Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Żaden talent nie jest wystarczająco wielki,
żeby bez ćwiczeń pozwolił wspiąć się na szczyty!”
Erich J. Lejeune


 

CEL GŁÓWNY - Przygotowanie uczestników do profesjonalnego projektowania i prowadzenia szkoleń.

CELE SZCZEGÓŁOWE


 • Przedstawienie sposobów profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia.
 • Udoskonalenie umiejętności komunikowania się oraz wzmacniania kontaktu ze słuchaczami.
 • Analiza i sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia szkoleń.

 

CZAS TRWANIA


Szkolenie obejmuje 48 godzin zajęć – dwa 3-dniowe spotkania - każde spotkanie po 24 godziny lekcyjne.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, mini-wykładów, prezentacji, symulacji, analizy przypadków, gier, nagrań i analizy video. Podczas treningów uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu.

 

Terminy spotkań


I spotkanie: 25 - 27 listopada 2024r.

II spotkanie: 16 - 18 grudnia 2024r. 

 

PROGRAM SZKOLENIA


I SPOTKANIE

PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA SZKOLEŃ - PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ.

 • Opracowywanie i wykorzystywanie celów poprawy efektywności.
 • Przygotowywanie programów szkoleń, projektowanie sesji szkoleniowej zawierającej wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 • Wybór odpowiednich metod szkoleniowych, dostosowanych do programu szkolenia.
 • Przygotowanie pomocy i sali szkoleniowej.

 

UMIEJĘTNOŚCI AUTOPREZENTACJI I PREZENTACJI NA SZKOLENIU.

 • Budowanie i utrzymanie odpowiedniego stanu wewnętrznego trenera, grupy i poszczególnych uczestników.
 • Różne kanały komunikacji (mowa ciała, postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, wykorzystanie przestrzeni, kanał wizualny, audytywny).
 • Praktyczne ćwiczenia autoprezentacyjne.
 • Likwidowanie złych nawyków zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych.
 • Sposoby radzenia sobie z tremą i lękiem przed występami publicznymi.

 

METODY I TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ.

 • Techniki rozpoczęcia szkolenia.
 • Metody i środki przekazywania wiedzy.
 • Wykład.
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe.
 • Odgrywanie ról.
 • Autotesty.
 • Dyskusja - wymiana doświadczeń.
 • Symulacje.
 • Burza mózgów.
 • Analiza przypadków.
 • Nagranie i analiza video.
 • Techniki podsumowań i badania efektywności szkoleń.

 

II SPOTKANIE

DYNAMIKA GRUPY.

 • Psychologiczne aspekty uczenia się dorosłych.
 • Rozpoznanie i utrzymywanie poziomu motywacji w grupie.
 • Ocena umiejętności uczestników i dostosowanie tempa prowadzenia zajęć do ich możliwości.
 • Indywidualne podejście do różnych typów osobowości odbiorców, umiejętność prowadzenia szkolenia z uwzględnieniem różnych systemów reprezentacji.
 • Trudne sytuacje w pracy z grupą - praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Metody obrony przed manipulacją ze strony uczestników.

 

OSOBISTE PLANY ROZWOJU ZAWODOWEGO - nagranie video przygotowanych sesji szkoleniowych i ich analiza.

 • Praca z kamerą doskonaląca umiejętności zachowania się podczas prowadzenia szkolenia.
 • Wykreowanie i rozwijanie własnego stylu prowadzenia zajęć.

W trakcie tej sesji uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć umiejętności prezentowania, prowadząc przygotowane wcześniej sesje szkoleniowe. Przygotowane mini-szkolenia będą nagrywane i analizowane. Uczestnicy otrzymają konstruktywne informacje zwrotne na załączonych formularzach oceny szkoleń od trenera prowadzącego i od pozostałych uczestników. Szkolenie kończy się certyfikatem Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.

 

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • planować i projektować szkolenia oraz wybierać odpowiednie metody prowadzenia zajęć i przygotowywać efektywne plany szkoleń, 
 • wykorzystywać w praktyce zasady uczenia osób dorosłych, 
 • budować pozytywne nastawienie u słuchaczy, 
 • dostosować się do różnych typów odbiorców, 
 • wywierać skuteczny wpływ na słuchaczy podczas całego szkolenia, 
 • stosować najskuteczniejsze techniki i metody treningowe, 
 • radzić sobie z tremą przed występami publicznymi, 
 • skutecznie rozwiązywać trudne sytuacje w grupie oraz radzić sobie z różnorodnymi zachowaniami uczestników szkolenia.

 

METODY SZKOLENIOWE 


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu. 

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • odgrywanie scenek,
 • analiza przypadków, 
 • nagranie i analiza video.

 

PROWADZĄCY


http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – psycholog, trener, akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, doradca personalny. Członek Izby Coachingu. Współwłaściciel Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Giligan oraz Joseph O’Connor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menadżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 1000 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

 

MIEJSCE I TERMINY 


I spotkanie: 28 - 30 czerwca 2024r. 

II spotkanie: 26 - 28 lipca 2023r. 

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 2 spotkania 3-dniowe, po 24 godziny lekcyjne. Łączna liczba godzin szkoleniowych - 48.

Zajęcia odbywają się każdego dnia w godzinach 9.00 - 15.45

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA (dotyczy każdego dnia szkoleniowego)

 9.00 - 10.30 - Zajęcia szkoleniowe.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Zajęcia szkoleniowe.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Zajęcia szkoleniowe.

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.45 - Zajęcia szkoleniowe 

 

CENA SZKOLENIA


Udział w dwóch spotkaniach (6 dni - 48 godzin lekcyjnych):

3000,00 zł netto = 3690,00 zł brutto za osobę.

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • udział w 6-dniowym szkoleniu (48h);
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

 

Ilość miejsc ograniczona!


Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl


 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA <<DO POBRANIA>>


Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

 

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl


ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl