Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

  „Sukces życiowy, co najwyżej w dwudziestu procentach zależy od IQ. W takim razie pozostaje jeszcze osiemdziesiąt procent innych oddziaływań – grupa czynników nazywana inteligencją emocjonalną”.

[Daniel Goleman]

 

 

CELE SZKOLENIA 


 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej jako środka do osiągania sukcesów w biznesie.
 • Poznanie przez uczestników efektywnych sposobów wykorzystania emocji w celu maksymalizacji skuteczności własnych działań.
 • Rozwijanie osobowości sukcesu, bazującej na pozytywnej postawie umysłu.

 

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY 


 • kadrę kierowniczą i menadżerów wszystkich szczebli zarządzania,
 • specjalistów, 
 • przedstawicieli handlowych i sprzedawców,
 • osoby, które chcą poznać i rozwijać skuteczne sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 


INTELIGENCJA EMOCJONALNA JAKO KLUCZOWA WARTOŚĆ WE WSPÓŁPRACY Z LUDŹMI.

 • Jak wzbudzać w sobie i w innych pożądane stany emocjonalne?
 • Korzyści wynikające z rozwijania kompetencji emocjonalnych w organizacji. 
 • Sylwetki wybitnych liderów - tajniki ich sukcesu.
 • Poczucie ważności jako reguła budowania dobrego kontaktu z innymi.
 • Siła zespołowej inteligencji emocjonalnej.
 • Empatia – jak nauczyć się wczuwać w drugiego człowieka? Budowanie zaufania i dobrych relacji z innymi ludźmi poprzez dostrojenie się do ich emocji.

 

NARZĘDZIA I STRATEGIE POPRAWY SAMOKONTROLI EMOCJONALNEJ.

 • Analiza własnych emocji i umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego działania na polu zawodowym.
 • Sterowanie świadomością - samoświadomość jako przewidywalność.
 • Jak trenować swoją świadomość emocjonalną?
 • Etykietowanie emocji.
 • Audyt emocjonalny - znajomość własnych emocji a efektywne komunikowanie uczuć.
 • Rozpoznawanie wyzwalaczy utrudniających funkcjonowanie w sytuacjach trudnych emocjonalnie.
 • Strategie kierowania nastrojami.
 • Sposoby zmiany stanu poprzez wizualizację, autosugestię, przewartościowanie przekonań.

 

NARZĘDZIA I STRATEGIE ROZWIJANIA WIARY I POCZUCIA WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI. 

 • Jak tworzyć prawdziwe poczucie własnej wartości – psychiczne przygotowanie do działania.
 • Znaczenie kluczowych osób w życiu człowieka.
 • Poczucie własnej skuteczności.
 • Podejmowanie decyzji - kierowanie się inteligencją emocjonalną przy dokonywaniu wyborów.

 

PRZEKONANIA I NAWYKI. 

 • Przekonania powstrzymujące podejmowanie skutecznych działań.
 • Przekonania mobilizujące i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu.
 • Nawyki - jako przeszkoda lub pomoc w warunkowaniu sukcesu.
 • Demaskowanie nawyków, które przeszkadzają w skutecznym działaniu.
 • Zamiana przeszkadzających nawyków w nawyki, które pomagają maksymalizować efektywność.

 

EMOCJE – DROGOWSKAZEM DO DZIAŁANIA.

 • Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji jako sygnałów do dokonywania zmian.
 • Wywoływanie i wzmacnianie stanów koniecznych do działania i realizacji celów.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:


 • panować nad własnymi emocjami i wykorzystywać je do skuteczniejszego działania na polu zawodowym,
 • w prawidłowy sposób rozpoznawać uczucia i emocje u innych i dzięki temu efektywnie się komunikować,
 • skutecznie radzić sobie z negatywnymi stanami emocjonalnymi i zapobiegać ich kumulowaniu, 
 • identyfikować i wprowadzić w życie przekonania i nawyki, które pomagają lub powstrzymują skuteczne działania,
 • budować odporność psychiczną oraz pozytywne nastawienie do otaczającej rzeczywistości. 

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu. 

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • analiza przypadków.

 

PROWADZĄCY


http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Kierownik merytoryczny i prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych "Menedżer XXI wieku" oraz "Trener biznesu" realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie. 

Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/e4182eadb11238c082ed021ba098c5d6bac176d8.pngCEZARY FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe. Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji.

Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy.

Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń.

Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” oraz "Trener biznesu" realizowanych we współpracy z UMCS W Lublinie. 

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji.

Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.

 

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA


Terminy szkolenia: 5 kwietnia 2024r.

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie.

Czas trwania: 7 godzin lekcyjnych - 1 dzień.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 9.00 - 10.30 - Inteligencja emocjonalna jako kluczowa wartość we współpracy z ludźmi.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Narzędzia i strategie poprawy samokontroli emocjonalnej.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Narzędzia i strategie rozwijania wiary i poczucia własnej skuteczności.

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Przekonania i nawyki. Emocje - drogowskazem do działania.

 

CENA SZKOLENIA


1200,00 zł netto = 1476,00 zł brutto za osobę

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • udział w 1-dniowym szkoleniu (7h);
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl


 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA <<DO POBRANIA TUTAJ>>

 

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl

 

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

 

POZNAJ OPINIE UCZESTNIKÓW...


"Bardzo ciekawe, przekonujące stwierdzenia, dające dużo do myślenia. Praktyczne podejscie do spraw emocji."

Dorota Kołodziejska, Dom Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku, grudzień 2014

 

„Konstruktywnie, efektywnie spędzony czas.”

Anna Brzyska, grudzień 2014

 

 „Ciekawie przekazywane informacje.”

Bernarda Knaf, Dom Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku, grudzień 2014

 

"Ciekawy sposób prowadzenia, "żywy" język, proste, przekonujące sformułowania, przydatność tej wiedzy w działaniu."

Grażyna Czarnecka, Dom Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku, grudzień 2014

 

 

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl