Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

 

„Stwórz sobie pracę, którą pokochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet jeden dzień w swoim życiu”

 

CZYM JEST JOB CRAFTING?


Job Crafting czyli „modelowanie pracy” jest praktyczną metodą, która została przedstawiona w 2001 roku na Uniwersytecie Yale. Skuteczność Job Crafting’u potwierdzają doświadczenia takich firm jak Facebook czy Google. Podstawową metodą jest angażowanie pracowników w oddolne wprowadzanie zmian do swojej pracy, przy wykorzystaniu swoich zasobów takich jak mocne strony i wartości. Korzyści z takiego działania to m.in. wzrost zaangażowania, poczucia sensu i jakości pracy, obniżenie poziomu doświadczanego stresu i wypalenia zawodowego oraz lepsze radzenia sobie ze zmianami.

Job Crafting pomaga ludziom w łączeniu pracy ze swoimi talentami, zainteresowaniami i wartościami. Dzięki niemu możemy w pracy odczuwać większą satysfakcję, czerpać radość z wykonywanych zadań. W dłuższej perspektywie oznacza to dla całej organizacji lepsze dopasowanie pracowników do zadań, a tym samym większe zaangażowanie, zwiększenie produktywności i zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego.

Obszary, których dotyczy job crafting:

 • Charakter i sposób wykonywania pracy. 
 • Sposób myślenia o pracy. 
 • Relacje w pracy (ze współpracownikami i klientami).

 

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY


 • kadrę zarządzającą wszystkich szczebli zarządzania (prezesi, dyrektorzy, kierownicy),
 • właścicieli firm.

 

CELE SZKOLENIA 


Głównym celem warsztatu Job Crafting jest pokazywanie i uświadamianie pracownikom sposobu w jaki mogą dopasowywać pracę do siebie - do swoich mocnych stron, wartości zawodowych, stylu pracy przy jednoczesnym podnoszeniu swojej efektywność i redukcji odczuwanego stresu. Podczas zajęć pracownicy rozwijają także umiejętność pokonywania trudności i wyznaczania celów przez co zwiększają również swoją odpowiedzialność i samodzielność w pracy. Warsztat kończy się wypracowaniem przez każdego pracownika planu działania, który motywuje go do aktywnego wdrażania pozytywnych zmian w sposobie swojej pracy. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • poznanie nowej na rynku polskim metody budowania sensu i motywacji do pracy oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 • zrozumienie jak poczucie sensu pracy wpływa na motywację, proaktywność i zadowolenie z życia,
 • poznanie metod diagnozowania mocnych stron i wartości pracownika,
 • rozwijanie umiejętności wspierania pracownika w pokonywaniu barier w pracy.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA 


Warunki konieczne do zaistnienia Job Craftingu.

Najnowsze praktyki biznesowe w budowaniu zaangażowania i poczucia sensu pracy – evidence based.

Job Crafting jako metoda w pracy indywidualnej oraz grupowej.

Narzędzia do diagnozy mocnych stron, wartości, ulubionych aktywności.

Mapowanie pracy – zależności między zadaniami, energią i priorytetami w pracy.

Pokonywanie barier i budowanie motywacji pracownika do zmiany.

Modelowanie pracy w praktyce:

 • przekształcanie zadań,
 • przekształcanie relacji,
 • przekształcanie poznawcze,
 • Tworzenie indywidualnego planu działania job craftingu na własnym stanowisku pracy.

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu.

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • analiza przypadków.

 

PROWADZĄCY


http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/e4182eadb11238c082ed021ba098c5d6bac176d8.pngCEZARY FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji.

Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy.

Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń.

Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji.

Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA


Termin szkolenia: 24 - 25 lipca 2024r. 

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych - 2 dni.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ

9.00 - 10.30 - Zajęcia szkoleniowe. 

10.30 - 10.45 - przerwa kawowa

10.45 - 12.15 - Zajęcia szkoleniowe. 

12.15 - 12.30 - przerwa kawowa

12.30 - 14.00 - Zajęcia szkoleniowe. 

14.00 - 14.15 - przerwa kawowa

14.15 - 15.00 - Zajęcia szkoleniowe. 

 

II DZIEŃ

9.00 - 10.30 - Zajęcia szkoleniowe. 

10.30 - 10.45 - przerwa kawowa

10.45 - 12.15 - Zajęcia szkoleniowe. 

12.15 - 12.30 - przerwa kawowa

12.30 - 14.00 - Zajęcia szkoleniowe. 

14.00 - 14.15 - przerwa kawowa

14.15 - 15.00 - Zajęcia szkoleniowe. 

 

CENA SZKOLENIA: 2200,00 zł netto = 2706,00 zł brutto za osobę.

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl


 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA <<<DO POBRANIA TUTAJ>>>

 

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

Zachęcamy do zapoznania się z  REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl

ZAPRASZAMY!

 

OPINIE UCZESTNIKÓW


"Szkolenie sprzyjające własnej ocenie i ocenie innych."

Stanisława Wiechcińska, Faraone Poland Sp. z o.o., listopad 2019

 

"Przemiła atmosfera, kreatywnie spędzony czas, wiele pomysłów, fajna energia. Więcej takich szkoleń!"

Anna Świątkowska, Faraone Poland Sp. z o.o., listopad 2019

 

"Super prowadzący, super tematyka, super przekaz".

Tomasz Zarychta, Faraone Poland Sp. z o.o., listopad 2019

 

"Szkolenie prowadzone intensywnie, bardzo ciekawie, nie można bylo się nudzić!"

Kacper Poręba, Herbapol - Lublin S,A, listopad 2019

 

"Nowe, ciekawe szkolenie. Bardzo ciekawa formuła. Perfekcyjnie przygotowana Pani prowadząca."

Sławomir Czajkowski, Herbapol - Lublin S.A, wrzesień 2019

 

"Bardzo wartościowe szkolenie, trafny temat  - bardzo dobrze omówiony"

Ewelina Korob, Herbapol - Lublin S.A, wrzesień 2019

 

"Szkolenie było "MEGA" SUPER!"

Marcin Szymkowski, Herbapol - Lublin S.A, wrzesień 2019

 

"Szkolenie bylo bardzo interesujące"

Agnieszka Kowalik, Herbapol - Lublin S.A, wrzesień 2019

 

"Szkolenie było bardzo profesjonalnie przeprowadzone."

Jadwiga Stopka, Herbapol - Lublin S.A, wrzesień 2019

 

"Podobała mi się dynamika, szkolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób, ciekawe zagadnienia"

Monika Friedel, Herbapol - Lublin S.A, wrzesień 2019

 

"Bardzo fajny sposób prowadzenia szkolenia, zaangażowanie całego zespołu".

Paulina Miazek, Herbapol - Lublin S.A, wrzesień 2019

 

"Dziękuję, jestem bardzo zadowolony."

Przemysław Śnieżyński, Prezes Zarządu, Medi - Sept Sp. z o.o., maj 2019

 

"Świetna propozycja dostosowana do obecnych problemów w zakresie zarządzania personelem".

Joanna Rzymowska, Kierownik, Pion Zakupów i Sprzedaży, MEDIKI sp. z o.o., maj 2019

 

"Bardzo inspirujące i praktyczne szkolenie. Bardzo polecam:) Poznałam narzędzia do pracy z sobą i innymi:)"

Małgorzata Śnieżyńska, Właściciel Nasza Apteka Sp. z o.o., maj 2019

 

"Duża porcja informacji, które wykorzystam w praktyce, ciekawe, inspirujące szkolenie".

Anna Farasiewicz, AXA Polska, S.A, kwiecień 2019

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl