Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon HillEuropejski Instytut
Psychologii Binesu


 

LIST REFERENCYJNY


W roku 2004 został przeprowadzony przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu z siedzibą w Lublinie cykl szkoleń dla naszej struktury handlowej i pracowników innych działów, mający na celu rozwinięcie umiejętności menedżerskich oraz zwiększenie motywacji do działania. Tematyka szkoleń obejmowała również zagadnienia związane z  negocjacjami, zarządzaniem czasem, komunikacją wewnątrz firmy i  technikami sprzedaży.

Szkolenia zostały przeprowadzone w formie warsztatów, co pozwoliło by nasi pracownicy mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach.


Profesjonalizm i zaangażowanie prowadzących spotkał się z pozytywnym odbiorem i dużym uznaniem uczestników.


Atmosfera jaka panowała w trakcie szkoleń i doskonała organizacja były również zasługą przyjaznego stosunku prowadzących do szkoleń.


Podsumowując dotychczasową współpracę z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu i analizując jednocześnie oferty innych firm szkoleniowych podjęliśmy decyzję o kontynuacji współpracy z EIPB w roku 2005.


Maciej Jahns
Dyrektor Działu Rozliczeń, Kontroli i Szkoleń
 "Maspex Wadowice" Sp. z o.o.

34 - 100 Wadowice ul. Chopina 39Maspex Wadowice Sp. z o.o. ul. Chopina 39, 34-100 Wadowice tel. +48 33 873 80 14 fax +48 33 873 16 55
e-mail: maspex@maspex.com.pl

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

    Europejski Instytut Psychologii Biznesu
  • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
  • 81 532 21 76
  • 81 532 21 76
  • info@eipb.pl