Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

CELE SZKOLENIA:


Zwiększenie efektywności pracy i motywacji zespołu sprzedażowego poprzez:

 • określenie mocnych stron, obszarów, które należy doskonalić i wspólne ustalanie planu działania dla podniesienia skuteczności sprzedażowej,
 • poznanie sposobów i form skutecznego motywowania pracowników do osiągania celów sprzedażowych,
 • systematyczne informowanie pracowników o tym jak oceniania jest efektywność ich pracy,
 • przygotowanie do przeprowadzenia rozmów coachingowych z pracownikami.
   

 

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY


 • kadrę zarządzającą Działów Sprzedaży,
 • właścicieli firm,
 • osoby zainteresowana doskonaleniem umiejętności menadżerskich.

 

PROGRAM SZKOLENIA


ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM.
Planowanie i organizacja sprzedaży.
Zadania kierującego zespołem sprzedażowym. 
Efektywne formułowanie i przekazywanie celów sprzedażowych.
Myślenie ukierunkowanie na cel. 
Parametry poprawnie wyznaczonych celów sprzedażowych.
Motywowanie do realizacji celów określonych przez przełożonych.

MOTYWOWANIE.
Sposoby motywowania pracowników do osiągania celów sprzedażowych. 
Praktyczne aspekty coachingu i „feedbacku”.
Indywidualne czynniki motywujące ludzi do osiągania najlepszych efektów.
Zarządzanie i motywacja dostosowana do typu osobowości poszczególnych pracowników.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE SPRZEDAŻOWYM.
Zasady udzielania informacji zwrotnych. Rozwijanie umiejętności wyrażania pochwał i uwag krytycznych.
Trening umiejętności aktywnego słuchania.
Umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości pracowników.
Identyfikacja barier występujących w komunikacji międzyludzkiej i sposoby ich eliminacji.
Indywidualne strategie rozwiązywania trudnych sytuacji w komunikacji.

COACHING ZESPOŁU SPRZEDAŻOWEGO.
Stosowanie coachingu jako metody wspierania rozwoju pracowników.
Korzyści wynikające z coachingu.
Rola i zadania coacha w zespole. 
Ocena potencjału pracownika - stan obecny w kontekście planów i perspektyw.
Określenie u pracownika tych obszarów, które wymagają wsparcia i rozwoju ze strony przełożonego.

PROWADZENIE ROZMÓW COACHINGOWYCH Z PRACOWNIKIEM.
Schemat przebiegu rozmowy coachingowej z pracownikiem.
Omawianie bieżących osiągnięć i stopnia realizacji założonych celów.
Sposoby zachowań coacha podczas spotkania z pracownikiem. 
Obserwacja i analiza najważniejszych elementów rozmowy coachingowej.
Wspólne wyznaczanie celów, planów na przyszłość.
Typowe błędy popełniane w trakcie rozmowy i sposoby ich eliminacji.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:


 • efektywnie kierować zespołem sprzedażowymi w oparciu o nowoczesne techniki zarządzania ludźmi,
 • tworzyć pozytywne relacje z pracownikami oraz rozwijać elastyczną i otwartą komunikację, sprzyjającą współdziałaniu,
 • w prawidłowy sposób rozpoznawać uczucia i emocje u innych i dzięki temu efektywnie radzić sobie w sytuacjach konfliktowych w zespole,
 • skutecznie motywować pracowników do osiągania celów sprzedażowych,
 • prowadzić efektywne rozmowy coachingowe z pracownikami.

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu. 

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • odgrywanie scenek,
 • analiza przypadków.

 

PROWADZĄCY


 

http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/e4182eadb11238c082ed021ba098c5d6bac176d8.pngCEZARY FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe. Od 18 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji.

Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy.

Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń.

Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Trener Biznesu” realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji.

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji.

Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.

 

MIEJSCE SZKOLENIA


Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych - 2 dni

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

I dzień

9.00 - 10.30 - Zarządzanie zespołem sprzedażowym.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Motywowanie.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Efektywna komunikacja w zespole sprzedażowym.

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Efektywna komunikacja w zespole sprzedażowym.c.d.

 

II dzień

9.00 - 10.30 - Coaching zespołu sprzedażowego.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Coaching zespołu sprzedażowego.c.d.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Prowadzenie rozmów coachingowych z pracownikiem.

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Prowadzenie rozmów coachingowych z pracownikiem.c.d.

 

CENA SZKOLENIA: 2200,00 zł netto = 2706,00 zł brutto za osobę.

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA <<DO POBRANIA TUTAJ>>

 

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

 

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl

 

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl