Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

Gdańsk, 17.08.2007 r.LIST REFERENCYJNY


Z przyjemnością informuję, że Europejski Instytut Psychologii Biznesu z siedzibą w Lublinie przeprowadził dla Grupy LOTOS S.A. w lipcu i sierpniu 2007 r. dwie edycje dwudniowego szkolenia nt. „Trening Trenerów". Szkolenie miało na celu przygotowanie specjalistów Grupy LOTOS S.A. do pełnienia roli trenera wewnętrznego.

Firma dała się poznać jako rzetelny i solidny organizator szkoleń. Program dostosowany został do potrzeb uczestników. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych opierała się na wcześniej przeprowadzonych rozmowach z Biurem Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy LOTOS S.A., a ich doprecyzowanie na wywiadach przeprowadzonych z uczestnikami szkolenia tuż przed rozpoczęciem kursu.


Zajęcia miały formę aktywnego szkolenia, uczestnicy brali udział w ćwiczeniach grupowych - m.in. rejestrowanych na kamerze video. Osoba prowadząca wykazała się wiedzą merytoryczną i umiejętnościami pracy z grupą. Ankiety ewaluacyjne rozdane pracownikom przez Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi wykazały wysoką ocenę efektywności szkolenia na poziomie reakcji - oscylującą wokół wartości 4,5 (maksymalna nota - 5).


Europejski Instytut Psychologii Biznesu jest kompetentnym i odpowiedzialnym partnerem, godnym polecenia firmom dbającym o wysoki poziom szkoleń pracowniczych.


Z up. ZARZĄDU
DYREKTOR
BIURA ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI (NK)

Joanna TyszkaSąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000106150, N1P 583-000-09-60  
Kapitał zakładowy: 113 700 000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 113 700 000,00 PLN
www.lotos.pl, e-mail: lotos@grupalotos.pl          

GRUPA LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80 - 718 Gdańsk
tel. (058) 308 71 11, (058) 308 81 11
fax. (058) 301 88 38

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

    Europejski Instytut Psychologii Biznesu
  • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
  • 81 532 21 76
  • 81 532 21 76
  • info@eipb.pl