Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

"Żyjący świadomie człowiek poddany jest presji czasu
zmuszającej go do pozytywnego działania!"
[Erich J. Lejeune]

 

 

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY osoby, które chcą lepiej radzić sobie ze skutkami stresu oraz przeciwdziałać jego powstawaniu poprzez efektywną organizację pracy.

 

CELE SZKOLENIA


 • Poprawa organizacji i planowania pracy własnej.
 • Ćwiczenie kluczowych elementów efektywnego zarządzania czasem.
 • Lepsza kontrola nad stresem – minimalizowanie jego wpływu na nasze życie.


PROGRAM SZKOLENIA


PRESJA CZASU JAKO JEDEN Z NAJCZĘSTSZYCH WSPÓŁCZESNYCH STRESORÓW.

 • Określenie własnych kompetencji w zakresie zarządzania czasem.
 • Ograniczenia i przeszkody na drodze efektywnego gospodarowania czasem.
 • Identyfikacja podstawowych problemów i trudności w zarządzaniu czasem.


PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY.

 • Umiejętność wyznaczania celów, ich znaczenie i parametry w odniesieniu do czasu (konflikty między celami, odwlekanie, lęk przed ryzykiem i odpowiedzialnością, brak jasnej wizji).
 • Organizowanie siebie i innych w pracy.
 • Metody organizowania czasu pracy.


ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE.

 • Umiejętność ustalania priorytetów – zadania ważne, pilne.
 • Delegowanie. Plany krótko – i długoterminowe.
 • Inwentaryzacja pożeraczy czasu. Walka z "pożeraczami" czasu.

 

CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE STRES – AUTOANALIZA.

 • Stres i jego mechanizmy.
 • Przyczyny powstawania stresu.
 • Stres a choroby psychosomatyczne.
 • Typy osobowości i reakcja na stres – indywidualne reakcje na sytuacje trudne.
 • Poziom stresu – rozróżnienie stresu pozytywnego i negatywnego.
 • Oznaki stresu w poszczególnych sferach życia – myślenia, zachowania, emocji i ciała.

 

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM.

 • Osobowość „odporna” na stres.
 • Poznawcze i temperamentalne uwarunkowania odporności na stres.
 • Destrukcyjne wzorce myślenia.

 

STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM.

 • Sposoby ograniczenia stresorów.
 • Work – life balance.
 • Jak uwolnić się od autostresu?
 • Jak sobie radzić ze stresem – ćwiczenia praktyczne (wizualizacja, relaksacja: trening autogenny Schultza, progresywna relaksacja mięśni Jacobsona, „strach na wróble”, słownik pozytywnego przekształcania, koncentracja na celach, zdrowe, pozytywne myślenie – programowanie podświadomości, metoda Theta Healing, regulacja oddechu).

 

STRES – DROGOWSKAZEM DO DZIAŁANIA.

 • Analiza i wykorzystanie stresu (negatywnych emocji) jako sygnał do poprawy jakości życia.
 • Sposoby wpływu na zmianę emocji i umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego radzenia sobie ze stresem na polu zawodowym i osobistym.

 

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • identyfikować i eliminować przeszkody w efektywnym wykorzystaniu czasu, 
 • koncentrować się na priorytetowych działaniach, wyznaczonych w ramach stanowiska pracy, a także efektywnie planować i realizować zadania w czasie, 
 • skutecznie wyznaczać cele i reagować na trudne sytuacje (natłok spraw pilnych, „pożeracze czasu”),
 • kontrolować swoje zachowania w trudnych sytuacjach i zapobiegać kumulowaniu się sytuacji stresowych,
 • radzić sobie z negatywnymi skutkami stresu, 
 • eliminować zachowania i nawyki przeszkadzające w skutecznym działaniu,
 • stosować techniki radzenia sobie ze stresem. 

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy będą mogli rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu.


Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • analiza przypadków.


PROWADZĄCY


http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP3 Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

 

lub


CEZARY FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji.

Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy.

Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń.

Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS W Lublinie.

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji.

Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.

 


MIEJSCE I TERMINY SZKOLENIA


Termin szkolenia: 26 - 27 sierpnia 2024r.

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych - 2 dni.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

I dzień

 9.00 - 10.30 - Presja czasu jako jeden z współczesnych stresorów.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Planowanie i organizacja pracy. 

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Zarządzanie sobą w czasie. 

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Zarządzanie sobą w czasie.

 

 II dzień

 9.00 - 10.30 - Pojęcie stresu - wprowadzenie. 

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Strategie radzenia sobie ze stresem. 

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Strategie radzenia sobie ze stresem. 

 

CENA SZKOLENIA: 2200,00 zł netto = 2706,00 zł brutto za osobę.

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu (14h);
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

 


Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl


 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA <<DO POBRANIA TUTAJ>>


Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

 

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl


ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

 

POZNAJ OPINIE UCZESTNIKÓW...


„Z pełnym przekonaniem mogę polecić to szkolenie innym. Na pewno każdy znajdzie coś, co mu się przyda w swoim życiu.”

Anna Starownik, PKO BP S.A., czerwiec 2015

 

„Jestem zadowolona ze szkolenia, przygotowanych materiałów, sposobu prowadzenia, miejsca, w jakim się odbywało, organizacji oraz osoby prowadzącej.”

Mirosława Kędzierawska, PKO BP S.A, czerwiec 2015

 

"Bardzo się cieszę, że uczestniczyłam w szkoleniu. W sposób jasny, rzeczowy dowiedziałam się jak poprawić swoją pracę i jak zadbać o swoje lepsze samopoczucie, mniej się stresować pracą."

Iwona Lisiecka, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, lipiec 2014

 

"Gorąco polecam, profesjonalnie zorganizowane szkolenie."

Cezary Stępniak, Inergy Automotive Systems Poland Sp. z o.o.,  lipiec 2014

 

„Bardzo ciekawe szkolenie. Dużo ciekawostek z zakresu radzenia sobie ze stresem i z czasem. Uświadomienie kluczowych zagadnień…”

Dariusz Gogacz, Inergy Automotive Systems Poland Sp. z o.o., listopad 2013

 

„Bardzo miła atmosfera szkolenia oraz profesjonalizm prowadzącej czyni szkolenie bardzo miłym i efektownie spędzonym czasem…”

Józef Kołdej, Inergy Automotive Systems Poland Sp. z o.o., listopad 2013

 

„Przystępna forma szkolenia, dużo wiedzy – czasami nie zwracamy uwagi na rzeczy oczywiste. Do wykorzystania w pracy i w domu…”

Monika Klinkiewicz, właścicielka Aptaka Zielona, listopad 2013

 

„Szkolenie prowadzone ciekawie, bez nudy, z humorem, dobrze zorganizowane czasowo…”

Adam Kozieł, Inergy Automotive Systems Poland Sp. z o.o., listopad 2013

 

„Szkolenie wprowadziło do mojego „systemu” kilka nowych sposobów związanych z organizacją czasu pracy. Jestem zadowolona ze szkolenia…”

Dorota Wiącek,  MS Consulting Group S.C., listopad 2013

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl