Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

REFERENCJE

Europejski Instytut Psychologii Biznesu

     Europejski Instytut Psychologii Biznesu przeprowadził w latach 2000 - 2001 cykl szkoleń dla pracowników restauracji "OREGANO Cafe" z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta.

     Podczas treningów poruszone zostały najistotniejsze zagadnienia dotyczące codziennego funkcjonowania restauracji, co przyczyniło się do wzrostu wydajności pracy.

     Na uwagę zasługuje fakt bardzo praktycznego podejścia do prezentowanych zagadnień.

     W przyszłości przy udziale Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu planujemy przeprowadzenie kolejnego cyklu szkoleń rozwijającego powyższe tematy.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

    Europejski Instytut Psychologii Biznesu
  • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
  • 81 532 21 76
  • 81 532 21 76
  • info@eipb.pl