Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

 

"Świat osiągnięć należał zawsze do optymistów"
[J.Harold Wilkins]

 

 

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE:


 • chcą osiągać więcej (więcej niż dotychczas, więcej niż inni, więcej niż wydaje się, że mogą osiągnąć).
 • mają doświadczenie w biznesie i chcą poprawić wyniki
 • potrzebują inspiracji do działania,
 • odnoszą sukcesy i chcą poznać tajemnicę ludzi sukcesu, 
 • chcą przeskoczyć samego siebie poprzez pracę nad sobą i dalsze samodoskonalenie.

 

CELE SZKOLENIA


 • Poznanie skutecznych sposobów wpływania na maksymalizację własnych działań.
 • Zbudowanie w uczestnikach wiary w możliwość zwiększenia efektów własnych działań w obecnych warunkach rynkowych w oparciu o dotychczasowe umiejętności oraz stosowanie metod automotywacyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w inspirowaniu siebie i innych do rozwoju.
 • Usystematyzowanie kluczowych czynników decydujących o odnoszeniu sukcesów.
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej jako środka do osiągania sukcesów w biznesie.PROGRAM SZKOLENIA


KLUCZOWE ASPEKTY PSYCHOLOGII OSIĄGNIĘĆ.

 • Indywidualne składniki sukcesu (spokój wewnętrzny, zdrowie, energia, udane relacje z osobami bliskimi, wartościowe cele, zrozumienie samego siebie, poczucie osobistego spełnienia).
 • Kształtowanie postawy sukcesu.
 • Zastosowanie praw psychicznych w praktyce.


SAMODOSKONALENIE SIĘ (CO MOŻNA ZMIENIAĆ, A CO WARTO ZMIENIAĆ).

 • Świadomość własnych możliwości i ograniczeń.
 • Budowanie wiary w możliwość zwiększenia efektów działań w obecnych warunkach rynkowych w oparciu o dotychczasowe umiejętności oraz stosowanie metod automotywacyjnych.
 • Motywowanie siebie do zmian.
 • Jak wykorzystać i rozwijać własne talenty?
 • Drogi osobistego rozwoju.


PSYCHOLOGIA SAMOKONCEPTU.

 • Źródła pozytywnego nastawienia – psychologia  samokonceptu.
 • Wykorzystanie siły podświadomości do zwiększenia poziomu osiągnięć.
 • Rozpoznawanie negatywnych wzorców zachowań, ograniczających wykorzystanie w pełni własnego potencjału umysłowego.


PRACA NAD PRZEKONANIAMI.

 • Przekonania powstrzymujące podejmowanie skutecznych działań. Przekonania mobilizujące i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu.
 • Nawyki - jako przeszkoda lub pomoc w warunkowaniu sukcesu.
 • Demaskowanie nawyków, które przeszkadzają w skutecznym działaniu.
 • Zamiana przeszkadzających nawyków w nawyki, które pomagają maksymalizować efektywność.


ROZWÓJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ POPRZEZ KONSTRUKTYWNE WYKORZYSTANIE EMOCJI I KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW WSPOMAGAJĄCYCH OSIĄGANIE SUKCESÓW W BIZNESIE.

 • Analiza własnych emocji i umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego działania na polu zawodowym.
 • Jak zdobyć kontrolę nad własnym życiem emocjonalnym? Panowanie nad emocjami - sposoby zmiany stanu poprzez wizualizację, autosugestię, przewartościowanie przekonań.
 • Empatia – jak nauczyć się wczuwać w drugiego człowieka? Budowanie zaufania i dobrych relacji z innymi ludźmi poprzez dostrojenie się do ich emocji
 • Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji jako sygnałów do dokonywania zmian.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • identyfikować kluczowe czynniki decydujące o odnoszeniu sukcesów, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, 
 • programować swoją podświadomość na osiąganie sukcesu, 
 • panować nad własnymi emocjami i wykorzystywać je do skuteczniejszego działania na polu zawodowym,
 • skutecznie radzić sobie z negatywnymi emocjami i zapobiegać ich kumulowaniu, 
 • identyfikować i wprowadzić w życie przekonania i nawyki, które pomagają lub powstrzymują skuteczne działania.


METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu.


Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • analiza przypadków.


PROWADZĄCY


CEZARY FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji.

Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy.

Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń.

Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” oraz "Trener biznesu" realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji.

Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.

lub

http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” oraz "Trener biznesu" realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

 

MIEJSCE I TERMINY SZKOLENIA


Terminy szkolenia: 19 sierpnia 2024r.

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 7 godzin lekcyjnych - 1 dzień.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 9.00 - 10.30 - Kluczowe aspekty psychologii osiągnięć.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Samodoskonalenie się. Psychologia samokonceptu.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Praca nad przekonaniami.

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Inteligencja emocjonalna.

 

CENA SZKOLENIA: 1200,00 zł netto = 1476,00 zł brutto za osobę.

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • udział w 1-dniowym szkoleniu;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl


 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA <<DO POBRANIA TUTAJ>>

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl


ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

 

POZNAJ OPINIE UCZESTNIKÓW...


„Szkolenie przeprowadzone przez Pana Czarka bardzo profesjonalnie.”

Wioletta Szeszko, właścicielka Apteka Centuria W. Szeszko Sp. J., czerwiec 2016

 

„Jest to bardzo przydatne szkolenie, szczególnie dla przedsiębiorców, właścicieli niezależnych firm, którzy mają wątpliwości bądź problemy związane z własnym biznesem.”

Artur Szeszko, Apteka Centuria W. Szeszko Sp. J., czerwiec 2016

 

Daje do myślenia. Weryfikacja swoich pewnych zachowań.”

Agnieszka Lech, Grupa Żagiel, luty 2015

 

„Szkolenie przydatne, kierujące na pozytywne myślenie.”

Katarzyna Klimek, Grupa Żagiel, luty 2015

 

„Jasno przedstawione informacje.”

Agnieszka Kowalska, luty 2015

 

„Szkolenie mobilizujące do działania, bardzo aktywne. Bezpośredni czytelny przekaz.”

Agnieszka Staszczak, PKO BP S.A., luty 2015

 

"Bardzo ciekawa tematyka, otwiera spojrzenie na własną osobę..."

Kinga Wargocka, Ascend Consulting, listopad 2014

 

"Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób przystępny i interesujący."

Kamila Poczek, Ascend Consulting, listopad 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl