Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

“Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz.”

[Zig Ziglar]

 

 

CELE SZKOLENIA:


 • Budowanie umiejętności formułowania celów prowadzenia negocjacji handlowych.
 • Poznanie stylów negocjacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności negocjacyjnych w oparciu o harwardzki projekt negocjacyjny.
 • Poznanie zasad skutecznej argumentacji. 
 • Przedstawienie skutecznych sposobów kontroli własnych emocji i wywierania wpływu na partnera negocjacji.
 • Praktyczne przećwiczenie technik negocjacyjnych.

 

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY


 • Przedstawicieli handlowych, 
 • pracowników Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta,
 • osoby prowadzące negocjacje z klientami, 
 • osoby zainteresowane tematyką negocjacji.

 

PROGRAM SZKOLENIA


WSTĘP DO NEGOCJACJI.

 • Cechy doskonałego negocjatora. 
 • Przygotowanie procesu negocjacyjnego – określenie i analiza celów prowadzenia negocjacji handlowych. 
 • Rozpoczęcie kontaktu z partnerem (budowanie zaufania, wiarygodność).
 • Efektywna komunikacja interpersonalna w negocjacjach (komunikacja werbalna i niewerbalna).
 • Typy osobowości – zachowania i preferowane działania w trakcie negocjacji. 

 

STYLE I TECHNIKI NEGOCJACYJNE.

 • Dobór stylu prowadzenie negocjacji adekwatnie do wytyczonych celów. 
 • Etapy procesu negocjacyjnego.
 • Harwardzki projekt negocjacyjny.
 • Negocjacje miękkie. Negocjacje twarde. Negocjacje oparte na zasadach.
 • Techniki i taktyki negocjacyjne.
 • Zasada ustępstw malejących, „dobry-zły facet”, „eskalacja żądań”, technika ograniczonych kompetencji.

 

ASPEKT CENY W NEGOCJACJACH.

 • Relacja cenowa dla kupujących i sprzedających.
 • Aspekty przewyższające czynnik cenowy.
 • Obrona ceny w trudnych sytuacjach.

 

NEGOCJACJE PRZEŁAMUJĄCE.

 • Zasady skutecznej argumentacji – sztuka poszukiwania consensusu. 
 • Alternatywne rozwiązania na wypadek nie osiągnięcia porozumienia.

 

ŚWIADOME KONTROLOWANIE PRZEBIEGU NEGOCJACJI.

 • Analiza i sposoby wykorzystywania własnych emocji podczas procesu negocjacyjnego.
 • Obrona swoich praw (granic), sposoby radzenia sobie z negatywnymi opiniami i wkraczaniem na nasze terytorium psychologiczne.
 • Radzenie sobie z presją i manipulacją.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:


 • przygotować się do procesu negocjacji, 
 • efektywnie komunikować się z partnerem negocjacji,
 • praktycznie stosować style i techniki negocjacyjne, 
 • prowadzić negocjacje oparte na harwardzkim projekcie negocjacyjnym,
 • efektywnie prezentować swoje oferty cenowe oraz opierać się presji sprzedających przy negocjowaniu ceny, 
 • skuteczne argumentować swoje stanowisko w negocjacjach, 
 • kontrolować własne emocje i radzić sobie z tzw. trudnym partnerem negocjacji,
 • skutecznie bronić się przed próbami presji i manipulacji i właściwie reagować na stosowane przez drugą osobę taktyki.

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu. 

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • odgrywanie scenek,
 • analiza przypadków.

 

PROWADZĄCY


http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/e4182eadb11238c082ed021ba098c5d6bac176d8.pngCEZARY FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji.

Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy.

Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń.

Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji.

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji.

Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.

 

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA


Termin szkolenia: 4 - 5 lipca 2023r.

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych - 2 dni

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

I dzień

9.00 - 10.30 - Wstęp do negocjacji. 

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 -  Wstęp do negocjacji. c.d. Style i techniki negocjacyjne.

12.15. - 12.30 - Przerwa kawowa

12.30 - 14.00 - Style i techniki negocjacyjne. c.d.

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa

14.15 - 15.00 - Style i techniki negocjacyjne. c.d.

 

II dzień

9.00 - 10.30 - Aspekt ceny w negocjacjach. 

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Aspekt ceny w negocjacjach. c.d. Negocjacje przełamujące.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa

12.30 - 14.00 - Negocjacje przełamujące. c.d. Świadome kontrolowanie przebiegu negocjacji.

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa

14.15 - 15.00 - Świadome kontrolowanie przebiegu negocjacji. c.d. Podsumowanie szkolenia.

 

CENA SZKOLENIA: 2200,00 zł netto = 2706,00 zł brutto za osobę.

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

 


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA <<DO POBRANIA TUTAJ>>

 

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

 

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl

 

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

 

POZNAJ OPINIE UCZESTNIKÓW...


"Bardzo dobry kontakt prowadzącego z uczestnikami. Bogata zawartość merytoryczna szkolenia. Szkolenie wzorowo przeprowadzone!"

Mateusz Baj, SC2labs Sp. z o.o.,  kwiecień 2015

 

"Zdecydowanie szkolenie oceniam pozytywnie, chętnie skorzystałabym z kolejnych."

Paulina Kapica, Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej "Slawex" Sp. z o.o., kwiecień 2015

 

"Bardzo ciekawe, prowadzący odpowiedni do tego typu projektu!"

Łukasz Jakubcewicz, Master-Bud Sp. z o.o., kwiecień 2015

 

„Jestem pozytywnie zaskoczony. Dużo kwestii zostało mi przybliżonych.”

Bartosz Sadowski, Master-Bud Sp. z o.o., kwiecień 2015

 

"Szkolenie bardzo przydatne, w krótkim czasie zostały poruszone najważniejsze elementy. Rzeczowość i profesjonalizm."

Justyna Koślak, Port lotniczy Lublin, wrzesień 2014

 

 

"Bardzo ciekawa formuła szkolenia, angażując wszystkich uczestników. Miła atmosfera i interesujący sposób prowadzenia."

Renata Masłowska, Port lotniczy Lublin, wrzesień 2014

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl