Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

"Jeśli nie wiesz kogo szukasz, 

to skąd będziesz wiedział, ze go znalazłeś?"

[Anonim]

 

 

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY:


 • kadrę kierowniczą i menadżerów wszystkich szczebli zarządzania, 
 • właścicieli firm, 
 • pracowników Działu HR,
 • osoby zainteresowane tematyką rekrutacji pracowników. 

 

CELE SZKOLENIA 


PO SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:

 • samodzielnie przygotować narzędzia służące procedurze Assessment Center,
 • profesjonalnie przeprowadzić procedurę Assessment Center,
 • przygotować raport z Assessment Center,
 • udzielić informacji zwrotnej uczestnikom Assesment Center.

 

PROGRAM SZKOLENIA 


ASSESSMENT CENTER – WPROWADZENIE.

 • Cele Assessment Center.
 • Metody selekcji i rekrutacji pracowników – kiedy i dlaczego należy stosować Assessment Center?

 

DIAGNOZA KOMPETENCJI - KRYTERIA OCENY ASSESSMENT CENTER.

 • Treść wykonywanej pracy, dotychczasowe sytuacje krytyczne i historia stanowiska pracy (inwentarz potencjalnych sytuacji i wymaganej na danym stanowisku aktywności).
 • Specyfikacja wymagań (wiedza merytoryczna, umiejętności, cechy osobowościowe). 
 • Lista niezbędnych kompetencji - określenie profilu idealnego kandydata.
 • Wybór kompetencji kluczowych i uzupełniających.

 

PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI SŁUŻĄCYCH DO SELEKCJI KANDYDATÓW METODĄ ASSESSMENT CENTER.

 • Rodzaje ćwiczeń (m.in. In basket, fact - fanding, gry biznesowe, prezentacje, analiza zadania, dyskusja grupowa, wywiad behawioralny). 
 • Opracowanie kart obserwacji kandydata. 
 • Skale ocen – rodzaje, zalety i ograniczenia. 
 • Opracowanie skal ocen. 
 • Opracowanie zadań symulacyjnych z serii Assessment Center badających umiejętności kandydatów z zakresu zarządzania ludźmi, np. umiejętność motywacji, negocjacji, komunikacji, asertywność, delegowanie, rozwiązywanie konfliktów w zespole, umiejętność budowania autorytetu, obejmowania funkcji lidera, orientację na wyniki, umiejętność organizacji i planowania, odporność na stres. 
 • Opracowanie zadań symulacyjnych z serii Assessment Center badających umiejętności kandydatów z zakresu predyspozycji i umiejętności niezbędnych na danym stanowisku, m.in. odporności na stres, kreatywności, umiejętność radzenia sobie z obiekcjami, zarządzania czasem, wiedzy merytorycznej niezbędnej na danym stanowisku.

 

PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE ASSESSMENT CENTER.

 • Harmonogram sesji Assessment Center.
 • Opracowanie kart obserwacji kandydata.
 • Opracowanie skal ocen. 
 • Ustalenie podziału zadań i zasad współpracy podczas AC między asesorami. 
 • Uzgodnienie warunków pracy z uczestnikami sesji.

 

PRZEPROWADZANIE SESJI ASSESSMENT CENTER.

 • Zadania asesora podczas sesji Assessment Center.
 • Zachowanie asesorów a rzetelność wyników Assessment Center.
 • Budowanie efektywnych relacji z uczestnikami sesji. 
 • Informacje rozpoczynające sesję Assessment Center. Udzielanie instrukcji uczestnikom.
 • Rozpoznawanie typologii osobowości kandydatów.
 • Typowe błędy popełniane w tracie oceny kandydatów i sposoby ich eliminacji.

 

INTERPRETACJA DANYCH I RAPORT Z SESJI ASSESSMENT CENTER.

 • Ocena potencjału i przydatności dla określonych zadań na podstawie zebranych informacji. 
 • Klasyfikacja informacji. 
 • Dyskusja assessorów i jej synteza. 
 • Typowe błędy popełniane w tracie oceny kandydata i sposoby ich eliminacji. 
 • Raport z oceną kandydata. Rodzaje raportów. 
 • Informacje zwrotne - prezentowanie informacji uczestnikowi sesji.

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu. 

 

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • analiza przypadków.

 

PROWADZĄCY


http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Steven Giligan oraz Joseph O’Conor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Trener Biznesu” realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Od 18 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

MIEJSCE  SZKOLENIA


Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych - 2 dni. 

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00.

 

HARMOOGRAM SZKOLENIA

I dzień

 9.00 - 10.30 - Wprowadzenie.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Diagnoza kompetencji.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Przygotowanie narzędzi służących do selekcji kandydatów metodą AC.

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Przygotowanie narzędzi służących do selekcji kandydatów metodą AC. c.d.

 

II dzień

 9.00 - 10.30 - Przygotowanie narzędzi służących do selekcji kandydatów metodą AC.

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa.

10.45 - 12.15 - Planowanie i przygotowanie sesji AC.

12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.

12.30 - 14.00 - Przeprowadzenie sesji AC.

14.00 - 14.15 - Przerwa kawowa.

14.15 - 15.00 - Interpretacja danych i raport z sesji AC.

 

CENA SZKOLENIA


2200,00 zł netto = 2706,00 zł brutto za osobę

Przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy - 5% rabatu!

 

Zapewniamy:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera - praktyka z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy podczas szkolenia;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

 


Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl


 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  <<DO POBRANIA TUTAJ>>

 

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl

 

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!


Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl