 2023

 

Zajęcia oceniam celująco. To była jedna z lepszych decyzji w ostatnim czasie, aby zapisać się na zajęcia.

Jowita Reszka, Viceprezes Zarządu JG Group Sp. z o.o.

 

To rzeczywiście profesjonalny coaching. Warto było zapisać się, warto było podjąć wysiłek, żeby przyjeżdżać co miesiąc na zajęcia. Dzięki Akademii jestem inną osobą, poszerzyły mi się perspektywy. Podczas zajęć najbardziej podobał mi się sposób podejścia Gosi i Czarka. Byli bardzo wspierający, nieoceniający. Bardzo profesjonalnie prowadzili zajęcia a jednocześnie czułam się jak wśród przyjaciół, a nie na szkoleniu.  

Dagmara Szymczak, Fundacja Dignum, luty 2022

 

Zdecydowanie polecam wszystkim „Akademię profesjonalnego coachingu”. Przede wszystkim tym, którzy chcą zostać dobrym, wartościowym coachem, ale również tym osobom, które chcą zmienić swoje życie. Moje zmieniło się zdecydowanie na lepsze. Widzę i rozumiem zdecydowanie więcej. Prowadzących Gosię i Cezarego uważam za topowych coachów, którzy potrafią zmienić człowieka, przekazać mu niezbędną wiedzę i robią to w świetnej atmosferze.

Łukasz Gębacki, KAM Medisept Sp. z o.o., luty 2022

 

Jeden z najlepszych kursów jakie w życiu odbyłem. Rewelacyjny sposób na zbudowanie kompetencji coacha, ale także podniesienie samoświadomości. Realna pomoc w życiu prywatnym i zawodowym. Odpowiednia ilość czasu na ćwiczenia. Bardzo dobra atmosfera zajęć. Ciekawie prowadzone ćwiczenia.  Dobór tematów. Zdecydowanie polecam.

Mariusz Szmit – Strategus, luty 2022

 

Była to jedna z najlepszych decyzji, którą podjęłam w związku z moimi planami zawodowymi. Program ten zmienił mój sposób myślenia, postępowania, rzeczywistości innych ludzi oraz sposób komunikacji. Teraz łatwiej mi po prostu przyjąć, że nie ma obiektywnie dobrych lub złych rozwiązań, a tylko takie jakie wybiera klient lub każda osoba w swoim życiu. Program jest świetnie zaprojektowany właśnie tak, aby nie tylko nauczyć się technik coachingu, ale też rozszerzyć perspektywy i zrewidować własne przekonania. Podczas zajęć podobał mi się styl trenerów, dobór technik i materiałów, ćwiczenia na forum (praktyczne), atmosfera grupy, zabawa w karty z całą grupą.

Joanna Reiter, luty 2022

 

Akademia przyczyniła się do wielu zmian w moim życiu osobistym i zawodowym. Dzięki temu, iż praktycznie uczestniczyliśmy w sesjach coachingowych pozwoliło mi przepracować wiele tematów oraz również nabrać praktyki w prowadzeniu takich sesji. Atmosfera niezwykle przyjazna, trenerzy z uwagą i wyczerpująco udzielali odpowiedzi na pytania uczestników. Zachęcam do wzięcia udziału w Akademii, zmienia perspektywę patrzenia na nasze życie, będzie to na pewno wartość dodana.

Katarzyna Sowa, Ekspert ds. Szkoleń i Rozwoju Pracowników, Lidl Sp. z o.o. sp. k., luty 2022

 

Profesjonalne szkolenie, naprawdę inspirujące do działania. Miła atmosfera. Profesjonalizm. Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Polecam.

Patrycja Brewczak, Kierownik Działu Badań i Rozwoju, Medisept Sp. z o.o., luty 2022

 

Zajęcia przebiegają we wspaniałej atmosferze, bardzo duża dawka wiedzy merytorycznej i praktycznej. Praca warsztatowa, szczególnie w parach jest bezcennym elementem zajęć. Prowadzący inspirują do działania.

Magdalena Tarka, Sales Support Manager B@B, Medisept Sp. z o.o., luty 2022

 

Z Czarkiem znam się już długo, gdyż prowadzil szkolenia z różnych obszarów w firmie. Zawsze pozytywnie nastawiony do działania, profesjonalnie przygotowany i skuteczny. Super się uzupełniają z Małgosią i widać pasję w tym co robią. Potrafią zarazić swoim optymizmem i naprawdę inspirują do działania!!!

Arkadiusz Siarnowski, luty 2020

 

Akademię oceniam CLEUJĄCO. Wiele zagadnień, które można wykorzystać nie tylko w coachingu, ale również w życiu osobistym i zawodowym. 

Magdalena Guzowska, PDF Slawex Sp. z o.o., luty 2020

 

Akademia na wysokim poziomie. Duża ilość materiałów ułatwia zdobywanie wiedzy i rozwijanie własnych kompetencji. Każde spotkanie dostarczało praktycznej wiedzy, która z powodzeniem może być wykorzystana także w codziennym życiu. 

Justyna Siejka, luty 2020

 

Polecam każdemu, kto chce nabyć praktycznych umiejętności prowadzenia coachingu.

Weronika Fryszkiewicz, studentka SWPS, luty 2020

 

Jestem bardzo zadowolona, podniosłam swoje kompetencje i nabyłam nowe.

Agnieszka Wójcik, PDF Slawex Sp. z o.o., luty 2020

 

 

Jest to miejsce, w którym można bardzo dużo się nauczyć. Dzięki szkoleniom wprowadziłem wiele zmian w życiu osobistym i zawodowym. Była to świetna inwestycja, która pokaże mi alternatywną drogę rozwoju, którą chcę podążać. DZIĘKUJĘ!

Sebastian Dudek, Junior KAM, L'oreal, wrzesień 2019

 

Świetny sposób na poznanie i kompleksowe przećwiczenie najważniejszych technik coachingu. Wiedza jest przekazywana w sposób, który umożliwia jej optymalne przyswajanie i możliwość wykorzystania w praktyce.

Paweł Holnicki, Dyrektor Generalny, Colonnade Insurance S.A., wrzesień 2019

 

Najbardziej trafiona decyzja jaką mogłem podjąć. Duża dawka wiedzy i ćwiczeń praktycznych. Bardzo wysoki poziom zajęć. Oceniam celująco i polecam Każdemu!!!

Grzegorz Zieliński, Trener Sprzedaży, wrzesień 2019

 

Bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. Każde zajęcia wzbogacają uczestników o nowe narzędzia, ktore można z powodzeniem wykorzystać zarówno w pracy zawodowej i w życiu prywatnym.

Krzysztof Witowski, właściciel VELIKA, wrzesień 2019

 

Bardzo cenne doświadczenie w moim życiu. Moja perspektywa się poszerzyła na świat i na ludzi z mojego otoczenia. Nauczyłam się utrzymywać proporcję w mówieniu, zadawaniu pytań i aktywnym słuchaniu. Wyeliminowałam w trakcie sesji coachingowej udzielanie instrukcji i rad z racji moich doświadczeń menadżerskich. Jestem ogromnie wdzięczna za to czego się dzięki Wam nauczyłam.

Magdalena Bałtyn, Kierownik Zespołu Doradców, Bocian Pożyczki, wrzesień 2019

 

Czas spędzony na szkoleniach inspiruje do działania.

Anna Miściur, Zastępca Kierownika, Medi-Sept Sp. z o.o., wrzesień 2019

 

Bardzo pozytywna opinia. Tematyka i zajęcia praktyczne w dużych ilościach, które jeszcze bardziej utrwalają przyswajaną wiedzę.

Krzysztof Maciąg, wrzesień 2019

 

Zyskałam wiele nowych umiejętności. Szkolenie uświadomiło mi, że mając swoje przekonania budujemy fałszywy obraz rzeczywistości. Poszerzyłam horyzonty i nie zakładam już, że wiem kto co myśli. Największą wartością jaką zyskałam, jest większy wgląd w siebie, umiejętność zadawania pytań i nie sugerowanie rozwiązań. Akademia się dla mnie nie kończy, jest początkiem dobrych zmian zarówno w biznesie jak i życiu osobistym.

Agnieszka Grochulska, Z-ca Kierownika Działu Handlowego i Zamówień Publicznych Medi-Sept Sp. z o.o., luty 2019

 

Bardzo miła atmosfera, Prowadzący na najwyższym poziomie. Gorąco polecam i dziękuję.

Agnieszka Konowałek, luty 2019

 

Akademia otwiera oczy na inne aspekty, których do tej pory nie dostrzegałem. Inne spojrzenie na świat.

Marcin Pietruczuk, Remede Sp. z o.o., luty 2019

 

Dzięki ćwiczeniom realizowanym pod kierownictwem Małgorzaty i Cezarego Fryszkiewicz miałem możliwość spojrzeć na siebie z zewnątrz i zacząłem dostrzegać szybciej rozwiązania moich problemów. To była bardzo dobra inwestycja i nowa przygoda w życiu. Kurs coachingowy był dla mnie rodzajem terapii, która odmienia moje życie. Cały kurs został przeprowadzony w doskonały sposób. Dziękuję za zajęcia. 

Sławomir Szalbirak, F.H.U Prestige, marzec 2018

Super atmosfera profesjonalni coachowie  i jasno przekazany materiał. Bardzo ciekawe tematy
 i dużo praktyki.

Krzysztof Sala, marzec 2018

 

Zajęcia prowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Prowadzący stworzyli grupie bardzo komfortową i przyjazną atmosferę pracy. Sposób prezentacji narzędzi bardzo przystępny i sprzyjający przyswajaniu wiedzy oraz zrozumieniu istoty zagadnień. Wyrazy uznania dla Prowadzących i wielkie brawa! :)

Dorota Jędruch, Specjalista ds. marketingu, Medi - Sept Sp. z o.o., sierpień 2017

 

Bardzo dobrze spędzony czas. Najlepsza inwestycja z możliwych! Super prowadzenie i prowadzący.

Jan Janicki, Dyrektor Zarządzający, ELKABEL Szczygielski Sp. j., sierpień 2017

 

Praktyczna wiedza przekazana w profesjonalny sposób. Polecam gorąco!

Marcin Stencel, Adiunkt, WSEI w Lublinie, sierpień 2017

 

Świetna okazja na wycieczkę w głąb ludzkiej psychiki, poznanie siebie i motywów działania innych osób.

Grzegorz Gromadzki, Technolog produkcji, Medi - Sept Sp. z o.o., sierpień 2017

 

Mega bomba inspiracji, zwiększania samoświadomości. Ciekawy impuls do działania. Po prostu inwestycja we własny rozwój jest najlepszą inwestycją. Wszystkich, którzy chcą się rozwijać serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w Akademii.

Aneta Iłenda, HR Business Partner, Medi - Sept Sp. z o.o., luty 2017

 

Super spędzony czas z punktu widzenia podnoszenia własnych umiejętności zawodowych. Początek zgłębiania sztuki zadawania pytań.

Filip Rudziński, Kierownik, Medi - Sept Sp. z o.o., luty 2017

 

Czas poświęcony na Akademię to jedna z najlepszych inwestycji we własny rozwój.
Jacek Majewski, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Medi - Sept Sp. z o.o., luty 2017

 

Ogromna nauka, poznanie nowych umiejętności, które możemy wykorzystać zarówno w obszarze zawodowym, jak i prywatnym.

Piotr Walczak, Medi - Sept Sp. z o.o., luty 2017

 

Bardzo przydatna forma nauki. Wiele skorzystałem dla siebie, przez co mogę zmienić swoje podejście do życia zawodowego i prywatnego. Bardzo dużo się nauczyłem. Dziękuję.

Marcin Jagusiak, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Medi - Sept Sp. z o.o., luty 2017

 

Polecam każdemu super przygodę z Akademią profesjonalnego coachingu!!! Profesjonalny, budzący podziw i uznanie sposób prowadzenia zajęć, celująca wiedza merytoryczna Małgosi i Cezarego, pełna aktywizacja uczestników do nauki i działania, a przy tym cudowna atmosfera. I to jest własnie to:)

Dzięki Akademii zmieniłam podejście do wielu spraw w moim życiu oraz bardzo dużo się nauczyłam. Jeszcze raz dziękuję za możliwość uczestnictwa, cenne wskazówki i wsparcie:)

Mirosława Malesa, Kierownik Referatu Promocji Usług, MUP w Lublinie, sierpień 2016

 

Doskonałe szkolenie wspierające w rozwoju, dające ogromny wgląd. Polecam wszystkim, którzy chcą iść do przodu.

Przemysław Śnieżyński, Prezes Zarządu Medi - Sept Sp. z o.o., sierpień 2016

 

To szkolenie zmieniło moje życie. Zacząłem robić rzeczy, których do tej pory nie robiłem, bo coś mnie powstrzymywało lub nie zawsze widziałem sens ich robienia. Jednak najważniejszą wartością jest nauczenie się tolerancji dla innych osób i ich decyzji. Od tego momentu nazywam to "SZACUNEK DLA INNOŚCI".

Waldemar Ferschke, V-ce Prezes Zarządu Medi - Sept Sp. z o.o., sierpień 2016

 

Dla mnie to było fascynujące doświadczenie. Akademia pokazała mi, że każdy człowiek jest inny i nie mogę narzucać mu swoich schematów myślowych. Każde zajęcia były dla mnie inspiracją do pracy nad sobą, poznałam wiele technik współpracy z innymi ludźmi. Nie żałuję ani chwili:)

Anna Kwiatkowska, sierpień 2016

 

Warto. Informacje ułożone i przekazane we wzorowy sposób. Umiejętności szlifowane z cierpliwością i serdecznością. Najlepsza szkoła dla coachów w Lublinie.

Bartłomiej Piech, sierpień 2016

 

Świetnie prowadzony cykl spotkań, pomógł mi zdobyć kompetencje i umiejętności, w pełni pozwalające wykonywać zawód coacha. Dodatkowo dokonałem wielu zmian w swoim życiu, pomogłem licznej grupie osób. Świetne poczucie humoru połączone z fachową wiedzą pomogły mi uczyć się w naprawdę świetnej atmosferze.

Kamil Jelinek, sierpień 2016

 

Świetnie poprowadzone zajęcia. Mnóstwo ćwiczeń praktycznych. Wiedza, którą zdobyłam o sobie jest ogromna. Nauczyłam się jak mogę inaczej niż dotychczas postrzegać aspekty mojej pracy zawodowej oraz życia prywatnego. Słuchanie i zadawanie pytań - to najważniejsze czego się nauczyłam.

Joanna Rzymowska, sierpień 2016

 

Był to w 100% dobrze wykorzystany czas. Moje życie dzięki zajęciom zmieniło się na lepsze. Stałam się osobą bardziej nastawioną na cel. Odkryłam w sobie wiele nowych, wcześniej nieznanych rzeczy. Jestem zadowolona, że tu trafiłam.

Katarzyna Świątek, luty 2016

 

Zajęcia prowadzone przez Państwa Fryszkiewiczów pozwalają na poznawanie narzędzi coachingowych, wypróbowanie ich na sobie oraz zastosowanie ich w praktyce. Cenne źródło doświadczeń.

Ewelina Bereziewicz, luty 2016

 

Dla mnie kurs był profesjonalnie prowadzony. Cezary i Gosia posiadają wszystkie cechy wybitnego trenera, a co najważniejsze są bardzo skuteczni. Warsztaty prowadzone przez ten duet to: ogromna wiedza merytoryczna, umiejętność słuchania, super organizacja czasu na szkoleniu i wielka cierpliwość. Niesamowicie wyraziste osobowości trenerów wpływały ogromnie motywująco na proces przekazywania wiedzy i jej zapamiętywanie. Dla mnie jedno z najlepszych szkoleń, w jakich uczestniczyłam.

Anna Ciesielska - Siek, Kierownik Działu Personalnego, Instal - Lublin Sp. z o.o., luty 2016

 

Zdecydowanie warto. Nauczyłam się efektywnej komunikacji z pracownikami, co od razu przyniosło pozytywne efekty.

Małgorzata Śnieżyńska, Prezes Zarządu "Nasza Apteka Sp. z o.o.", luty 2016

 

Bardzo dużo ćwiczeń podczas szkolenia. Informacje zwrotne podawane w sposób konstruktywny. Bezpieczna i radosna atmosfera podczas zajęć, co sprzyjało przyswojeniu materiału teoretycznie i praktycznie. Jestem bardzo zadowolona, ponieważ dokładnie tego szukałam i potrzebowałam.

Jolanta Matyjanka, luty 2016

 

Sposób prowadzenia zajęć oraz zakres przekazanej wiedzy motywuje do dalszego zgłębiania coachingu i rozwoju w tym kierunku. Małgosia i Cezary tworzą idealny team.

Justyna Stachowicz, współwłaścicielka Hotelu Alter, luty 2016

 

Jestem pod ogromnym wrażeniem Akademii. Polecam wszystkim, którzy chcą się rozwinąć w pracy i w życiu osobistym. Przeszłam wiele szkoleń - te zajęcia są super. Z przyjemnością wezmę udział w kolejnych szkoleniach.

Elżbieta Miszczyszyn, sierpień 2015

 

Polecam na 1000 (tysiąc) %. Doskonała atmosfera sprzyjająca nauce. Cudowni prowadzący z dużym doświadczeniem. Cała gama technik i metod coachingowych, których się nauczyłam! Nigdzie tego nie znajdziecie :)

Magdalena Paradowska - Stajszczak, sierpień 2015

 

Profesjonalizm Prowadzących i Ich ogromna wiedza + doświadczenie zagwarantowały sukces Akademii. Polecam każdemu, kto chce zgłębić tajniki coachingu.

Marzena Wysoczan, sierpień 2015

 

Fantastyczna atmosfera, możliwość poznania siebie i otworzenia na innych. Człowiek zmienia podejście do życia, otwiera oczy i uświadamia sobie gdzie jest i czego chce, pokonuje strach.

Ewelina Sikora, luty 2015

 

Akademia profesjonalnego coachingu pozwoliła mi na zdobycie konkretnych umiejętności i wiedzy. Charyzma prowadzących - państwa Fryszkiewiczów - powoduje, że dodaje mi to "skrzydeł" w życiu.

Alicja Usydus, luty 2015

 

Świetni prowadzący z dużym doświadczeniem. Pełna opieka i oferowana pomoc. Praktyczne doświadczenie, minimum teorii. Pracujący z zaangażowaniem i energią. Uzupełniający się wzajemnie. Chętnie dzielący się swoją wiedzą i praktycznymi przykładami.

Andrzej Zdanowski, właściciel Altius Andrzej Zdanowski, luty 2015

 

Półroczna przygoda z Akademią to niezapomniane doświadczenie. Pozwoliła mi odnaleźć nowe możliwości i poszerzyć horyzonty.

Ewelina Drąg, luty 2015

 

Ogromny profesjonalizm trenerów, cudowna, sprzyjająca nauce atmosfera, ćwiczenia praktyczne, możliwość samorozwoju, zdobycia nowych umiejętności, pracy nad sobą.

Anna Gałkowska, luty 2015

 

Mistrzostwo w zakresie przekazywania wiedzy i budowania atmosfery.

Elżbieta Pacek, luty 2015

 

Przygotowanie Małgosi i Cezarego oraz ich doświadczenie pomogło mi zrozumieć czym jest naprawdę coaching. Sam sposób prowadzenia zajęć – teoria połączona z praktyką, przyczyni się nie tylko do głębokiej refleksji nad sobą samym, ale również pozwoli mi już prowadzić sesje coachingowe z klientami. 

Tomasz Telej, luty 2014

 

Sześć miesięcy temu, jako nieuformowana bryła zacząłem Akademię z Cezarym i Małgosią. Teraz, kiedy jej czas dobiegł końca, wychodzę jako osoba mająca cel w życiu, wiedzę jak go zrealizować i narzędzia potrzebne ku temu. Dziękuję za zmianę jaką pomogliście mi wprowadzić! Polecam Akademię każdemu!

Bartłomiej Gwiazda, P.Z. Korn, luty 2014

 

Polecam KAŻDEMU – temu, który jest na początku drogi coacha i temu, który już pracuje w tym zawodzie. Szczególnie polecam tym, którzy są na poziomie nieświadomej niekompetencji:)

Anna Nizioł – Waga, luty 2014

 

Akademia pokazała mi możliwości, o których nie wiedziałem. Zaangażowanie prowadzących przekłada się na efektywność procesów, które odbywają się na zajęciach. Sposób prowadzenia zajęć wyzwala kreatywność i pozwala realizować swoje cele.

Piotr Bryl, luty 2014

 

Spotkałem tu osoby o wielkiej wiedzy, oddane misji pomagania ludziom w rozwoju, ciepłe, energiczne, otwarte. Wychodzę wzbogacony tym doświadczeniem.

Jerzy Wieczorek, właściciel Viamed s.c., luty 2014

 

Niezwykle profesjonalne szkolenie, niezwykle ciekawe techniki, niezwykle profesjonalni prowadzący. Najlepsze co można zrobić dla siebie i innych w życiu to zostać coachem. Dziękuję:)

Paulina Serwejuk – Gawłowska, czerwiec 2013 

 

Świetny pomysł na uzyskanie wielu umiejętności, wiedzy niezbędnej nie tylko w pracy coacha, ale też ogólnie do pracy z ludźmi (również pracownikami). Profesjonalnie i na wysokim poziomie przygotowuje absolwentów do pracy w coachingu. Zapewnia praktyczne, przydatne narzędzia i techniki do wykorzystania w biznesie i w życiu. Dobrze przygotowuje merytorycznie i praktycznie do pracy coacha. Renoma wykładowców jest dodatkową wartością. 

Olga Zelent,  czerwiec 2013 

 

Kurs wzbogacił moją wiedzę o ogromny zasób, dzięki któremu mogłam zacząć pracować ze swoimi klientami. Wiedza przekazywana w bardzo konkretny i rzetelny sposób, bez żadnych niejasności. Dzięki Akademii poznałam mnóstwo technik, a także w swoim osobistym rozwoju zrobiłam ogromny krok.

Monika Góźdź, czerwiec 2013 

 

Te sześć miesięcy to był czas refleksji, wielu odkryć dotyczących mnie samej i innych ludzi.  Nie tylko uzyskałam profesjonalną wiedzę na temat coachingu, ale wprowadziłam szereg zmian poprawiających jakość życia. Dzięki Małgosi i Czarkowi chcę być coachem i propagować tą ideę wśród ludzi. Dziękuję!!!

Iwona Michniewicz, czerwiec 2013 

 

Warto było podjąć decyzję o przystąpieniu do Akademii, a następnie uzyskać satysfakcję z jej ukończenia.  Polecam spróbować!

Magdalena Dudek, czerwiec 2013

 

Akademia w 100% przemyślana, przygotowana i perfekcyjnie przeprowadzona. Świetny kontakt z grupą, w pełni spełniłam swoje oczekiwania. Bardzo wiele się nauczyłam i rozwinęłam, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Coaching jest genialną metodą a zajęcia prowadzone przez Gosię i Czarka to czysta przyjemność. Każdemu polecam gorąco.

Katarzyna Ludzińska, właścicielka SNK Szkolenia językowe i biznesowe, luty 2013

 

Wspaniale przygotowany program, zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym. Doskonałe podejście do każdego uczestnika. 

Karolina Dec, luty 2013

 

* bardzo profesjonalne podejście,

* rzetelne przekazywanie informacji,

* skuteczny przekaz informacji,

* możliwość pogłębienia danych tematów,

* zadbanie o atmosferę,

* rzetelne sprawdzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej,

* motywowanie uczestników do pracy.

Polecam stanowczo Akademię profesjonalnego coachingu – efekt gwarantowany!

Elżbieta Znój – Daciuk, właścicielka Psychodynamicznego Instytutu Rozwoju Osobowości, luty 2013

 

Akademia profesjonalnego coachingu spowodowała, że wdrożyłam w swoje życie wiele zmian. Zaprezentowane na zajęciach techniki i cenne wskazówki prowadzących na pewno przyspieszyły i ułatwiły mi ten proces. 

Dziękuję z całego serca za zaangażowanie i wsparcie, jakie otrzymałam na wszystkich spotkaniach. Polecam Akademię profesjonalnego coachingu wszystkim, którzy chcą zmienić swoje życie i odkryć w sobie nowe pokłady „mocy”.

Patrycja Korpacka,  luty 2013

 

Akademia jest zdecydowanie ważnym punktem zwrotnym w moim życiu. Poziom energii i chęci do działania wzrósł u mnie w ogromnym stopniu. Nauczenie się przeprowadzania profesjonalnego coachingu było dla mnie równie ważne jak przejście samego coachingu. Hasło „inspirujemy do działania” zdecydowanie jest zasadne i realizowane podczas Akademii. Uczestnictwo w Akademii było dla mnie niezwykle ważnym i pozytywnym doświadczeniem.

Maciej Drożdżyk, luty 2013

 

Tego się spodziewałam i nie zawiodłam się.

Profesjonalne przygotowanie prowadzących. Dbałość o efektywność zajęć. Akademia daje przygotowanie do pracy bycia coachem nie tylko merytorycznie, ale przede wszystkim praktycznie. 

Erwina Szalast,  luty 2013

 

Akademia profesjonalnego coachingu była dla mnie szkołą życia. Dzięki Akademii nie tylko poszerzyłem swoje horyzonty, dzięki Akademii w moim życiu nastąpiło wiele zmian, dzięki którym jestem lepszym człowiekiem, bardziej pewnym siebie. Akademię polecam każdemu, kto chce się rozwijać.

Przemysław Rek, Firma Handlowa WERIS, luty 2013

 

Niezwykle profesjonalne zajęcia, bardzo efektywne. Ogromna wiedza i zaangażowanie prowadzących (Gosia i Cezary) procentowało zauważalnym rozwojem wszystkich uczestników Akademii. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że mogłam uczestniczyć w tych zajęciach.

Beata Dejer, Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej "Slawex", luty 2013

 

Wysoki poziom merytoryczny, dużo narzędzi, doskonały warsztat. Wspaniały kontakt z grupą.

Piotr Wanicki, właściciel Biura Podatkowo - Rachunkowego KUBA, luty 2013

 

Najbardziej profesjonalne o wysokich standardach szkolenie. Prowadzący niezwykle empatyczni z szeroką wiedzą, co ważne z poczuciem humoru, prezentujący wysoką opiekuńczość nad uczestnikami, włącznie z zapleczem socjalnym – serwisem kawowym. Zajęcia prowadzone w sposób, który nie męczy uczestników, przerwy zawsze wtedy kiedy były potrzebne. 

Agnieszka Sokół – Stanisławska,  Multimedia Polska S.A., luty 2013

 

Efektywne zajęcia w profesjonalnym wydaniu w przemiłej atmosferze.

Grzegorz Matuszewski, Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej "Slawex", luty 2013

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl