Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

                                                                                Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

                                                                                      w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


 

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1. "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 


Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji 280 osób (w tym 146 kobiet i 134 mężczyzn) zajmujących stanowiska kierownicze/menedżerskie w zakresie metod budowania innowacyjnych organizacji.


Czas trwania projektu: 01.02.2013 – 31.10.2013

 


W projekcie wzięły udział osoby zajmujące stanowiska kierownicze/menedżerskie, w tym:

 • właściciele mikroprzedsiębiorstw (w tym osoby samozatrudnione), prowadzący działalność na terenie województwa lubelskiego;
 • wspólnicy, w tym partnerzy mikroprzedsiębiorstw prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe;
 • pracownicy mikroprzedsiębiorstw zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, mieszkających lub pracujących na terenie województwa lubelskiego.

 

TEMATY SZKOLEŃ (jeden do wyboru)


 • Twórcze myślenie menedżera kluczem do innowacyjności przedsiębiorstwa.
 • Nowa psychologia osiągnięć dla menedżerów.
 • Innowacyjne zarządzanie HR – nowoczesne metody rekrutacji.
 • Coaching jako innowacyjne narzędzie rozwoju kadr.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl