Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill


Bank Zachodni S. A.

DEPARTAMENT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Wrocław, dn. 21.06.2000


Pani
Małgorzata Fryszkiewicz

Pragnę wyrazić zadodwolenie w związku z udziałem w treningu z zakresu negocjacji, który przeprowadziła Pani dla pracowników Departamentu Audytu Wewnętrznego w dniach 17 i 18 czerwca br.


Szkolenie było wysoce satysfakcjonujące i spotkało się z jednoznacznie pozytywnym odbiorem wszystkich uczestników Poza budowaniem umiejętności negocjacji trening miał charakter integracyjny i doskonale zaspokoił potrzeby pracowników Departamentu przechodzącego proces głębokich zmian w  zakresie celów i metod działania.

Życzę utrzymania wysokiego poziomu szkoleń. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję współpracować w przyszłości

Z poważaniem

Bogusław Jasiołek
Dyrektor Departamentu Auduty Wewnętrznego,
Bank Zachodni S.A. Wrocław 2000r.
Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

    Europejski Instytut Psychologii Biznesu
  • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
  • 81 532 21 76
  • 81 532 21 76
  • info@eipb.pl