Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Postęp zawsze niesie ze sobą ryzyko; nie możesz zaliczyć drugiej bazy, wciąż trzymając stopę na pierwszej”

[Frederick Wilcox]

 

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY


 • osoby kierujące pracą zespołów,
 • właścicieli firm,
 • kadrę zarządzającą wszystkich szczebli (Dyrektorów, Kierowników),
 • osoby odpowiedzialne za wprowadzanie zmian w firmie.

 

CELE SZKOLENIA


 • Przygotowanie kadry do wprowadzania zmian w firmie.
 • Rozwijanie myślenia systemowego (umiejętność postrzegania sytuacji, zagadnień z innych punktów widzenia).
 • Usystematyzowanie kluczowych czynników decydujących o powodzeniu w procesie zmian organizacyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności osobistych i interpersonalnych umożliwiających efektywne funkcjonowanie w grupie - poznanie sposobów radzenia sobie z obiekcjami i oporem wobec zmian.

 

PROGRAM SZKOLENIA


ELEMENTY BUDOWANIA SAMODOSKONALĄCEJ SIĘ FIRMY W OBLICZU ZMIAN.

Budowanie wspólnej wizji w połączeniu z wizją osobistą.

Modele myślowe – budowanie wzmacniających sukces przekonań, nawyków i odruchów związanych z pracą i firmą.

Myślenie systemowe - Doskonalenie postrzegania własnych działań jako powiązanych z innymi obszarami działalności firmy.

Mistrzostwo osobiste i wzmacnianie atmosfery doskonalenia się wszystkich członków zespołu.

 

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI.

Przygotowanie do zmian.

Wpływ wprowadzania zmian na funkcjonowanie firmy i zespołu.

Etapy procesu wprowadzania zmian.

Style przywództwa i zarządzanie zespołem w poszczególnych etapach wprowadzania zmian.

Przewidywane konsekwencje zmian.

 

POSTAWA ZESPOŁU WOBEC ZMIAN.

Klucze do budowania samodoskonalącego się zespołu.

Przezwyciężanie oporu wobec zmian - nastawienie emocjonalne osób uczestniczących w procesie zmiany.

Typowe postawy wobec zmian.

Techniki poprawiające porozumiewanie się.

Budowanie kontaktu i zaufania.

Identyfikowanie sił wspomagających pozytywne zmiany, mocne strony zespołu.

Zaangażowanie wszystkich członków zespołu, delegowanie odpowiedzialności.

 

SAMODOSKONALENIE SIĘ (CO MOŻNA ZMIENIAĆ, A CO WARTO ZMIENIAĆ).

Motywowanie siebie do zmian.

Jak wykorzystać i rozwijać własne talenty?

Drogi osobistego rozwoju.

Innowacyjność w rozwiązywaniu problemów - rozwijanie wrodzonej kreatywności (jak podwoić możliwości swojego mózgu?).

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:


 • przygotować się do procesu wprowadzania zmian, 
 • tworzyć pozytywne relacje ze współpracownikami oraz rozwijać elastyczną i otwartą komunikację, sprzyjającą współdziałaniu,
 • radzić sobie z obiekcjami i oporem pracowników wobec zmian.

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu.


Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • analiza przypadków.


PROWADZĄCY


CEZARY FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji.

Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy.

Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń.

Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji.

Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.

 

MIEJSCE I TERMINY SZKOLENIA


Terminy szkolenia: 31 marca 2023r.

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 7 godzin lekcyjnych - 1 dzień.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 9.00 - 10.30 - Elementy budowania samodoskonalącej się organizacji w obliczu zmian.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Zarządzanie zmianami.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Postawa zespołu wobec zmian.

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Samodoskonalenie się (co można zmieniać, a co warto zmieniać).

 

 

CENA SZKOLENIA


1200,00 zł netto = 1476,00 zł brutto za osobę.

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • udział w 1-dniowym szkoleniu;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

 


Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl


 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA <<DO POBRANIA TUTAJ>>

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl


ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl