Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill
LIST POLECAJĄCY

Europejski Instytut Psychologii BiznesuJest nam bardzo miło poinformować, iż firma Medi - Sept Sp. z o.o. współpracuje z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu od 1999 roku. Trenerzy Instytutu Pani Małgorzata Fryszkiewicz i Pan Cezary Fryszkiewicz przeprowadzili dla naszych przedstawicieli handlowych, kadry kierowniczej, działu logistyki i księgowości cykl szkoleń doskonalących m.in. umiejętności sprzedaży, negocjacji, pracy zespołowej i zarządzania czasem. W styczniu 2002 roku odbyło się szkolenie "Trening automotywacji i inteligencji emocjonalnej".

    
Największą satysfakcją dla nas jest zaobserwowany wzrost profesjonalizmu oraz efektywności sprzedaży u przedstawicieli handlowych.

   
Osoby prowadzące warsztaty wykazują się nie tylko znajomością tematu, ale także umiejętnością prowadzenia grupy, wykorzystania jej potencjału, komentowania i podsumowań.

Wspólnie realizowane programy szkoleniowe są oceniane przez nas bardzo wysoko.
  

W przyszłości planujemy przeprowadzenie przy udziale Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu szkolenia rozwijające powyższe tematy.

21-030 Motycz, Konopnica 159c k/Lublina
tel. (0-81) 503 23 77, fax (0-81) 503 23 64
zamówienia fax (0-801) 35 64 55
e-mail: info@medi-sept.com.pl
http://www.medi-sept.com.pl

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

    Europejski Instytut Psychologii Biznesu
  • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
  • 81 532 21 76
  • 81 532 21 76
  • info@eipb.pl