Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

CELE SZKOLENIA:


 • Rozwijanie elastycznej i otwartej komunikacji w zespole.
 • Doskonalenie umiejętności osobistych i interpersonalnych umożliwiających efektywne funkcjonowanie w grupie.
 • Zwiększenie zdolności rozumienia innych oraz jasnego prezentowania swoich opinii, przekonań, myśli w celu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Integracja zespołu.

 

PROGRAM SZKOLENIA


ISTOTA WSPÓŁPRACY W GRUPIE - INTEGRACJA ZESPOŁU.

 • Budowanie zaufania i integracji grupy.
 • Tworzenie pozytywnych relacji ze współpracownikami.
 • Role w grupie.
 • Rozwijanie postawy otwartości i współpracy.
 • Podejmowanie decyzji zespołowych.

 

TECHNIKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI W ZESPOLE.

 • Identyfikacja barier występujących w komunikacji międzyludzkiej i sposoby ich eliminacji.
 • Rozróżnianie informacji od interpretacji oraz zachowań od intencji.
 • Nadawanie komunikatów „JA”.
 • Komunikacja niewerbalna: znaczenie postawy, gestów, mimiki, tonu głosu.
 • Trening umiejętności aktywnego słuchania.
 • Sztuka stawiania skutecznych pytań.
 • Techniki poprawiające porozumiewanie się.
 • Umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości.

 

WEWNĘTRZNE TAKTYKI KOMUNIKACJI.

 • Monolog wewnętrzny – sposoby rozwijania poczucia własnej wartości.
 • Samoocena i jej wpływ na relacje interpersonalne.

 

ROZWIJANIE ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH.

 • Podstawowe style komunikowania się: agresywny, uległy, asertywny.
 • Obrona swoich praw (granic), sposoby radzenia sobie z negatywnymi opiniami
  i wkraczaniem na nasze terytorium psychologiczne.
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych w sposób konstruktywny.
 • Wyrażanie osobistych opinii i przekonań.
 • Umiejętność mówienia „NIE”.
 • Asertywne przyjmowanie ocen.
 • Techniki asertywnego reagowania na różne formy krytyki i ataku.

 

ZAPOBIEGANIE I SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE.

 • Istota konfliktu – konflikt jako wartość, metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Sztuka prowadzenia dyskusji, niwelowanie różnic zdań.
 • Czynniki wpływające na budowanie trwałych relacji interpersonalnych.
 • Indywidualne strategie rozwiązywania trudnych sytuacji w komunikacji.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:


 • tworzyć pozytywne relacje ze współpracownikami oraz rozwijać elastyczną i otwartą komunikację, sprzyjającą współdziałaniu,
 • identyfikować i eliminować bariery występujące w komunikacji w zespole,
 • rozpoznawać typy zachowań ludzi i dostosowywać się do ich stylu komunikacji,
 • podejmować decyzje w zespole,
 • w skuteczny sposób wyrażać swoje myśli, przekazywać informacje zwrotne oraz słuchać i rozumieć innych,
 • asertywnie reagować na krytykę i ataki ze strony innych,
 • rozwiązywać konflikty i trudne sytuacje w komunikacji w zespole.

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu. 

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • odgrywanie scenek,
 • analiza przypadków.

 

PROWADZĄCY


http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

 

 

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA


Termin szkolenia: 10 - 11 października 2023r.

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych - 2 dni

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

I dzień

9.00 - 10.30 - Istota współpracy w grupie - integracja zespołu.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Techniki efektywnej komunikacji w zespole.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Techniki efektywnej komunikacji w zespole.c.d.

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Wewnętrzne techniki komunikacji.

 

II dzień

9.00 - 10.30 - Rozwijanie zachowań asertywnych.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Rozwijanie zachowań asertywnych.c.d.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów w zespole.

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów w zespole.c.d.

 

CENA SZKOLENIA: 2200,00 zł netto = 2706,00 zł brutto za osobę.

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA <<DO POBRANIA TUTAJ>>

 

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

 

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl

 

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl