Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

W ciągu ostatnich kilku lat coraz powszechniej spotykamy się z pojęciem coachingu, który niemal masowo zalewa nas w mediach społecznościowych, telewizji i prasie. Jednak często oprócz tego, iż coaching to rodzaj partnerskiej relacji stymulującej myślenie i otwierającej nowe perspektywy, nie potrafimy zweryfikować, które z powszechnie przewijających się zdań i opinii są prawdziwe, a które mają na celu jedynie wyrobienie u odbiorcy negatywnego obrazu na temat coacha. Dlatego mając to wszystko na uwadze postanowiliśmy obalić kilka najpopularniejszych mitów na temat coachingu, z którymi bez wątpienia niejednokrotnie się spotkaliście.

 

► MIT 1: COACH MÓWI NAM JAK MAMY ŻYĆ, WSKAZUJĄC KONKRETNE ŚCIEŻKI.


Jest to chyba jeden z najpowszechniejszych i najbardziej krzywdzących mitów. Należy pamiętać, że każdy profesjonalny coach, odpowiednio przygotowany do wykonywania swojej pracy nie wskazuje klientowi gotowych rozwiązań. Jednym z jego zadań jest natomiast pomoc klientowi odpowiedzieć sobie samemu na dręczące go pytania w drodze do uzyskania postawionego celu.

 

► MIT 2: COACH MUSI BYĆ EKSPERTEM W DZIEDZINIE, KTÓREJ DOTYCZY COACHING.


Należy pamiętać, że coach nie jest ani mentorem ani doradcą. Jego zadaniem jest wyzwolenie w kliencie własnych pomysłów i pojawiających się pytań w dziedzinie, w której chce się rozwijać. Szczegółowa wiedza z zakresu np. sportu czy biznesu nie jest niezbędna, aby prowadzone sesje przynosiły oczekiwane efekty. Ponadto warto pamiętać, że coach również jest tylko człowiekiem i nie jest możliwe, aby posiadał specjalistyczną wiedzę z każdej dziedziny.

 

► MIT 3 : COACHING TO „GORSZA WERSJA” TERAPII.


W tej kwestii od dawna pojawia się wiele sporów i dyskusji. Warto jednak przytoczyć dwa niepodważalne argumenty stanowczo rozdzielające pojęcie coachingu i psychoterapii. Po pierwsze terapia koncentruje się na pracy z doświadczeniami z przeszłości, a coaching ukierunkowany jest na osiągnięcie celu w przyszłości. Ponadto celem terapii jest pomoc klientowi w odzyskaniu zdrowia bądź rozwiązania problemu, podczas gdy coaching pomaga ludziom poprawić efektywność działania.

 

► MIT 4: NIE DA SIĘ ZMIERZYĆ EFEKTÓW PRACY Z COACHEM.  


Przebieg indywidualnej sesji coachingowej jest bardzo precyzyjny. Podstawę pracy z klientem stanowi wybranie przez niego konkretnego celu, który postanawia zrealizować w określonym czasie, często z dokładnością do jednego dnia. Jeżeli przykładowo celem klienta jest „zrzucenie wagi” to powinien on określić ilu dokładnie kilogramów chciałby się pozbyć oraz w jakim czasie. Mając to wszystko na uwadze efekty są łatwe do oceny.

 

► MIT 5: KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ COACHEM.


Mimo tego, że w obecnych czasach każdy może nazwać siebie coachem to należy pamiętać, że nie każdy posiada predyspozycje oraz kwalifikacje pozwalające zostać  ekspertem w tej dziedzinie. Przede wszystkim profesjonalny coach to osoba, która potwierdza swoje wykształcenie odpowiednimi dokumentami zaświadczającymi odbycie wymaganej liczby szkoleń, udokumentowanej praktyki, superwizji czy pozyskanymi referencjami. Ponadto w swojej praktyce stosuje się do Kodeksu Etycznego Coacha, szczegółowo określającego charakter relacji z klientem oraz zasady postępowania. Dlatego biorąc to wszystko pod uwagę, tak ważne jest, aby wybierając coacha sprawdzić wcześniej m.in. jego potwierdzone doświadczenie zawodowe.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

    Europejski Instytut Psychologii Biznesu
  • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
  • 81 532 21 76
  • 81 532 21 76
  • info@eipb.pl