Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill


EUROPEJSKI INSTYTUT

PSYCHOLOGII BIZNESU

 

LIST REFERENCYJNY

Od dwóch lat współpracujemy z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu w ramach programów szkoleniowych realizowanych na potrzeby naszej Firmy. Wspólnie zorganizowaliśmy cykl szkoleń z zakresu: profesjonalnej sprzedaży, telemarketingu, profesjonalnej obsługi klienta, automotywacji, komunikacji w zespole.

Szkolenia miały na celu podniesienie praktycznych umiejętności uczestników, gdyż jest to dla nas najistotniejsze. Treningowa forma zajęć pozwoliła te cele zrealizować; liczne ćwiczenia, zadania grupowe, odgrywanie scenek i ich analiza to metody,  jakimi trenerzy Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu realizują zadania postawione przed szkoleniami.Programy szkoleń oraz metody ich realizacji spotkały się z dużym uznaniem uczestników, którzy podkreślali profesjonalizm, kompetencje prowadzących oraz bardzo dobrą atmosferę panującą podczas zajęć.


W najbliższej przyszłości zamierzamy rozwijać współpracę w przekonaniu o korzyściach, które osiągniemy.


                                                                  


Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

    Europejski Instytut Psychologii Biznesu
  • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
  • 81 532 21 76
  • 81 532 21 76
  • info@eipb.pl