Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.”

Konfucjusz

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów HR, właścicieli firm, kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania oraz osób zainteresowanych tematyką rekrutacji.


CELE SZKOLENIA


 • Przygotowanie uczestników do profesjonalnego przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
 • Przygotowanie narzędzi służących do rekrutacji kandydatów.

 

PROGRAM SZKOLENIA


REKRUTACJA I WSTĘPNA FAZA SELEKCJI.

Szczegółowa analiza stanowiska pracy.

Specyfikacja wymagań.

Określenie profilu osobowości poszukiwanego kandydata.

 

SELEKCJA.

Metody selekcji i ich trafność.

Przegląd najważniejszych metod selekcji.

 

PRAKTYCZNE ZAPLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

Zaplanowanie rozmowy rekrutacyjnej (ustalenie celu, kierunku oraz użytecznych ram rozmowy).

Zaplanowanie stosowanych metod.

Techniki badania predyspozycji zawodowych kandydatów.

Schemat przebiegu rozmowy rekrutacyjnej.

 

PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI SŁUŻĄCYCH DO SELEKCJI KANDYDATÓW.

Wywiad oparty na kryteriach.

Karta wymaganych zachowań.

Karta obserwacji kandydata.

Interpretacja wyników testów i obserwacji.

Opracowanie zadań symulacyjnych z serii Assesment Centre  badających  oczekiwane przez firmę zachowania i umiejętności kandydatów m.in.:

 • Zarządzanie ludźmi (np. umiejętność motywacji, negocjacji, komunikacji, asertywność, delegowanie, rozwiązywanie konfliktów w zespole, umiejętność budowania autorytetu i obejmowania funkcji lidera, orientację na wyniki, umiejętność organizacji i planowania, odporność na stres).
 • Predyspozycje i umiejętności handlowe (np. umiejętność przekonywania, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, odporność na stres, kreatywność, umiejętność radzenia sobie z obiekcjami).

 

POGŁĘBIONY WYWIAD.

Przygotowanie skutecznych pytań, dających prawdziwy (a nie deklarowany) obraz kandydata.

 • Pytania wyjaśniające przebieg kariery - historię zatrudnienia.
 • Pytania związane z umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym kandydata.
 • Pytania dotyczące zdolności i inteligencji kandydata.
 • Pytania związane z osobowością i postawami kandydata.
 • Pytania relaksujące – jak poradzić sobie z zestresowanym kandydatem.

Dobór pytań do konkretnych stanowisk.

Techniki kontroli rozmowy, pytania sprawdzające - w jaki sposób dowiedzieć się tego, co chcemy usłyszeć a nie tego co kandydat chce nam powiedzieć.

 

TRUDNE SYTUACJE PODCZAS ROZMOWY INDYWIDUALNEJ -  Jak sobie z nimi radzić?

Kiedy kandydat kłamie? - rozpoznawanie rozbieżności na poziomie mowy ciała i deklarowanymi przez kandydata treściami.

Typowe błędy popełniane w tracie rozmowy kwalifikacyjnej i sposoby ich eliminacji.

 

JAK DOKONAĆ TRAFNEGO WYBORU KANDYDATA?

Ocena potencjału i przydatności dla określonych zadań na podstawie zebranych informacji.

Sprawdzenie na ile konkretny kandydat spełnia warunki idealnego kandydata.

 

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:


 • praktycznie zaplanować i przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną,
 • przygotować standardy i narzędzia, które będą stosować w praktyce podczas selekcji kandydatów,
 • zadawać skuteczne pytania w celu weryfikacji danych przedstawionych w CV kandydata,
 • podsumować informacje zebrane od kandydatów i dokonać ostatecznego wyboru pracownika spełniającego w największym stopniu oczekiwania pracodawcy i firmy,
 • skutecznie radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy będą mogli rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu.


Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • analiza przypadków.


 

PROWADZĄCY


http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.


MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA


Termin szkolenia: 01 - 02 lipca 2024r.

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych - 2 dni.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

I dzień

 9.00 - 10.30 - Rekrutacja i wstępna faza selekcji.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Selekcja. 

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Praktyczne zaplanowanie i przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej. 

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Przygotowanie narzędzi służących do selekcji kandydatów.

 

 II dzień

 9.00 - 10.30 - Przygotowanie narzędzi służących do selekcji kandydatów. 

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Pogłębiony wywiad.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Trudne sytuacje podczas rozmowy indywidualnej. 

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Jak dokonać trafnego wyboru kandydata?

 

CENA SZKOLENIA


2200,00 zł netto = 2706,00 zł brutto za osobę.

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu (14h);
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

 


Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl


 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA <<DO POBRANIA TUTAJ>>


Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

 

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl


ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

 

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA


Szkolenie było prowadzone na wysokim poziomie, jest dla mnie dużą wartością dodatnią, która rzuciła spojrzenie z innej perspektywy na moją pracę. 

Damian Sołowicz, Lindner Montage & Service GmbH, kwiecień 2023 

 

Szkolenie bardzo wartościowe.

Lidia Łożyńska, Aramco Fuels Poland sp. z o.o., kwiecień 2023 

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl