Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

CELE SZKOLENIA:


 • Przećwiczenie i analiza najważniejszych zasad prowadzenia rozmów telefonicznych.
 • Wykształcenie nawyku przejmowania inicjatywy w telefonicznej obsłudze klienta.
 • Pokazanie uczestnikom mocnych stron i obszarów, które należy udoskonalać.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystania efektywnych narzędzi komunikacji telefonicznej.
 • Identyfikacja potrzeb klienta i zaprezentowanie odpowiednich do nich korzyści.
 • Wypracowanie nawyku radzenia sobie podczas komunikacji z trudnym klientem.

 

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY


 • pracowników Działów Telemarketingu,
 • pracowników Działów Sprzedaży i Obsługi Klienta,
 • osoby, które w swojej pracy zajmują się głównie telefonicznym kontaktem z Klientami.

 

PROGRAM SZKOLENIA


PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON.

Psychiczne przygotowanie do sprzedaży.

Wprowadzenie do psychologicznej sprzedaży, kluczowe aspekty psychologicznej sprzedaży.

Określenie własnych kompetencji w zakresie sprzedaży przez telefon.

Atrybuty dobrego sprzedawcy: umiejętności, wiedza i nastawienie potrzebne, by dobrze sprzedać swój produkt.

 

PROWADZENIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH.

Podstawowe zasady profesjonalnej obsługi klienta przez telefon.

Scenariusz rozmowy telefonicznej.

 

SPECYFIKA KOMUNIKACJI TELEFONICZNEJ.

Umiejętności prowadzenia rozmów: rola i rodzaje pytań, aktywne słuchanie. 

Efektywne rozpoczęcie rozmowy telefonicznej.

Sztuka stawiania skutecznych pytań. 

Głos i jego rola w komunikacji telefonicznej (pierwsze wrażenie przez telefon, ćwiczenie intonacji głosu i tempa mówienia).

Zakłócenia i bariery w rozmowach telefonicznych. 

Radzenie sobie z pierwszym oporem klienta – psychologiczne gry wstępne. 

 

SPRZEDAŻ POPRZEZ PREZENTOWANIE KORZYŚCI.

Sprzedaż poprzez zaspokajanie potrzeb Klienta.

Prezentacja produktu.

Mówienie „językiem korzyści”.

Typowe zastrzeżenia twoich klientów - jak profesjonalnie reagować na zastrzeżenia klientów.

 

DOMYKANIE SPRZEDAŻY DOSTOSOWANE DO TYPU OSOBOWOŚCIOWEGO KLIENTA. 

Klasyfikacja klientów.

Zachowanie klientów podczas rozmowy telefonicznej.

Współpraca z trudnymi klientami.

Sposoby domykania transakcji – częściowe i końcowe.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:


 • prowadzić efektywne rozmowy telefoniczne,
 • określić zasady komunikacji telefonicznej oraz zastosować efektywne narzędzia jej prowadzenia,
 • identyfikować i radzić sobie z ograniczeniami, jakie stwarza telefon w kontakcie z klientami,
 • rozpoznawać różne typy osobowości klientów i dostosowywać się do ich stylu komunikacji, podczas rozmów telefonicznych,
 • prezentować klientom korzyści wypływające z produktu czy usług firmy adekwatnie do jego potrzeb,
 • rozpoznawać racjonalne i emocjonalne zachowania klientów oraz skutecznie radzić sobie z zastrzeżeniami podczas rozmów telefonicznych.

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu. 

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • odgrywanie scenek,
 • analiza przypadków.

 

PROWADZĄCY


http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Steven Giligan oraz Joseph O’Conor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Trener Biznesu” realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Od 18 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

 

 

MIEJSCE SZKOLENIA


Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych - 2 dni

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

I dzień

9.00 - 10.30 - Psychologiczne aspekty sprzedaży przez telefon. 

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Psychologiczne aspekty sprzedaży przez telefon.c.d.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Prowadzenie rozmow telefonicznych. Specyfika komunikacji telefonicznej.

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Specyfika komunikacji telefonicznej.c.d.

 

II dzień

9.00 - 10.30 - Sprzedaż poprzez prezentowanie korzyści.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Sprzedaż poprzez prezentowanie korzyści.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Domykanie sprzedaży dostosowane do typu osobowościowego klienta.

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Domykanie sprzedaży dostosowane do typu osobowościowego klienta.c.d.

 

CENA SZKOLENIA: 2200,00 zł netto = 2706,00 zł brutto za osobę.

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA <<DO POBRANIA TUTAJ>>

 

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

 

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl

 

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl