Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

"Nigdy nie rezygnuj z osiągnięcia celu tylko dlatego, że jego osiągnięcie wymaga czasu. Czas i tak upłynie."

H.Jackson Brown Jr

 

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:


 • kadry zarządzającej (właściciele, prezesi, dyrektorzy, kierownicy),
 • osób odpowiedzialnych za rozwój zawodowy pracowników w firmie (doradcy, specjaliści, pracownicy działu HR, trenerzy, konsultanci, psychologowie, nauczyciele, terapeuci),
 • osób, które chcą zdobyć umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu oraz stosować coaching w swojej pracy jako dodatkowy element wsparcia pracowników.

 

CEL SZKOLENIA


Dostarczenie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia rozmowy coachingowej z pracownikiem, w tym:

 • opracowanie zadań coachingowych wspierających rozwój pracowników,
 • budowanie efektywnych relacji z osobą coachowaną, 
 • poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz nabycie umiejętności ich rozpoznawania u innych w celu skuteczniejszego działania na polu zawodowym,
 • doskonalenie sposobów motywowania siebie i innych, nauczenie się skutecznego motywowania pracowników do podejmowania nowych wyzwań,
 • poprawa efektywności pracy poprzez określenie mocnych stron, obszarów, które należy doskonalić i wspólne ustalanie planów na przyszłość.

 

PROGRAM SZKOLENIA


COACHING – WPROWADZENIE.

Kompetencje coacha.

Poziomy uczenia się i zmiany w ludzkich działaniach i interakcjach. Coaching operacyjny, menedżerski a coaching holistyczny, wielopoziomowy.

Budowanie kontaktu i zaufania. Zasady zawierania kontraktu.

 

OCENA POTENCJAŁU PRACOWNIKA.

Stan obecny w kontekście planów i perspektyw.

Narzędzia służące określaniu stanu obecnego klienta i celu, do którego zmierza.

Zdefiniowanie obszarów kompetencji pracownika niezbędnych w podejmowaniu skutecznych działań.

Określenie u pracownika tych obszarów, które wymagają wsparcia i rozwoju ze strony przełożonego.

 

PYTANIA JAKO GŁÓWNE NARZĘDZIE COACHINGU.

Sztuka stawiania skutecznych pytań coachingowych.

Pytania definiujące cele w pracy z klientem, wybór narzędzi adekwatnych do jego potrzeb rozwojowych.

Zasady dobrej komunikacji w coachingu.

Umiejętność dostosowania swojego stylu prowadzenia rozmów do różnych typów osobowości pracowników.

 

ZASTOSOWANIE COACHINGU JAKO METODY DO WSPIERANIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW  - COACHING OPERACYJNY (skupiony jest głównie na zachowaniach i umiejętnościach klienta, jego celem jest rozwiązanie realnych problemów biznesowych. Związany jest z nabywaniem nowych umiejętności przez korygowanie nieskutecznych zachowań).

Struktura sesji i przebieg procesu coachingu operacyjnego.

Metody i techniki coachingu menadżerskiego – wybór technik adekwatnych do potrzeb rozwojowych pracowników.

Jak wspierać klienta, który potrzebuje nowej wiedzy i umiejętności?

Typowe sytuacje i zagadnienia w pracy z klientami – analiza przypadków i metod postępowania.

Interaktywna gra coachingowa, w której uczestnicy będą mogli ćwiczyć coaching praktycznych umiejętności biznesowych.

Projektowanie i wykorzystywane narzędzi wspierających wiedzę i umiejętności coacha.

 

DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA SESJĘ COACHINGOWĄ.

Analiza postępu w rozwoju pracownika.

Mocne strony pracowników i obszary do dalszego rozwoju.

Wyznaczanie i kryteria poprawnie sformułowanych celów.

Plany na przyszłość i sposoby realizacji celów. Konstruktywna krytyka.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:


 • Projektować i przeprowadzać rozmowy coachingowe z pracownikami.
 • Dostosować styl prowadzenia rozmowy do różnych typów osobowości pracowników.
 • Stosować techniki i narzędzia coachingowe dostosowane do potrzeb rozwojowych pracowników.
 • Zadawać skuteczne pytania coachingowe.
 • Wyznaczać cele i wskazywać mocne strony i obszary dalszego rozwoju pracowników.

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy będą mogli rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu.


Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • analiza przypadków.


 

PROWADZĄCY


http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Steven Giligan oraz Joseph O’Conor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” oraz "Trener biznesu" realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

lub


CEZARY FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji.

Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy.

Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń.

Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” oraz "Trener biznesu" realizowanych we współpracy z UMCS W Lublinie.

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji.

Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.


MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA


Termin szkolenia: 9 - 10 maja 2024r.

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych - 2 dni.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

I dzień

 9.00 - 10.30 - Coaching - wprowadzenie.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Ocena potencjału pracownika. 

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Pytania jako główne narzędzie coachingu. 

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Pytania jako główne narzędzie coachingu.

 

 II dzień

 9.00 - 10.30 - Coaching operacyjny. 

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Coaching operacyjny.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Dyskusja podsumowująca sesję coachingową. 

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Dyskusja podsumowująca sesję coachingową. 

 

CENA SZKOLENIA


2200,00 zł netto = 2706,00 zł brutto za osobę.

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu (14h);
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

 


Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl


 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA <<DO POBRANIA TUTAJ>>


Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

 

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl


ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl