Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

 

PKO BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA


REGIONALNY ODDZIAŁ
DETALICZNY W KRAKOWIE
os. Kościuszkowskie1    
31-858 Kraków
tel: (012) 683 65 07
fax:(012) 6471958
 


REFERENCJE


Regionalny Oddział Detaliczny w Krakowie realizował wspólnie z Instytutem Psychologii Biznesu w Lublinie w 2007 Projekt Akademia PKO BP (program pilotażowy).
Europejski Instytut Psychologii Biznesu w Lublinie w trakcie realizacji ww. projektu dał się poznać jako firma profesjonalna, solidna, doświadczona, zatrudniająca i współpracująca z wykładowcami o  ugruntowanej pozycji na rynku.

W roku 2007 podczas wspólnie realizowanego pilotażu projektu „Akademia PKO BP" zadaniem wykładowców EIPB było przygotowanie kadry trenerów wewnętrznych regionu małopolsko-świętokrzyskiego do prowadzenia szkoleń dla pracowników obszaru sprzedaży PKO BP.

Wyszkolonych zostało 23 trenerów w zakresie metodyki prowadzenia szkoleń, technik sprzedaży (poziom podstawowy i zaawansowany) oraz negocjacji i  komunikacji z klientem.

Projekt Akademia PKO BP (pilotaż) obejmował również szkolenia dla 160 pracowników - średniej kadry kierowniczej regionu (dyrektorzy oddziałów podporządkowanych, naczelnicy wydziałów, kierownicy zespołów klienta detalicznego i operacji).


Prowadzone przez trenerów Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu szkolenia charakteryzowały się nowatorskim podejściem do tematu, atrakcyjną formą przekazu, indywidualnym podejściem do każdego z uczestników.

Wykładowcy w sposób jasny i zrozumiały przekazują wiedzę, która jest oparta na nowoczesnych i aktualnych badaniach naukowych z zakresu komunikacji, psychologii zachowań ludzkich, socjologii, ekonomii, marketingu.
Zagadnienia teoretyczne przekazywane są uczestnikom w zróżnicowanej formie i  poparte konkretnymi badaniami naukowymi wykorzystywanymi w nowoczesnych gospodarkach krajów o mocnej pozycji rynkowej.
Realizowane w trakcie szkoleń ćwiczenia praktyczne przełamują stereotypowe podejście do klienta, uczą nowej filozofii oferowania produktów oraz pokazują, w jaki sposób zdobywać ciągle nowych klientów, utrzymując i  dbając równocześnie o aktualnych.
Zastosowane w praktyce umiejętności zdobytej wiedzy na szkoleniach prowadzonych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu w Lublinie przynoszą wymierne korzyści.

Rzetelna współpraca, wiedza, profesjonalizm, jakim wykazali się trenerzy doprowadziły prowadzony w 2007 roku przez Regionalny Oddział Detaliczny w Krakowie projekt do osiągnięcia zamierzonego celu.

Ocena poziomu zdobytej wiedzy przez naszych pracowników jest potwierdzeniem słuszności wyboru Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu na partnera do współpracy w ramach rozwoju i szkolenia naszych pracowników.


Kraków, dnia 05.10.2007 r.

Dyrektor Oddziału

Mirosław Kowalski
 
 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w  Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263;
kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 000 000 000 PLN


Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

    Europejski Instytut Psychologii Biznesu
  • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
  • 81 532 21 76
  • 81 532 21 76
  • info@eipb.pl