Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Twój potencjalny klient nie interesuje się tym, ile wiesz... 

dopóki nie przekona się, że się o niego troszczysz”. 

[Gerhard Gschwandtner] 

 

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY


 • przedstawicieli handlowych, 
 • pracowników Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta,
 • osoby zainteresowane tematyką sprzedaży.

 

CELE SZKOLENIA 


Zwiększenie profesjonalizmu w kontakcie z klientem poprzez:

 • Wywołanie w sobie stanu pozytywnej motywacji i zaangażowania do intensywnej pracy w warunkach ostrej konkurencji.
 • Uświadomienie roli mechanizmów psychologicznych wykorzystywanych w komunikacji z klientem i nauczenie zasad skutecznego porozumiewania się.
 • Usystematyzowanie i podkreślenie kluczowych czynników decydujących o sukcesie w sprzedaży.
 • Ćwiczenie głównych elementów procesu sprzedaży i tworzenie kreatywnych metod sprzedawania.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem.

 

PROGRAM SZKOLENIA 


PSYCHICZNE PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY.

 • Wprowadzenie do psychologicznej sprzedaży, kluczowe aspekty psychologicznej sprzedaży.
 • Metody zwiększania obrotów.

 

METODY BUDOWANIA WEWNĘTRZNEJ MOTYWACJI JAKO PODSTAWA OSIĄGANIA SUKCESÓW.

 • Najważniejsze czynniki usprawniające i utrudniające działania sprzedawców:

         - Czynniki racjonalne – co można zmienić?

         - Czynniki emocjonalne – jak uodpornić się na negatywne sygnały od klientów?

 • Skuteczność sprzedaży i stopień satysfakcji klienta a: 

        - Sposób myślenia o sprzedawaniu.

        - Sposób myślenia o firmie, produktach i stylu wykonywanej pracy.

 

BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI I ZAUFANIA W KONTAKTACH Z KLIENTAMI NA ETAPIE OTWARCIA SPRZEDAŻY.

 • Pozyskiwanie informacji o kliencie w początkowej fazie rozmowy handlowej. 
 • Techniki szybkiego zdobywania zaufania klienta.
 • Tworzenie wpływowego wizerunku przez sprzedawcę – zasady autoprezentacji.
 • Zasady wykorzystywania pytań otwartych, zamkniętych i sugerujących.
 • Metody docierania do prawdziwych interesów klienta.

 

SPRZEDAŻ POPRZEZ ZASPOKAJANIE POTRZEB KLIENTA.

 • Czego można dowiedzieć się od klientów, motywy zachowań (racjonalne i emocjonalne decyzje klientów).
 • Rozpoznawanie i wspieranie ujawnionych i nieujawnionych potrzeb klienta.
 • Kształtowanie umiejętności prezentowania korzyści adekwatnie do potrzeb klienta.
 • Wywieranie wpływu w procesie przedstawiania oferty - psychologiczne metody prezentacji produktów.
 • Budowanie scenariusza prezentacji w oparciu o zasady perswazji.
 • Kontakt z klientem jako okazja do zbierania informacji o potencjalnym niezadowoleniu – rozpoznawanie potrzeb nie zgłoszonych.
 • Kreatywne techniki sprzedaży.

 

TYPY OSOBOWOŚCI KLIENTÓW – PREFEROWANE STYLE ROZMOWY, OCZEKIWANIA.

 • Ocena typu klienta.
 • Potrzeby różnych typów klientów (potrzeby merytoryczne, psychologiczne) – jak się do nich odnosić.
 • Psychologiczne potrzeby klientów – jak je wykorzystywać, by skłonić do zakupu.
 • Umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów klienta.

 

ZASTRZEŻENIA I ZAMKNIĘCIA.

 • Typowe zastrzeżenia twoich klientów - metody skuteczne w radzeniu sobie z obiekcjami.
 • Dlaczego klienci nie kupują i jak usuwać powody odmowy zakupu?
 • Metody zwiększające prawdopodobieństwo dokonania zakupu.
 • Sposoby radzenia sobie z niewygodnymi pytaniami klientów i z reklamacjami.
 • Psychologiczne techniki finalizacji sprzedaży.
 • Indywidualne strategie rozwiązywania sytuacji w komunikacji z trudnym klientem.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:


 • zaplanować początkowe etapy sprzedaży i przygotować się do przeprowadzenia ich w sposób najbardziej efektywny,
 • zdobywać zaufanie klienta w początkowej fazie rozmowy handlowej,
 • prawidłowo rozpoznawać potrzeby klienta,
 • przygotować własną prezentację posługując się językiem korzyści dostosowanym do potrzeb i motywów zakupu poszczególnych klientów,
 • rozpoznawać różne typy osobowości klientów i dostosowywać się do ich stylu komunikacji, 
 • stosować różne metody finalizacji sprzedaży,
 • skutecznie radzić sobie z obiekcjami klientów.

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu. 

 

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • analiza przypadków.

 

PROWADZĄCY


http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” oraz "Trener biznesu" realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP3 Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/e4182eadb11238c082ed021ba098c5d6bac176d8.pngCEZARY FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe. Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji.

Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy.

Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń.

Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” oraz "Trener biznesu" realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji.

Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA


Termin szkolenia: 05 - 06 sierpnia 2024r. 

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych - 2 dni.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ

9.00 - 10.30 - Psychiczne przygotowanie do sprzedaży. 

10.30 - 10.45 - przerwa kawowa

10.45 - 12.15 - Metody budowania wewnętrznej motywacji jako podstawa osiągania sukcesów. 

12.15 - 12.30 - przerwa kawowa

12.30 - 14.00 - Budowanie wiarygodności i zaufania w kontaktach z klientami na etapie otwarcia sprzedaży.

14.00 - 14.15 - przerwa kawowa

14.15 - 15.00 - Budowanie wiarygodności i zaufania w kontaktach z klientami na etapie otwarcia sprzedaży - c.d.

 

II DZIEŃ

9.00 - 10.30 - Sprzedaż poprzez zaspokajanie potrzeb klienta.

10.30 - 10.45 - przerwa kawowa

10.45 - 12.15 - Typologia klientów. Potrzeby - korzyści.

12.15 - 12.30 - przerwa kawowa

12.30 - 14.00 - Zastrzeżenia i zamknięcia.

14.00 - 14.15 - przerwa kawowa

14.15 - 15.00 - Zastrzeżenia i zamknięcia - c.d.

 

CENA SZKOLENIA: 2200,00 zł netto = 2706,00 zł brutto

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl


 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA <<DO POBRANIA TUTAJ>>

 

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl

 

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

 

POZNAJ OPINIE UCZESTNIKÓW...


"Szkolenie pozwoliło mi poszerzyć własną wiedzę o skuteczne techniki sprzedaży, typologię klientów i rzeczywiste motywy, którymi kieruje się klient podczas transakcji. Gorąco polecam!"

Adam Jesionek, kwiecień 2015

 

"Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Z pewnością wykorzystam zdobytą wiedzę w praktyce. Przedstawiono mi "inny" obraz rozpoznawania klientów, który ułatwi mi rozpoznanie ich potrzeb."

Justyna Gruszka, FHU MEGAWAT, kwiecień 2015

 

"Szkolenie bardzo interesujące. Prowadzący posiada niesamowity dar przekazywania informacji. Wiele cennych informacji otrzymałam."

Daria Osadczuk, FHU MEGAWAT, kwiecień 2015

 

„Szkolenie bardzo przydatne, motywujące.”

Wioleta Włodarczyk, FHU MEGAWAT, kwiecień 2015

 

„Szkolenie przebiegło celująco – dobrze przygotowany prowadzący jest kluczem do rewelacyjnych szkoleń. POLECAM.”

Justyn Nowakowaki, HKS LAZAR Sp. z o.o., luty 2015

 

„Bardzo dobra inicjatywa. Prowadzący właściwy i doskonale przygotowany. Miejsce przyjazne, oby więcej takich projektów.”

Łukasz Jakubcewicz, Master-Bud sp. z o.o., luty 2015

 

"Polecam szkolenie organizowane przez EIPB, szczególnie przez Panią Małgorzatę, w pełni profesjonalne, przedstawione w sposób jasny i przyjemny dla uczestników."

Mateusz Baj, SC2labs Sp. z o.o., październik 2014

 

"Profesjonalne, miła atmosfera, konkretnie i fajnie."

Piotr Krupa, październik 2014

 

"Bardzo dobrze prowadzone, o ciekawej tematyce."

Karolina Majewska, Fabryka Porcelitu Avant, październik 2014

 

"Szkolenie było super. Bardzo motywujące."

Dagmara Jakubczak, Fabryka Porcelitu Avant, październik 2014

 

"Bardzo przydatne. POLECAM!"

Paweł Podlecki, październik 2014

 

"Szkolenie bardzo profesjonalne, z tematyką aktualną i potrzebną..."

Agnieszka Dębowska, Cartridgepoint Sp. z o.o.,  wrzesień 2014

 

"Szkolenie porządkuje wiedzę praktyczną i daje szereg rozwiązań do wykorzystania w różnych sferach życia (kontakt z klientem, budowanie relacji." 

Magdalena Waniewska - Bobin, wrzesień 2014

 

"Bardzo i to bardzo kompetentna i pomocna Małgosia. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia..."

Ira Gevardi, Cartridgepoint Sp. z o.o., marzec 2014

 

"Szkolenie profesjonalne, nastawione na aktywne przekazanie wiedzy uczestnikom w sposób przystępny i przyjazny. Atmosfera szkolenia wprawia w bardzo pozytywne nastawienie..."

Ewelina Drąg, marzec 2014

 

„Różnorodne przykłady, bardzo treściwe i konkretne szkolenie. Duża dawka wiedzy, doświadczenia, które przyda się w przyszłości…”

Adam Franczok, FHU MEGAWAT, listopad 2013

 

„Prowadzący bardzo dobrze przygotowany, bogata wiedza, płynność i swobodny sposób przekazania…”

Magda Wawryszczuk, Biuro Nieruchomości Perspektywa, listopad 2013

 

„Szkolenie bardzo mi się podobało, na pewno będzie powodować lepsze efekty działania na co dzień…”

Monika Klinkiewicz, właściciel Apteka Zielona, listopad 2013

 

"Szkolenie przydatne zarówno dla osób początkujących w sprzedaży, jak i działających w branży od lat."

Maja Wąsala, listopad 2013

 

"Bardzo treściwe i konkretne szkolenia. Duża dawka wiedzy, doświadczenia, które przyda się w przyszłości."

Adam Samuła, Cartridgepoint Sp. z o.o., listopad 2013

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl