Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Ten, kto chce podnieść jakość swojego życia, 

musi szukać pozytywnych rozwiązań

w najdrobniejszych sprawach!” 

[Erich J. Lejeune]

 

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY osoby, które chcą skuteczniej osiągać swoje cele przy zachowaniu poczucia komfortu psychicznego i dobrych, zdrowych relacji z innymi ludźmi.

 

CELE SZKOLENIA 


 • Rozwijanie umiejętności obrony własnych praw, realizacji celów i potrzeb, szczerego wyrażania uczuć i myśli przy jednoczesnym szanowaniu praw i zachowaniu szacunku dla innych ludzi.
 • Zwiększenie zdolności bardziej zrozumiałego prezentowania swoich opinii, przekonań, myśli.
 • Rozwijanie umiejętności stosowania praw psychicznych, przy pomocy których można wpływać na własne myśli, zwiększając znacząco swoje sukcesy w kontaktach z innymi ludźmi.
 • Zwiększenie pewności siebie poprzez asertywne myślenie.
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie z agresją i manipulacją innych.

 

PROGRAM SZKOLENIA 


TECHNIKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI.

 • Identyfikacja barier występujących w komunikacji międzyludzkiej i sposoby ich eliminacji.
 • Nadawanie komunikatów „JA”.
 • Komunikacja niewerbalna: znaczenie postawy, gestów, mimiki, tonu głosu.
 • Sztuka stawiania skutecznych pytań.
 • Rozróżnianie informacji od interpretacji oraz zachowań od intencji.

 

WEWNĘTRZNE TAKTYKI KOMUNIKACJI.

 • Monolog wewnętrzny – sposoby rozwijania poczucia własnej wartości.
 • Samoocena i jej wpływ na relacje interpersonalne.

 

ROZPOZNAWANIE STYLÓW ZACHOWAŃ.

 • Umiejętność dostosowania swojego stylu do różnych typów osobowości.

 

ROZWIJANIE ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH. 

 • Podstawowe style komunikowania się: agresywny, uległy, asertywny.
 • Obrona swoich praw (granic), sposoby radzenia sobie z negatywnymi opiniami i wkraczaniem na nasze terytorium psychologiczne.
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych w sposób konstruktywny.
 • Wyrażanie osobistych opinii i przekonań.
 • Umiejętność mówienia „NIE”.
 • Asertywne przyjmowanie ocen.
 • Techniki asertywnego reagowania na różne formy krytyki i ataku.

 

METODY KONSTRUKTYWNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.

 • Istota konfliktu – konflikt jako wartość, metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Sztuka prowadzenia dyskusji, niwelowanie różnic zdań.
 • Czynniki wpływające na budowanie trwałych relacji interpersonalnych.
 • Indywidualne strategie rozwiązywania trudnych sytuacji w komunikacji.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • w skuteczny sposób wyrażać swoje myśli, przekazywać informacje zwrotne oraz słuchać i rozumieć innych,
 • rozpoznawać typy zachowań ludzi i dostosowywać się do ich stylu komunikacji i zachowania, 
 • wyrażać własne opinie i przekonania w sposób stanowczy, bez poczucia winy, lęku a zarazem nie urażający rozmówcy, 
 • asertywnie reagować na krytykę i ataki ze strony innych, 
 • rozwiązywać trudne sytuacje w komunikacji i skutecznie radzić sobie z obiekcjami. 

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie będzie miało charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy będą mogli rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu. 

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • analiza przypadków.

 

PROWADZĄCY


http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” oraz "Trener biznesu" realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

MIEJSCE I TERMINY SZKOLENIA


Terminy szkolenia: 7 - 8 maja 2024r.

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych - 2 dni.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

I dzień

 9.00 - 10.30 - Wprowadzenie.Techniki efektywnej komunikacji.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Techniki efektywnej komunikacji. 

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Wewnętrzne techniki komunikacji. 

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Rozpoznawanie stylów zachowań. 

 

II dzień

 9.00 - 10.30 - Rozwijanie zachować asertywnych.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Rozwijanie zachować asertywnych.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

 

CENA SZKOLENIA: 2200,00 zł netto = 2706,00 zł brutto za osobę.

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu (14h);
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

 


Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl


 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  <<DO POBRANIA TUTAJ>>

 

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

 

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl

 

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

 

POZNAJ OPINIE UCZESTNIKÓW...


"Profesjonalne, dopracowane, super..."

Sławomir Źwiernik, Marboss Małgorzata Fiedur, październik 2014

 

"Prowadzone szkolenie oceniam bardzo dobrze."

Piotr Krupa, październik 2014

 

„Cieszę  się, że podjęłam decyzję o uczestnictwie w szkoleniu, bo wzbogaca mnie o usystematyzowane informacje o rzeczach, które na co dzień funkcjonują już w praktyce…”

Małgorzata Nurzyńska, Prezes Zarządu Tradma Sp.z o.o., grudzień 2013

 

„Szkolenie spełniło moje oczekiwania i ukazało mi, jak właściwie powinienem zachować się w danych sytuacjach…”

Andrzej Chorąży, właściciel Weilali, grudzień 2013

 

 

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl