Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Żaden talent nie jest wystarczająco wielki,
żeby bez ćwiczeń pozwolił wspiąć się na szczyty!”
Erich J. Lejeune

 

CEL GŁÓWNY - Przygotowanie uczestników do profesjonalnego projektowania i prowadzenia szkoleń oraz prezentacji biznesowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Przedstawienie sposobów profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia oraz prezentacji biznesowych.
 • Udoskonalenie umiejętności komunikowania się oraz wzmacniania kontaktu ze słuchaczami.
 • Analiza i sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia szkoleń.


CZAS TRWANIA


Szkolenie obejmuje 48 godzin zajęć – dwa 3-dniowe spotkania - każde spotkanie po 24 godziny lekcyjne.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, mini-wykładów, prezentacji, symulacji, analizy przypadków, gier, nagrań i analizy video. Podczas treningów uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu.

 

Terminy spotkań


I spotkanie: 29 września - 1 października 2023r. (piątek - sobota - niedziela)

II spotkanie: 24 - 26 listopada 2023r. (piątek - sobota - niedziela)

 

PROGRAM SZKOLENIA


I SPOTKANIE

PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA SZKOLEŃ - PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ.

 • Opracowywanie i wykorzystywanie celów poprawy efektywności.
 • Przygotowywanie programów szkoleń, projektowanie sesji szkoleniowej zawierającej wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 • Wybór odpowiednich metod szkoleniowych, dostosowanych do programu szkolenia.
 • Przygotowanie pomocy i sali szkoleniowej.


UMIEJĘTNOŚCI AUTOPREZENTACJI I PREZENTACJI NA SZKOLENIU.

 • Budowanie i utrzymanie odpowiedniego stanu wewnętrznego trenera, grupy i poszczególnych uczestników.
 • Różne kanały komunikacji (mowa ciała, postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, wykorzystanie przestrzeni, kanał wizualny, audytywny).
 • Praktyczne ćwiczenia autoprezentacyjne.
 • Likwidowanie złych nawyków zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych.
 • Sposoby radzenia sobie z tremą i lękiem przed występami publicznymi.


METODY I TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ.

 • Techniki rozpoczęcia szkolenia.
 • Metody i środki przekazywania wiedzy.
 • Wykład.
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe.
 • Odgrywanie ról.
 • Autotesty.
 • Dyskusja - wymiana doświadczeń.
 • Symulacje.
 • Burza mózgów.
 • Analiza przypadków.
 • Nagranie i analiza video.
 • Techniki podsumowań i badania efektywności szkoleń.


II SPOTKANIE

DYNAMIKA GRUPY.

 • Psychologiczne aspekty uczenia się dorosłych.
 • Rozpoznanie i utrzymywanie poziomu motywacji w grupie.
 • Ocena umiejętności uczestników i dostosowanie tempa prowadzenia zajęć do ich możliwości.
 • Indywidualne podejście do różnych typów osobowości odbiorców, umiejętność prowadzenia szkolenia z uwzględnieniem różnych systemów reprezentacji.
 • Trudne sytuacje w pracy z grupą - praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Metody obrony przed manipulacją ze strony uczestników.


OSOBISTE PLANY ROZWOJU ZAWODOWEGO - nagranie video przygotowanych sesji szkoleniowych i ich analiza.

 • Praca z kamerą doskonaląca umiejętności zachowania się podczas prowadzenia szkolenia.
 • Wykreowanie i rozwijanie własnego stylu prowadzenia zajęć.

W trakcie tej sesji uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć umiejętności prezentowania, prowadząc przygotowane wcześniej sesje szkoleniowe. Przygotowane mini-szkolenia będą nagrywane i analizowane. Uczestnicy otrzymają konstruktywne informacje zwrotne na załączonych formularzach oceny szkoleń od trenera prowadzącego i od pozostałych uczestników. Szkolenie kończy się certyfikatem Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.

 

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • planować i projektować szkolenia oraz wybierać odpowiednie metody prowadzenia zajęć i przygotowywać efektywne plany szkoleń, 
 • wykorzystywać w praktyce zasady uczenia osób dorosłych, 
 • budować pozytywne nastawienie u słuchaczy, 
 • dostosować się do różnych typów odbiorców, 
 • wywierać skuteczny wpływ na słuchaczy podczas całego szkolenia, 
 • stosować najskuteczniejsze techniki i metody treningowe, 
 • radzić sobie z tremą przed występami publicznymi, 
 • skutecznie rozwiązywać trudne sytuacje w grupie oraz radzić sobie z różnorodnymi zachowaniami uczestników szkolenia.


METODY SZKOLENIOWE 


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu. 

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • odgrywanie scenek,
 • analiza przypadków, 
 • nagranie i analiza video.

 

PROWADZĄCY


http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/e4182eadb11238c082ed021ba098c5d6bac176d8.pngCEZARY FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji.

Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy.

Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń.

Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji.

Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych,

 

 

MIEJSCE I TERMINY 


I spotkanie: 29 września - 1 października 2023r. (piątek - sobota - niedziela)

II spotkanie: 24 - 26 listopada 2023r. (piątek - sobota - niedziela)

 

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 2 spotkania 3-dniowe, po 24 godziny lekcyjne. Łączna liczba godzin szkoleniowych - 48.

Zajęcia odbywają się każdego dnia w godzinach 9.00 - 15.45

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA


I spotkanie

I dzień 

 9.00 - 10.30 - Przygotowanie do prowadzenia szkoleń - planowanie i projektowanie szkoleń.              

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Przygotowanie do prowadzenia szkoleń - planowanie i projektowanie szkoleń.              

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Przygotowanie do prowadzenia szkoleń - planowanie i projektowanie szkoleń.              

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.45 - Przygotowanie do prowadzenia szkoleń - planowanie i projektowanie szkoleń.              

II dzień 

 9.00 - 10.30 - Umiejętności autoprezentacji i prezentacji na szkoleniu.    

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Umiejętności autoprezentacji i prezentacji na szkoleniu.                 

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Umiejętności autoprezentacji i prezentacji na szkoleniu.              

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.45 - Umiejętności autoprezentacji i prezentacji na szkoleniu.    

III dzień 

 9.00 - 10.30 - Metody i techniki prowadzenia szkoleń.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Metody i techniki prowadzenia szkoleń.          

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Metody i techniki prowadzenia szkoleń.             

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.45 - Metody i techniki prowadzenia szkoleń.

 

II spotkanie

I dzień 

 9.00 - 10.30 - Dynamika grupy. Psychologiczne aspekty uczenia się dorosłych.            

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Dynamika grupy. Rozpoznanie i utrzymywanie poziomu motywacji w grupie.             

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Dynamika grupy. Rozpoznanie i utrzymywanie poziomu motywacji w grupie.             

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.45 - Dynamika grupy. Ocena umiejętności uczestników i dostosowanie tempa prowadzenia zajęć do ich możliwości.     

 II dzień 

 9.00 - 10.30 - Dynamika grupy. Indywidualne podejście do różnych typów osobowości odbiorców, umiejętność prowadzenia szkolenia z uwzględnieniem różnych systemów reprezentacji.          

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Dynamika grupy. Indywidualne podejście do różnych typów osobowości odbiorców, umiejętność prowadzenia szkolenia z uwzględnieniem różnych systemów reprezentacji.      

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Dynamika grupy. Trudne sytuacje w pracy z grupą - praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi.            

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.45 - Dynamika grupy. Metody obrony przed manipulacją ze strony uczestników.  

III dzień

 9.00 - 10.30 - Osobiste plany rozwoju zawodowego - nagranie video przygotowanych sesji szkoleniowych i ich analiza.    

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Osobiste plany rozwoju zawodowego - nagranie video przygotowanych sesji szkoleniowych i ich analiza.    

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Osobiste plany rozwoju zawodowego - nagranie video przygotowanych sesji szkoleniowych i ich analiza.    

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.45 - Osobiste plany rozwoju zawodowego - nagranie video przygotowanych sesji szkoleniowych i ich analiza.    

CENA SZKOLENIA


Udział w dwóch spotkaniach (6 dni - 48 godzin lekcyjnych):

3000,00 zł netto = 3690,00 zł brutto za osobę.

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • udział w 6-dniowym szkoleniu (48h);
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 


Ilość miejsc ograniczona!

Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA <<DO POBRANIA>>


Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.


Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

 

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA


"Jestem zachwycona. Będę czerpać z mądrości ekspertów i grupy. Przekroczyłam swoje lęki i obawy, wyszłam ze strefy komfortu i spotkałam się ze sobą." ~ Katarzyna, listopad 2023

 

"Szkolenie wspaniałe, pozytywna energia. Fundamentem szkolenia jest budowanie pozytywnego nastawienia, które jest kluczowym elementem powodzenia i sukcesu przyszłego trenera." ~ Karolina, listopad 2023

 

"Ciepli, autentyczni, bardzo dobrze przygotowani prowadzący. Duży komfort warsztatów, zapewnienie przerw. Liczne ćwiczenia, nauczanie poprzez doświadczenie. Polecam serdecznie." ~ Edyta, listopad 2023

 

"Będę polecać. To szkolenie jest idealnym przygotowaniem do pracy trenera. Jestem bardzo zadowolona i z całą pewnością wrócę na kolejne szkolenia." ~ Magdalena, listopad 2023

 

"Szkolenie pełne zaangażowania. Praktyka, nauka, doświadczenie, podążanie za grupą." ~ Katarzyna, listopad 2023

 

"Dostałam na tym szkoleniu dużo wiedzy, ale przede wszystkim wskazówek, jak poprowadzić szkolenie. Będę je na pewno wykorzystywała w mojej pracy zawodowej. Myślami będę wracać do tego czasu z uśmiechem. Bardzo dziękuję!" ~ Wioleta, listopad 2023

 

"Napisać,  że było SUPER – to tak jakby nic nie napisać. EIPB inspiruje do działania, daje „paliwo” do dalszej pracy. Dbałość o uczestników, zaangażowanie prowadzących oraz niesamowita energia. Dziękuję." ~ Agnieszka Madej, sierpień 2023

 

"Szkolenie merytorycznie i praktycznie przygotowujące do wystąpień. Polecam." ~ Patrycja Brewczak, Medisept Sp. z o.o., sierpień 2023

 

"Moim zdaniem otrzymałem tutaj więcej niż oczekiwałem. Podejście holistyczne do tematu tzn. jak chcę się czuć i jak to zrobić, jak się przygotować i co zrobić po kolei. Zatroszczyliście się absolutnie o wszystko. Naprawdę warto. Wiem co mam robić, żeby robić to dobrze. Dziękuję." ~ Tomasz Sokołowski, sierpień 2023

 

"Bardzo efektywne 6 dni, szkolenie godne polecenia." ~ DR N. MED. Małgorzata Bartoszcze - Tomaszewska, właściciel Centrum Stomatologii Lardent, sierpień 2023

 

"Rewelacyjnie spędzone 6 dni warsztatowych wśród wartościowych uczestników. Jestem skłonny polecać Waszą firmę, aby inni mogli rozpocząć lub kontynuować swój rozwój." ~ Rafał Zając, Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A., sierpień 2023

 

"Dynamiczne, spójne, efektywne, do wykorzystania w praktyce „od zaraz”, w świetnej atmosferze, prowadzone przez wspaniałych ludzi. Profesjonalizm w 100%."  ~ Edyta Klepcarz, Medisept Sp. z o.o., sierpień 2023

 

"Szkolenie w bardzo przyjemnej pigułce daje szereg gotowych rozwiązań. Mogę śmiało powiedzieć, że wyszłam ze szkolenia wzmocniona i naładowana chęcią do dalszego działania." ~ Agnieszka Krzyżanowska, Medisept Sp. z o.o., sierpień 2023

 

"Świetne szkolenie, które mnie odmieniło. Sprawiło, że odczuwam radość z wystąpień publicznych." ~ Michał Makaruk, Medisept Sp. z o.o., sierpień 2023

 

"Ogrom wiedzy. Umiejętności nabyte podczas szkolenia (lepsze radzenie sobie ze stresem, umiejętność lepszego planowania, wiedza merytoryczna na temat prowadzenia szkoleń). Sposób przeprowadzenia szkolenia – idealny!" ~ Izabela Burda, Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A., sierpień 2023

 

Świetna propozycja dla osób, które chcą zostać trenerami. Bardzo praktyczny charakter zajęć, bardzo dużo ćwiczeń, pracy samodzielnej i pracy w grupie. Możliwość ćwiczenia zdobywanych umiejętności. Świetny duet doświadczonych prowadzących. Bardzo wartościowy warsztat.” ~ Elżbieta Jasińska, lipiec 2022

 

Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Narzędzia, które stosowaliśmy były nie tylko skuteczne, ale także ciekawe i przyjemne. Mimo trudnego tematu odczuwałam przyjemną atmosferę. Bardzo dziękuję! ~ Mariola Adamczyk, Zyskaj Zdrowie sp. z o.o., lipiec 2022

 

„Świetny i inspirujący czas. Genialna energia grupy, wiele ćwiczeń i profesjonalne podejście trenerów!” ~  Maciej Mucha, lipiec 2022

 

„Szkolenie pozwala uzyskać zakres kompetencji niezbędny do przeprowadzenia szkoleń. Daje wachlarz narzędzi i praktyczną wiedzę do bycia profesjonalnym trenerem biznesu.” ~ Ewa Gurgul, Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A., lipiec 2022

 

„Bardzo dużo ćwiczeń praktycznych z zakresu prowadzenia prezentacji, co przyczynia się do przełamania lęku i budowania pewności siebie.” ~ Anna Ożóg, Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A., lipiec 2022

 

„Polecam szkolenie wszystkim, którzy chcą zdobyć umiejętności trenerskie. Szkolenie bardzo dobrze przygotowuje przyszłego trenera na różne sytuacje mogące wystąpić podczas pracy. Ogrom wiedzy oraz ćwiczeń.” ~ Olga Marcyniuk, lipiec 2022

 

„Super szkolenie pozwalające na poznanie metod/technik profesjonalnego prowadzenia szkoleń. Polecam osobom, które chciałyby doszkolić umiejętności prezentacyjne/autoprezentacyjne.” ~ Weronika Mucha, lipiec 2022

 

„Zdobyłam wiedzę, którą mogę zastosować w swoim zawodzie, także w życiu prywatnym. Bardzo dużo  ćwiczeń praktycznych pozwoliło mi na przezwyciężenie tremy. Super także narzędzia do wykorzystania po szkoleniu.” ~ Katarzyna Sowa, Lidl sp. z o. o. sp. k., lipiec 2022

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl