Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

AKADEMIA MENADŻERA MŚP to projekt opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i przeznaczony dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy planują rozwój swojej kadry menadżerskiej.

 

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:


 • należą do sektora MŚP;
 • posiadają siedzibę główną na terenie Polski;
 • planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • posiadają „Diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania;
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
 • nie zostali objęci wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP”.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie?


 • opracowanie diagnozy potrzeb rozwojowych mikro-, małego-, średniego przedsiębiorstwa oraz luk kompetencyjnych właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. (posiadanie diagnozy stanowi warunek konieczny do udzielenia wsparcia);
 • szkolenia i doradztwo dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

 

Usługi doradcze i szkoleniowe wybierane są z Bazy Usług Rozwojowych.

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Wsparcie będzie wynosić maksymalnie 80% wydatków na zakup usług rozwojowych w BUR.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej PARP „Akademia Menadżera MSP” https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz .

Zgłoszenie do projektu będzie obsługiwane przez jednego z operatorów realizujących projekt w makroregionie, w którym znajduje się siedziba główna przedsiębiorstwa.

 

OPERATORZY


Makroregion 1: Obsługiwane województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” https://www.screp.pl/uslugi-rozwojowe/akademia-menadzera/informacje-o-projekcie/

 

Makroregion 2: Obsługiwane województwa: mazowieckie, lubelskie

HRP Group Sp. z o.o. http://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-menedzera/

Partner Projektu: Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan, http://prywatni.lublin.pl/?p=8265

 

Makroregion 3: Obsługiwane województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. http://www.marr.pl/am3/

 

Makroregion 4: Obsługiwane województwa: opolskie, łódzkie, śląskie.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/akademia-menadzera-msp-25.html

 

Makroregion 5: Obsługiwane województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. https://akademiamenadzera.com.pl/

 

Szczegółowe informacje o projekcie AKADEMIA MENADŻERA MŚP https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp#opis

 

W razie dodatkowych pytań - służymy pomocą!

Dopasujemy programy szkoleń do potrzeb rozwojowych Państwa kadry menadżerskiej!

tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl

 

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl